Visar inlägg från "home"

MY PINTEREST

Hej fina ni! SÅ kul att ni är lika pepp som jag på inredning/renovering 😀 Börjar min första post i HOME-kategorin med lite bilder från min Pinterest. Där sparar jag allt från fina stuckaturer, ideér till möbler jag hittat och blivit kär i för att ha allt samlat. Har även en mapp i telefonen för det som ej finns där. Vi har hunnit väldigt långt i planeringen av lägenheten pga att vi är två personer som inte klarar av att vänta med saker, haha! Men – det här är ett litet axplock från saker jag sparat ner. Såhär har vi tänkt hittills:

Kök: Grått, marmor, mässing. Precis som nu fast vi kommer vilja ha en hel kyl, en hel frys. Nu har vi micro/spis i kombination som jag tycker funkar skitbra men kanske bättre att ha dom för sig med tanke på att det kommer bli en del välling främsta åren. Andra krav jag har (hehe) är vinkyl och stort skafferi. Vet dock inte om vi ska ha skafferi i helskåp eller lådor och överskåp, man vill ju inte tappa all arbetsyta. I köket kommer vi troligtvis sätta in ett mindre ”cafébord” med 2-4 stolar.

Badrum: Vi kommer bygga ena badrummet typ dubbelt så stort, där ska vi ha både takdusch och en väggdusch samt sittbänkar (jag sitter alltid och duschar) i samma, dvs en stor dusch. Här tänker vi också marmor och mässing. Det passar verkligen in i lägenheten. Är sugen på fiskbensmarmor till golv, stooooor spegel, vägghängd toalett med inbyggd knapp och en vacker komod. Det finns även en liten toalett, med bara toalett och handfat. Där kommer vi nog köra samma kakel som stora toaletten på golvet men annars hålla den väldigt basic.

Vardagsrum: Här funderar vi på att köra en färg på väggarna. Vi får se hur det känns. Finns även en kakelugn med väldigt romantiska detaljer, typ blommor. Vet inte om man ska kolla på att måla om kakelugnen? Vet att det är big no-no men det kommer inte riktigt passa in i vår stil. Men vi får nog spara det till sist och se hur det känns. Vi kommer nog i alla fall ha en stor djup soffa, min killes favoritfåtöljer och ett avlångt soffbord +  en dagsbädd. Det kommer vara mest fokus på sittplatser så att alla kan hänga hos oss. Där vill jag ha ett perfekt bord som alltid är fixat men om jag ska vara realistisk kommer det nog vara tomt och undanplockat då vi kommer ha någon som vill dra ner allt hemma 😉  Är förövrigt besatt av glasbordet ovan, det enda problemet är att det kostar 40k. Såklart fastnade jag för just det.

Lillans rum: Här kommer det vara grått och vitt (som typ överallt annars haha). Tänker grå väggar och vit inredning. Väldigt mysigt med väggfigurer och textiler.

Vårt sovrum: Hotellkänsla. Vi är sugna på fina väggstuckaturer och en säng med sängkappa. Grå/beiga toner och en fåtölj + lampa framför sängen. Sänglampan som är ovan är favorit, min kille har en golvlampa i samma serie sedan innan och jag är helt kär i modellen. Bäddning med många stora kuddar och nätta sängbord. Här finns idag två garderober från två olika håll, vi kommer öppna upp mellan och få en liten walk-in-closet som jag kommer nyttja till 95%. Oroa er inte, det var min kille som sa det själv haha!  Jag vill också ha en tv i sovrummet men min kille tycker det är fult och förstör. Jag vill bara se nyheterna i sängen på helgen. Vad tycker ni?

Gästrum: Det blir typ ett gästrum/kontor. Vi tänker en platsbyggd bokhylla med plats för dator och alla våra företagsgrejer och massa, massa böcker. Dröm för en bokmal som mig. Där fastnade jag för stolen på bilden. Sparade ner den, visade min kille och kände att det var vi. Sen såg jag prislappen. 36k. HEHEHE skulle aldrig våga sitta på den.

Matsal: A dream come true! Här ska vi ha ett långbord. Vi har kollat på antika träbord + några stolar. Här ska alla rymmas och jag ska kunna duka efter säsonger, har redan planerat juldukningen för nästa år haha. Här kommer vi också ha vår julgran. Viktigt.

Hall: Här ska jag äntligen få köpa min fina runda spegel som inte skulle passa här. Och en låg bänk under. Vi ska också göra om lilla ”förrådet” till tvättstuga med tvättmaskin + tumlare ovanpå. Ingen aning vad vi ska ha för hallmöbler annars, men det känns som det tråkigaste att köpa.

Övrigt: Alla tak, väggar och golv måste fixas. Vi hoppas att golvet under går att ha i alla rum, isåfall är det troligtvis furu. Förutom att göra badrummet större kommer vi behöva dra in all el och planera alla uttag. Det ska bli stambyte i samband med att vi får tillträde och hela fastigheten håller på att rustas upp. Vi kommer även att bygga en till balkong, det finns en mot vägen idag men vi ska ha en mot innergården som kommer ha sol dom viktiga timmarna. Balkongerna ska vi inreda så mysigt som vi bara kan. Älskar balkonghäng på sommaren, så det här är helt otroligt för oss att vi kommer få ha två stycken och fånga alla timmar!

Vi är så himla peppade och tacksamma. Det kommer vara en häftig känsla att flytta in, där vi förhoppningsvis kommer att spendera alla våra dagar och barn/barnen kommer ha sina barndomsminnen. Det som motiverar mig mest just nu är tanken på att ge mitt barn den bästa uppväxten hon kan få tillsammans med världens finaste man vid min sida. Kan någon nypa mig i armen? Aldrig hade jag trott att livet skulle se ut såhär nu. Allt har fallit på plats. Jag ska ha barn, med honom, jag har precis köpt min första bostad som jag inte gör själv. Jag har alltid känt mig så ensam genom livet, även fast jag har varit omgiven av fina vänner. Det är så svårt att förklara. Men nu känner jag aldrig så längre, jag delar med mig av varje liten tanke och känsla. Det är fint, att bli ett med någon. Jag är glad och extremt tacksam att jag får uppleva det.

Hello, you guys! So fun that you’re as excited  I am on interior / renovation 😀 Starting my first post in the HOME category with some pictures from my Pinterest. There I save everything from fine stucco, ideas to furniture I found and fell in love to have it all together. I also have a folder on the phone for what’s not there. We have come very far in the planning of the apartment because we are two people unable to wait for things, haha! But – this is a small ax of things I’ve saved. Here is what we have thought so far:

Kitchen: Gray, marble, brass. Just like now, but we want to have a whole fridge, a whole freezer. Now we have micro / stove in combination, which I think is good, but maybe better to have it separate, because it will be a lot of gruel in the first few years. Other requirements I have (hehe) are wine fridge and big pantry. However, do not know if we have a pantry in full cabinets or split into low and high cabinets instead, you do not want to lose any work space. In the kitchen we will probably put in a smaller ”cafe table” with 2-4 chairs.

Bathroom: We will build one bathroom twice as big as the one now, where we will have both a regular shower and a  overhead shower, as well as a bench (I always sit and shower) in the same, ie a big shower. Here we also think about marble and brass. It really fits into the apartment. I desire for fishbone marble to floor, a big mirror, wall-mounted toilet with built-in button and a beautiful sink. There is also a small bathroom, with only toilet and sink. There we will probably run the same tile as the large toilet on the floor but otherwise keep it very basic.

Living Room: Here we are thinking of doing a color on the walls. We’ll see how it feels. There is also a tiled stove with very romantic details, like flowers. Do not know if you are going to paint the tiled stove? I know it’s big no-no but it will not really fit into our style. But we’ll probably save it and see how it feels. We will probably have a big deep sofa, my boyfriend’s favorite armchairs and an elongated coffee table + a day bed. It will be most focus on seating so that everyone can hang out with us. I want to have a perfect table that is always fixed but if I’m realistic it will probably be empty because we will have someone who wants to pull down everything at home 😉 Im obsessed by the glass table above, the only problem is that it costs 40k. Of course I got stuck on that.

Baby’s room: Here it will be gray and white (like almost everywhere else haha). Thinking gray walls and white decor. Very cozy with wall figures and textiles.

Our bedroom: Hotel feeling. We want some on wall details and a bed with a roach. Gray / beige tones and an armchair + lamp in front of the bed. The bedside lamp above is favorite, my guy has a floor lamp in the same series since before and I’m totally in love with the model. Bedding will be with many big pillows and a some petite bedside tables. Today there are two closets from two different directions, we will open up and have a small walk-in closet that I will use 95% off. Do not worry, it was my guy who said it himself haha! I would also like to have a tv in the bedroom but my guy thinks it’s ugly and not good in a bedroom. I just want to see the news in bed at the weekend. What do you think?

Guest room: It will probably be a mix of guest room / office. We think of a space-built bookcase with space for computer and all our business stuff and a lot,  lots of books. Dream for a book lover like me.  I fell in love with the chair in the picture. Saved it down, showed my guy and felt it was us. Then I saw the price tag. 36k. HEHEHE would never dare to sit on it.

Dining room: A dream come true! Here we will have a long table. We have looked at antique wooden tables + some chairs. Here everyone will fit and I will be able to set the table for seasons, I have already planned the Christmas setting for next year haha. Here we will also have our Christmas tree. Important.

Hall: Here I’ll finally get my nice round mirror that would not fit in my guys apartment. And a low bench below. We will also change the small ”storage” to the laundry room with washing machine + tumble dryer on top. No clue what we will have for hall furniture otherwise, but it feels as boring to buy.

Other: All ceilings, walls and floors must be fixed. We hope for a good floor underneath in all rooms, which is probably pinewood. Except for making the bathroom bigger we will need to pull in all electricity and plan all socket outlets. There will be a pipe replacement in connection with us moving in and the entire property is being refurbished. We will also build one more balcony, one is against the road today but we will have one towards the inner courtyard that will have sun those important hours. We will decorate the balconies as cozy as we can. Loving balcony hang outs in the summer, so this is absolutely amazing for us that we will have two and catch all hours!

We are so excited and grateful. It will be a cool feeling to move in, where hopefully we will spend all our days and our child/children will have their childhood memories. What most motivates me right now is the idea of giving my child the best time she can get along with the world’s best man on my side. Can someone pinch me in my arm? I never thought that life would look like this now. Everything has fallen in place. I will have a kid, with him, I have just bought my first home that I do not do by myself. I have always felt so alone through life, even though I have been surrounded by nice friends. It’s so hard to explain. But now I never feel like that anymore, I can share every little thought and feeling. It’s nice to be one with someone. I am happy and extremely grateful that I get to experience it.

FAVORITE TEA

Hej babes! Höstigt ute tycker jag, och har fått ett sug efter te =) Dricker alltid te på vintern, tycker det är så mysigt. Tänkte visa mitt favoritte för er. Jag fick det av min kompis Viktoria i julklapp för några år sedan och det har sedan dess varit en favorit. Det kommer från Rituals och är deras gröna Hammam Mint Te! Dricker det med lite mandelmjölk i. MUMS. Annars gillar jag typ vanliga fruktiga svarta teer från Ica, men detta är så fräscht.

Idag ska jag jobba klart, sedan gå till gymmet med Emma och bjuda henne på middag hos oss. Vi ska gå genom lite jobb och hänga. När jag hade min lägenhet var det typ öppet hus för alla, alla mina vänner kände sig hemma där och nu när jag bor hos min kille är han noga med att jag ska kunna göra samma sak <3 Vi håller fortfarande på att kolla efter lägenheter, men inte hittat någon som känns perfekt än. Eftersom vi ska köpa lite större tillsammans kommer det finnas plats för alla att hänga/sova/vara hos oss och jag har redan bestämt att vi ska börja med kräftskiva som tradition fr o m nästa år då vi förhoppningsvis har ett stort matbord 😉 Haha, sånt gör mig väldigt lycklig. Älskar att ha vänner över på middagar/häng/vad som. En av dom bästa sakerna med vuxenlivet!

PS svarat på alla kommentarer från senaste dagarna nu <3!!!!!! Fyfan vad roliga saker ni ville äta, gav er lite tips 😉

Hi babes! It’s a little bit autumn outside, and I have started to drink tea again =) I am always drinking tea in the winter, I think it’s so cozy. I thought I’d show my favorite one for you. I received it by my friend Viktoria as a Christmas gift a few years ago and since then it has been a favorite of mine. It comes from Rituals and it’s their green Hammam Mint Tea! I drink it with some almond milk in. YUM. Otherwise, I like a typical fruity black teas from the grocery store, but this is so fresh.

Today I will work, then go to the gym with Emma and make her dinner at our place. We’ll go through some work and hang out. When I had my apartment it was kind of a open house for everyone, all my friends felt at home there and now that I live with my guy, he makes sure I can do the same thing. <3 We are still looking for apartments, but have not found anyone who feels perfect yet. Since we are going to buy a little bigger one together, there will be room for everyone to hang out / sleep / stay with us and I have already decided that we will start with a crayfish party as a tradition for next year when we hopefully have a large dining table 😉 Haha, that makes me very happy. I love to have friends over at dinner / hang / whatever. One of the best things about adulthood!

MY OFFICE

Hej på er! Visst är nya kontoret fint?! Vi är nästan klara, ska bara sätta upp lite tavlor och annat småfix 🙂 Tycker det blev perfekt. Det här rummet användes inte till något och då kom vi på att vi skulle platsbygga ett marmorskrivbord, så helt plötsligt känns det som ett helt nytt rum, och ett av mina favoritställen 🙂 Så glad att mitt lilla marmorbord fick vara med på ett hörn, även fast vi (hehe inte jag) sprayade om stommen. Jag sålde det mesta från min gamla lägenhet, men lite grejer har jag fått med  mig. Min kille gillar inredning och vi har lite olika stilar så vi försöker mötas någonstans haha!! Det går faktiskt väldigt bra, men det är lite möbler som vi ska byta ut 😉

Sen jag flyttade in hos min kille har mina kontors- och jobbgrejer varit lite utspridda överallt haha, så det känns skönt att kunna ha någonstans att ha allt. Börjar verkligen trivas här, vet inte hur vi ska göra om vi köper nytt eller om jag köper in mig här. Det känns lite meckigt med skatter, värdering mm att köpa in sig, så därför har vi känt att vi lika bra kan köpa en ny men jag vet inte? Om drömlägenheten kommer upp såklart, vill ha lite större och något man kan bo i forever.

Åh det känns så spännande att äga en lägenhet ihop med någon för första gången. Allt känns så bra och rätt i magen. Vaknade med träningsvärk i kinderna imorse för jag är så glad haha! Jag är nästan lite äckligt lycklig, om ni fattar hur jag menar, kan typ skämmas lite över mig själv för jag är så kär och glad, men det är verkligen en upplevelse. Hade aldrig kunna föreställa mig hur bra livet kan vara och att man kan leva utan en klump i magen. Känner mig verkligen lätt och fri 🙂 Så otroligt tacksam att jag får må bra och vara glad med världens bästa människa. Jag är ändå glad att jag fått gå genom mycket jobbiga saker i mitt liv, annars hade jag aldrig uppskattat och värdesatt något så mycket som nu. En del saker andra kanske tar för givet har inte varit någon självklarhet för mig, och därför är jag såååå himla himla tacksam. Tack livet för denna vändning!

Hello! Surely the new office is nice?! We’re almost done, we just have to put up some paintings and other small fixes 🙂 I think its perfect. This room was not used to anything and then we came up with the idea to build a marble desk, so suddenly it feels like a whole new room, and one of my favorite places 🙂 So glad my little marble table got to be in it on a corner , Even though we (hehe not me) sprayed the body black. I sold most of my furniture to my old apartment, but I’ve got some stuff with me. My boy likes decor and we have some different styles so we try to meet somewhere haha!! It actually goes very well, but there are some furniture that we will replace 😉

When I moved in with my boyfriend, my office and work clothes have been a bit scattered everywhere, so it’s nice to have somewhere to have everything. I really start to like it here, I do not know how to do if we will buy a new apartment or if I buy myself in here. It feels a bit bad with taxes, valuation, etc. to get into this one, so we have thought that we can buy a new one as well, but I do not know? If the dream apartment comes out of course, we want a bit bigger and something you can live in forever.

Oh, it feels so exciting to own an apartment with someone for the first time. Everything feels so good and right in the stomach. Woke up with soreness in the cheeks imorse because I’m so happy haha! I’m almost too happy, if you understand how I mean, the kind when I may be a little ashamed over myself, because I’m so in love and happy, but it’s really an experience. Could never imagine how good life can be and that you can live without a lump in your stomach. Feeling really easy and free 🙂 So incredibly grateful that I’ll feel good and be happy with the world’s best person. I’m still glad I had to go through very hard things in my life, otherwise I would never have appreciated and appreciated anything as much as now. Some things others may take for granted has not been a matter of course for me, and so I’m soooo grateful. Thank you life for this turn!

Q/A: MITT ÖVERKAST

145315942000001_large

(Det här inlägget skulle publicerats igår!) 

Fått massa frågor om mitt överkast på alla kanaler typ haha! Det kommer i alla fall från Hemtex. Det var slut nu online men finns säkert kvar i butik! Köpte det nyligen. Det är mer åt det blåa/silvriga hållet, väldigt kall färg. Älskar det i alla fall, passar så fint i mitt sovrum.. Haha, asså har fan lite ångest för att sälja. Vill ju inte byta ner mig heller!
Nu har jag precis ätit kalkonkorv med potatismos, riktig husmanskost och så sjukt gott. Tränade med Anders idag så var helt slut. Ska skära upp grönsaker och dipp som snacks också. Mmmm! =) Lite sent inlägg idag men råkade fastna sittandes på golvet med mobilen i en evighet pga så trött haha. Inte ok! Dags att börja käka d-vitamin känner jag. Nu ska jag jobba klart det sista innan det blir ledigt för idag. Puss

HOME FOR SALE

alexandra-bring-lagenhet-2
alexandra-bring-lagenhet-3
alexandra-bring-lagenhet-4
alexandra-bring-lagenhet-5
alexandra-bring-lagenhet

All pictures + apartment HERE / pics by Nathalie Malic

Sådär, då var lägenheten uppe! Nu kan ni se alla bilder osv på länken =) Har fått många frågor om varför jag ska sälja trots att jag skrev om det innan. Jag DÖR för den här lägenheten, ljus och hemtrevlig, precis vad man vill ha och helt nyrenoverad (hur nice blev inte det, kan VARMT rekommendera Nybergs Kakel & Golv som löste allt för mig, så duktiga)! Men jag har många dåliga minnen också som gör att jag har en dålig energi och sover dåligt. Jag är superkänslig för sånt och jag känner att jag vill börja från scratch någonstans där jag inte har några dåliga associationer till mitt hem. Det har ju minst sagt varit ett turbulent år för mig och det tog lite tid innan jag kände mig helt glad. Jag fick bland annat mitt livs första ångestattack här. Har funderat på hur jag vill göra då jag verkligen gillar min lägenhet men jag vill ändå må 100% i mitt hem! 

Jag kommer leta efter något liknande den här lägenheten. Sekelskifte och fiskbensparkett. Jag känner att jag vill börja på ny kula med mitt nya liv! Vi får se om det blir något att renovera eller inte. Hur som vill jag i alla fall hitta något jag kan bo i länge och bara kan vara glad i 🙂 Nu ska jag snart åka och träna med Anders. Hann inte fixa något hemma igår pga lite jobbkaos så får försöka hinna med det idag. Puss

  • 1
  • 2

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR