Visar arkiv från augusti 2018

LOU SOMNAR SJÄLV

Hej fina! Sen jag fick Lou har jag läst på extremt mycket. Alltså vi snackar timmar nästan varje dag. Jag tycker det är sjukt intressant och har läst böcker om sömn för barn etc. Jag ska efter att hon kommit in helt i sina nya sovrutiner börja försöka få henne att sova genom natten. MEN – igår och idag har det hänt. Lou somnar på egen hand!! Har tidigare behövt låta henne äta sig till sömns eller gunga henne, men nu släppte det. Så jävla kul! Har på hennes bra dagar dvs när hon är ”normalt” gnällig övat massor, medan när jag känt att hon behövt mig dvs gråtit eller varit väldigt gnällig inte försökt något. Tänkte dela med mig av vad jag gjort:

Jag har matat henne tills hon blivit sömning på kvällarna sen lagt henne precis innan hon stängt ögonen dvs sömning men inte sovandes. 

Jag har gungat henne i hennes säng/nestet eller en kudde tills hon blivit sömnig och sen slutat. 

Jag har gett henne en snutte hon gnider i ansiktet innan hon somnar. 

Många gånger har det här betytt att jag behövt göra om processen många gånger innan det fungerat, vissa dagar har det inte alls funkat och ibland har det gått bättre. Nu när hon följer ett schema hon sover efter lägger jag henne 10 minuter innan hon ska sova i sin säng med ren blöja och mätt, sen ger jag henne sin snutte och sen går jag ut ur rummet (började med att sitta i samma rum). Är hon väldigt orolig eller gnäller mycket har jag tagit upp henne och kramat henne sen lagt ner henne igen. Jag har aldrig låtit henne ligga kvar och gråta, det skulle jag inte klara av och det är ingen metod som någonsin lockat mig. MEN nu med hennes sovrutiner märker jag att hon blir trött på klockan när hon ska sova, och därför är det så mycket lättare att lägga henne i rätt tid när hon är trött men inte övertrött.

Enda sedan Lou var liten har jag försökt att inte gunga henne så mycket eller göra henne beroende av att sova i vagnen. Lou har oftast haft lätt till sömn så jag kan förstå att det absolut inte fungerar för alla. Men jag har i alla fall successivt plockat bort vanan att äta sig till sömns och att bli gungad och nu behövs det inte längre. Lou vill inte ens äta sig till sömns själv så jag antar att hon var mogen för det. När hon lärt sig att somna själv kommer hon förhoppningsvis ha lättare att somna om själv på natten när hon vaknar eftersom hon lärt sig att sova själv. Så – när vi är hemma igen (åker till Umeå imorgon) och hon är på en trygg plats blir det mission sluta äta så ofta på natten. Håller er uppdaterade på hur det kommer gå! Just nu äter hon gröt innan hon somnar och vill oftast inte äta så mycket när hon vaknar, så jag tror att det bara är en vana hon har. Har inga höga förväntningar på att hon ska sova typ 8 h men det hade varit skönt för oss båda att hon sov bättre genom natten.

Ska inte ta ut något i förskott (hehe redan skrivit värsta inlägget om det) men två dagar med att somna själv känns väldigt hoppfullt! 😀 Alla barn är såklart olika, men det här har känts som ett bra sätt!

Hello cuties! Since I got Lou I have read on extremely much. So we talk hours almost every day. I think it’s very interesting and has read books about sleep for children etc. After completing her new sleep routines, I will try to make her sleep through the night. BUT – yesterday and today it has happened. Lou fell asleep on her own!! Have previously had to let her eat to sleep or swing her, but now I won’t have too. So damn fun! Have tried on her good days ie when she has done ”normal” whining, while when I felt she needed me, that’s means cried or been very needy did not try anything. I wanted to share what I did:

I have fed her until she got sleepy in the evenings then laid her just before she closed her eyes ie sleepy but not sleeping.

I swung her in her bed / nest or a pillow until she got sleepy and then stopped.

I’ve given her a rabbit she rubs her face before she falls asleep.

Many times, this meant I had to redo the process many times before it worked, some days it did not work at all and sometimes it has gone better. Now that she is following a schedule she sleeps, I’ll put her 10 minutes before she’s going to sleep in her bed with a clean diaper, not hungry, and given her the rabbit and then I’ll get out of the room (started sitting in the same room). If she is very worried or whines a lot, I have picked her up and hugged her then laid her back. I’ve never let her stay and cry, I would not do it and it’s not a method that ever attracted me. But now, with her sleep routines, I notice that she gets tired on the clock when she’s going to sleep, so it’s so much easier to put her in the right time when she’s tired but not exhausted.

Ever since Lou was small, I tried not to swing her so much or make her addicted to sleeping in the wagon. Lou has usually had easy sleep, so I can understand that it absolutely does not work for everyone. But at least I have gradually removed the habit of eating to sleep and being swung and now it’s no longer necessary. Lou does not even want to eat herself so I suppose she was ready for it. As she learned to fall asleep, she will hopefully have a better sleep at night when she wakes because she learned to sleep by herself. So – when we are home again (going to Umeå tomorrow) and she is in a safe place, the mission stop eating so often at night starts. I’ll keep you up to date on how it will go! Right now, she eats porridge before she falls asleep and usually does not want to eat so much when she wakes up, so I think it’s just a habit she has. I have no high expectations that she will sleep for 8 h but it would be nice for us both that she slept better through the night.

Do not take anything in advance (hehe already written the worst post about it) but two days of falling asleep by herself feel very hopeful! 😀 All children are of course different, but this has felt like a good way!

CRAYFISH PARTY

Hej fina ni! Här kommer lite bilder från vår kräftskiva i helgen. När vi började leta lägenhet drömde jag om ett ställe där vi kunde starta traditioner. Där det fanns plats för högtider och dukning. Blev så övertaggad när Vickan frågade om vi kunde ha kräftskiva trots att jag inte är något fan av kräftor haha. Men det är själva grejen. Vickan åt upp ca 70% av kräftorna så hon var nöjd 😉 Känner dock att vi behöver utöka umgänget inför nästa högtid då vi har 8(!) platser vid vårt nya bord. Sån dröm!!!! Ser framför mig julmiddagar, nyårsmiddagar och bruncher med mina vänner.

Är så glad över vårt nya bord. Det blev exakt som vi önskade! Det var faktiskt ni som hjälpte mig att hitta det. Bordet kommer från Lilla Möblemanget och det var en tjej som följer min blogg som byggde ihop det. Så kul!!! Känns så mycket roligare att bestämma färg och modell själv och mycket mer personligt än att köpa ett färdigt massproducerat bord. Tips om ni är på jakt efter ett träbord (och väldigt bra priser!).

Mat har alltid varit centralt i vår familj och middagar har varit samlingspunkten för familjen. Jag och Victoria kan seriöst vara glada i dagar pga något speciellt vi ska äta. Jag hoppas att vi kan föra över det på våra tjejer och att dom kommer ha fina minnen från den här matplatsen <3 Är det fler än jag som älskar kräftskivor utan att gilla kräftor? Haha! Vi hade massa annat gott som skagenröra, baguetter, västerbottenspaj med romsås etc.

Hello, you guys! Here are some pictures from our crayfish party this weekend. When we started looking for an apartment, I dreamed of a place where we could start the traditions. Where there was room for celebrations and table setting. Was so overwhelmed when Vickan asked if we could have a crayfish party even though I’m not a fan of crayfish haha. But it was more about the thing. Vickan ate about 70% of the crayfishes so she was happy 😉 However, we need to expand the gang before the next feast, as we have 8 (!) Seats at our new table. That’s a dream!!!! Can’t wait until Christmas eve, New Year’s Eve and Brunches with my friends.

So happy about our new table. It became exactly as we wanted! In fact, you were helping me find it. The table comes from Lilla Möblemanget and it was a girl who follows my blog that built it together. So fun!!! Feeling so much more fun to decide color and model yourself and much more personal than buying a ready mass-produced table. Tips if you are looking for a wooden table (and very good prices!).

Food has always been central to our family and dinners have been the gathering point for the family. Me and Victoria can seriously be happy for days because of something special we are going to eat. I hope we can bring it over to our girls and they will have nice memories from this dining place. <3 Is there more than I who loves a crayfish parties without liking crayfish? Haha! We had plenty of other things though! 

HAPPY PILL

Hej gullisar!!! Kolla den här. Min glädjespridare. Hon är så jävla mysig! Tycker hon var så söt i det här settet från Polarn. Kanske för att jag knappt sett henne i kläder på halva sommaren. Hon har fått chilla i blöja eftersom det varit så sjukt varmt =) Har inte bloggat i helgen men har fotat en hel del så jag har många inlägg på G. Vill posta alla idag men ska försöka sprida ut dom istället haha.

Imorse började vi dagen hos sjukgymnasten eftersom Lou har lite platt bakhuvud. Hon kollade hennes rörlighet och styrka, och ingen ojämnhet alls bara lite platt pga hon sovit så mycket då hon kom tidigt. Vi fick lite tips och utöver Mimos-kudden vi köpt ska vi köpa en kudde som gör att hon ligger på sidan. Hon är stark och ligger massor på mage men eftersom hon legat så mycket på rygg och sovit har det blivit så! Det har dock blivit lite bättre nu sen hon började vara mer vaken så vi fortsätter på i samma spår. Det är så kul att hon blivit så stark, hon blir helt frustrerad att hon inte kommer framåt och det lär ju dröja ett bra tag så hon får sprattla på haha. Hon snurrar i alla fall runt nu på sidorna men inte från mage till rygg ännu. Hon har förövrigt seriöst växt ur ALLA kläder. Igår shoppade vi nytt till henne i 68 men vi får se hur länge till hon kan ha det, tur vi inte köpte så mycket! 74 blir nästa inköp. Vad hände med 44?? Det går SÅ fort!

Hello cuties!!! Check this out. My joy spreader. She is so damn cozy! I thought she was so cute in this set from Polarn. Maybe because I barely seen her in clothes since the middle of summer. She has got to hangout in diaper because it’s been so badly hot =) Have not blogged this weekend but have photographed a lot so I have many posts incoming. Want to post everyone today but try to spread them instead haha.

Today, we started the day at the clinic because Lou has a little flat head. She watched her mobility and strength, and no unevenness at all, just a bit flat because she slept so much when she arrived early. We got some tips and in addition to the Mimos pillow we bought we will buy a pillow that makes her lie on the side. She is strong and is a lot on her stomach but because she has been sleeping so much on her back, it has become so! It has become a bit better now, since she started to be more awake so we continue on the same track. It’s so fun she got so strong, she’s getting frustrated that she’s not coming forward and it’s going to take a while, so she’s gotta stay there at haha. She is spinning around now, but not from belly to back yet. She has grown out of all clothes seriously. Yesterday we bought new to her in 68 but we’ll see how long she can have it, lucky we did not buy that much! 74 will be the next purchase. What happened to 44 ?? It goes so fast!

DIY – HALLBÄNK

Hej babes! Kolla vad fin bänken i hallen blev! Det är fortfarande inte klart där men tänkte ändå visa lite =) Ville ha exakt en sån här bänk med rätt mått. Den närmsta vi hittade kostade satan så min kille sa att han kunde bygga en istället. Så jävla nice att ha en sån handyman som kan göra exakt det jag ville. Har fått några frågor på hur vi (älskar att jag tar åt mig äran) byggde den.

Han köpte två skivor furuskivor från bauhaus (vi ville ha tjocka skivor, nu tog vi 28 mm).

Sågade ut ben snett, vi körde 10 grader (ville att benen skulle gå ut). Både uppe och nere i rätt riktning.

Borrade benen + limmade genom den första skivan med två skruvar.

Limmade fast den andra skivan med bygglim.

Spacklade så allt blev jämt + slipade.

Efter det grundmålade vi den och sen målade vi den med en mattsvart lack (matt 10) två gånger med en liten roller. Ta-daaaa! Det tog ca 2 h totalt. Fin va!!?

Hi babes! Check out how nice bench in the hall turned out! It is still not done there but still wanted to show a little =) Wanted exactly this bench with the right measure. The closest we found was crazy expensive so my guy said he could build one instead. So damn nice to have such a handyman who can do exactly what I wanted. Have been asked questions about how we (love that I take honor) built it.

He bought two wood planks of pine bows from the bauhaus (we wanted thick slices, now we took 28 mm).

Sawed out angled legs, we took 10 degrees (wanted the legs to go out). Both the upper and down part in the right direction.

Drilled the legs + glued through the first disc with two screws.

Glueed the second plank with a building construction glue.

Spackled so everything was even + sanded it.

After that we first painted it with a ground color and then we painted it with a matt black color (matte 10) twice with a small roller. Ta-daaaa! It took about 2 hours in total. Nice, isn’t it!!?

LOUS SOVRUTIN

Äntligen! Har vi fått rätsida på den här tjejens sömn. Hon är ca 5.5 månad och 4 månader korrigerat. Utgick från 4 månader när jag satte hennes schema eftersom hon fortfarande behöver väldigt mycket sömn. Problemet med Lou har varit att hon sovit alldeles för mycket på dagen och på natten somnat först för tidigt för att vakna upp vid 05 och sen ändrat till att somna sent och ändå vaknat 05 och varje dag har sett olika ut utan rutiner. Hon är fortfarande lite kinkig inför vissa sovstunder och jag får hålla henne vaken/väcka henne när hon sover men det blir lättare för varje dag = kvitto för oss att det fungerar bra! Det tar ju några dagar för att komma in i nya rutiner men det här är det som känts bäst och mest hållbart hittills. Såhär sover Lou:

8.00 vaknar (av sig själv)
9.30-10.30 sova
12.30-14.00 sova
15.00-16.00 sova
17.30-18.00 sova
20.00 rutiner för läggning, dvs gröt (trappar upp det varje dag) och ersättning i sovrummet med mörker och lugn & ro sen somnar hon ca 20.30.

När hon sover på dagen är det i ljust sovrum med rullgardinerna uppdragna för att hon ska känna skillnad på dag & natt. På natten vaknar hon lite olika tider. Ibland äter hon 00, 03 och 06. Ibland 03 och 07 osv, men oftast brukar vi bara behöva mata henne en gång under natten (liten påfyllning när vi ska sova, sen när hon vaknar), men såklart är vissa nätter kaos. Jag tror att hon kommer få mer rutin på natten när hon kommit in i sina nya rutiner bättre. Hon vaknar oftare under natten nu när det är ljusare ute och varmare men snart har vi mörkläggningsgardiner som jag hoppas kan hjälpa.

När hon somnar har hon sin snutte med sig och gnuggar den i ansiktet. Hon har svårt att somna utan att äta men vi jobbar på det och när rutinerna sitter kommer jag trappa upp försöken att lära henne att somna själv. Jag brukar mata henne tills hon blir sömnig och sen lägga ner henne själv i sin säng. Ibland går det jättebra och ibland måste jag göra om proceduren och när hon är väldigt trött funkar det bara att mata henne tills hon somnar helt. Jag vill lära henne att somna själv för att hon ska kunna somna om själv också i framtiden. Det här schemat är en blandning av olika metoder jag tyckt bra om. Det finns många ”hårda” metoder jag inte skulle klara av.

Finally! Have we got a straight side on this girl’s sleep. She is about 5.5 month and 4 months corrected. Calculated from 4 months when I set her schedule because she still needs a lot of sleep. The problem with Lou has been that she slept too much during the day and at night asleep first to wake up at 05 and then changed to fall asleep late yet wake up 05 and every day has looked different without routines. She is still a little cheeky for some sleeping moments and I keep her awake / wake her when she is asleep but it gets easier for each day = receipt for us that it works well! It takes a few days to get into new routines, but this is what felt the best and most sustainable so far. So, Lou’s sleep:

8.00 wakes up (by herself)
9.30-10.30 sleep
12.30-14.00 sleep
15.00-16.00 sleep
17:30 to 18:00
20.00 routines for laying, ie porridge (getting a larger portion every day) and formula in the bedroom with darkness and peace then she falls asleep around 20.30.

As she sleeps on the day, it’s in the bright bedroom with the blinds is commissioned to make a difference in day and night. At night she wakes up a little different times. Sometimes she eats 00, 03 and 06. Sometimes 03 and 07 etc. Often we only get to feed her once but we have bad nights too (we feed her a little before sleep and then when she wakes up in the night for food). I think she will get more routine at night when she has gotten into her new routines better. She wakes more often during the night now when it’s lighter and hotter but soon we have darkened curtains that I hope can help.

When she falls asleep she has a cuddle rabbit and rubs it in her face. She is hard at falling asleep without eating, but we work on it and when the routines are sitting, I will step up the attempts to teach her to fall asleep. I usually feed her until she gets sleepy and then put herself down in her bed. Sometimes it goes well and sometimes I have to change the procedure and when she’s very tired, just feeding her until she falls asleep completely. I want to teach her to fall asleep on her own for her to fall asleep about herself in the future too. This schedule is a mixture of different methods I liked. There are many ”hard” methods I could not handle.

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR