NÄR JAG FICK VETA ATT JAG VAR GRAVID

Tusen tack för varje gratulation vi fått av er! Jag är helt mållös. Att få kommentarer om att man kommer bli en bra mamma, det är det FINASTE jag någonsin har fått. Hormoner + det = läst genom allt helt tårögd <3 Jag har så himla mycket jag vill dela med mig av till er och jag tänkte att jag börjar från början, hur jag blev gravid och fick reda på det. Jag fick reda på att jag var gravid i början på augusti, så jag har hällt på den här hemligheten ett bra tag (av olika anledningar) kan man säga så det känns verkligen SÅ kul att få ta med er på min resa. Om ni vill att jag ska ta upp något speciellt, så kommentera bara. Igen, tack för ALL kärlek! Ni är finast.

När jag fick reda på att jag var gravid

Inför ett samarbete jag skulle ha ville jag testa ett hormonfritt alternativ till P-piller. Jag var inte helt nöjd med det och det kändes lite oklart när den skulle hitta min cykel (inte så konstig sen), jag tog ägglossningstest när det stod att jag skulle göra det och hade inte fått någon ägglossning trots att appen indikerade på det. Inväntade min första mens men som känt kan det ju dröja sjukt länge när man käkat p-piller flera år. Jag har slutat en gång tidigare och då tog det nog ett halvår innan kroppen kom igång.

Efter typ två veckor fick jag i alla fall mensvärk och blödde litegrann, men det kan ju vara så himla oregelbundet så jag tänkte inte mer på det. Någon månad efter jag slutat med mina p-piller tog jag ett graviditetstest just in case för att vara på säkra sidan men det visade som väntat negativt. Eftersom jag inte hade någon ägglossning tänkte jag inte mer på det och fortsatte med mitt hormonfria. Fick mensvärk igen och inväntade den första mensen. Den drog verkligen ut på tiden. Min syrra sa att jag säkert blivit skengravid eftersom hon är gravid och vi snackar så mycket om de, så därför drog vi och köpte ett graviditetstest på vägen hem från en middag så att kroppen skulle sluta inbilla sig.

Dagen efter på morgonen gick jag upp och tänkte att det skulle bli skönt att göra testet så kanske min kropp fattar att den inte är gravid. Så kissar jag på stickan, eller ja i en kopp haha. Väntar tiden och börjar jobba lite. Kollar på stickan. Ett plus?! Vad fan?! Vi köpte ett till så tog upp det och upprepade samma sak. Hade så mycket puls nu. Såg att det började bli ett plus och tänkte att va?! Hur är detta ens möjligt?! När tiden har gått är det ett väldigt tydligt plus. Går in till min kille som sover. Väcker honom och säger att jag är gravid. Han skrattar massor och tror att jag skojar. När jag förklarar att jag gjort två test blir han i samma chock som mig. Vi var verkligen så inställda på att det var fysiskt omöjligt och var så inte beredda! Ringde min syrra som blev lika chockad som mig, som förövrigt hade typ samma samtal till mig bara typ mindre än en månad innan (heeeeelt sjukt). Sen köpte vi ett test med veckoindikator som visade 3+.

Så alltså hade jag varit gravid när jag tog förra testet. Det tog mig typ fyra dagar att bli gravid efter att jag slutade med p-piller så därför hann jag aldrig se att jag hade ägglossning och den blödning jag fick var en nid-blödning. Jag har alltid haft en bild av att det kommer vara ett projekt när jag ska skaffa barn och jag har alltid haft en liten oro att jag inte kan få barn eftersom jag aldrig varit gravid och det är absolut ingenting vi tagit för givet, men den oron kunde vi släppa snabbt i alla fall 😉 Resten av dagen var vi väldigt chockade och garvade varvat med satt i chock typ. Tacksamma båda två att det fungerade men vi var så oförberedda och därför kändes det overkligt. Vi åkte till Gröna Lund som vi bestämt dagen innan med Vickan och Erik och jag tror aldrig vi varit så tysta!!!

När jag har läst andras historier är det oftast såna man blir tårögd för och alla skriker och är glada och gråter typ, det jag har lärt mig med graviditet är att ingenting är som jag hade föreställt mig och att kroppen är det häftigaste som finns och jag är så tacksam att allt har gått så bra. I början hade vi en del problem som gjorde att vi inte riktigt kunde ta ut lyckan i förskott men mer om det senare..

Thank you so very much for every congratulations we received from you! I’m completely speechless. To get comments that you will be a good mom, that’s the MOST BEAUTIFUL COMMENTS I’ve ever got. Hormones + that = read through it all with tears in my eyes <3 I have so much I want to share with you and I thought I’m starting from the beginning, how I got pregnant and found out about it. I found out that I was pregnant at the beginning of August, so I’ve had this secret for a good time (for various reasons), so it’s really fun to share it now. So nice to bring you on my journey. If you want me to write about something special, just comment. Again, thank you for ALL the love! You are the finest.

When I found out that I was pregnant

For a collaboration that I would have, I wanted to test a hormone-free alternative to birth control pills. I was not completely satisfied with it and it felt a bit unclear when it would find my period cycle (not so strange later), I took an ovulation test when it was said that I would do it and had no ovulation despite the app indicated it. I waited for my first period, but it is known that it may take a long time to get back to a regular cycle after using birth control for several years. I’ve stopped once before and then it took half a year to get everything back.

After about two weeks, at least I had a menstrual pain and bleed just a little bit, but it could be so irregular in the beginning so that I did not think about it anymore. A month after I finished with my birth control pills, I took a pregnancy test just in case to be on the safe side but it showed as expected negative. Because I did not have any ovulation, I did not think about it and continued with my hormone-free birth control. Got a second pain and waited for the first period. It really took time. My sister told me that I probably was ”fake pregnant” because she is pregnant and we talked so much about them so we went to buy a pregnancy test on our way home from a dinner so that the body could stop pretending.

The day after, in the morning, I got up and thought it would be nice to do the test so maybe my body finds out it’s not pregnant. Then I peed on the stick, or yes, in a cup of haha. I was waiting for time to pass and started working a bit. Checking the stick. A plus?! What the hell?! We bought one more so I picked it up and repeated the same thing. Had so much heart rate now. Saw it started to show a plus sign again and thought WHAT?! How is this possible ?! When time has passed, it’s a very clear plus. I went in to my guy who is asleep in the bed room. I woke him up and told him that I’m pregnant. He laughed a lot and thought that I was kidding. When I explained that I have done two tests, he was in the same shock as me. We really thought that it was physically impossible and therefore was so unprepared on this result! I called my sister who was as shocked as me, as before, made the same call to me just a month before (SO crazy). Then we bought a pregnancy test with a weekly indicator that showed 3+.

So, I had been pregnant when I took the first test. It took me around four days to get pregnant after finishing birth control, so I never saw that I had ovulation and the bleeding I received was a nid bleeding. I have always had a picture that it will be a project when I’m getting children and I’ve always had a little worry that may not get children because I’ve never been pregnant and that’s absolutely nothing we took for granted, but that worry could we let go fast anyway 😉 The rest of the day we were very shocked and laughed with shock. The both of us were so grateful that it worked but we were so unprepared so it felt unreal. We went to Gröna Lund as we decided the day before with Vickan and Erik and I never think we’ve been so quiet!!!

When I’ve read others’ stories, it’s usually the way that your eyes gets teared-up and everyone is screaming and are happy and crying, what I’ve learned about pregnancy is that nothing is as I imagined and that the body is the most amazing thing and I I’m so grateful that everything went well. In the beginning, we had some problems that meant that we could not really  feel happiness in advance but more about it later..

41 reaktioner på “NÄR JAG FICK VETA ATT JAG VAR GRAVID”

 • Stefanie skriver:

  Åhhh älskar att läsa detta! Hade varit kul om du skrev ett inlägg angående hur du lyckats gömma detta så bra? På dina sociala medier såklart men även i verkligheten? När du tex gått på stan, hur har du berättat för dina bekanta som då råkat se dig?
  All lycka till er! Du kommer bli en såå bra mamma!!<3

 • Agata skriver:

  Jag kommer ihåg när du skrev ett inlägg om att du ska byta preventivmedel. Jag kommenterade att hormonfria alternativ ska man vara försiktig med, jag själv blev gravid när jag gick över till hormonfritt. Nu hade ni tur att ni är så pass stabila i ert förhållande att ni vill behålla. Jag var tvungen att göra en abort, så det var rätt tråkigt. Men i vilket fall så stort grattis!!!! 🙂 Ni kommer bli grymma föräldrar!

 • Jo skriver:

  Samma som dig! Gick väldigt snabbt. Fick också blödning men var då gravid. Även fast testet visade 2 streck trodde jag inte på det. 😮 eftersom jag blödigt och hade ont fick läkaren övertyga mig, idag är hon 2,5 🙂

 • Victoria skriver:

  Hej!
  Stort grattis!! Ja hur lyckades du gömma de så bra?!
  En annan fråga, visste ni direkt att ni ville behålla barnet? 🙂
  Stort grattis igen!!
  kram

 • Ellinore skriver:

  Stort grattis till graviditeten! Vilka datum är du och Victoria beräknade att föda? De måste ju ligga väldiga nära varandra i tid, vad häftigt för er! Hur tänker du kring träning under graviditeten? Orkar och vill du träna? Grattis igen, det ska bli roligt att följa er båda genom det här ?
  Kram

 • Jessiegoesheavy skriver:

  Låter lite som en gåva sänt från ovan ? Superglad för er! Btw, vad har killen din för ursprung? ?
  Kommer bli en såååån söt bebis iallafall! ❤️

 • Dixi Wonderland skriver:

  Ett super stort grattis till dig Alexandra och din sambo 😀 Måste vara underbart att kunna dela detta tillsammans med Victoria 😀

 • Diana skriver:

  OMG vad kul att läsa din historia men jag vill veta resten!!!! NU och inte om en månad hahaha

  Men betyder det att du inte hann testa samarbetet eller att samarbetet inte funkade???
  Skulle mer än gärna vilja veta om det var så att det inte funkade för att inte gå på samma själv, jag har redan två barn och vill inte ha fler. Skulle uppskatta om någon meddelade om nått inte funkade, har dock aldrig läst en enda bloggare som varnar eller icke tipsar om nått. Allt är alltid så underbart. Skumt..
  Men skriv gärna i ett inlägg så att man inte missar kommentaren. 😀

 • Moa skriver:

  Förlåt, men vem är din kille?

 • Maya skriver:

  What kind of hormone-free alternative exactly did u want to check ?

 • Josefin skriver:

  Grattis fina! Underbart att få dela det med din syster.

  Men, hade ni planerat att bli gravida, eller varför använde ni inte kondom?

  Kram!!

 • Lisa skriver:

  But does that mean, that the hormone free contraception did not work and that’s why you got pregnant? Because from your post I understand you were not actively and consciously trying to get pregnant and it happens more ”by surprise”?

 • Theresa skriver:

  Ohhh alex i’m soooo happy for you two ♥️ How cool is it, you and your sister pregnant at the Same Time 😀 haha
  I would be interested in your Workout Routine since you know that you are pregnant – wich excercises you avoid, and wich you do 🙂
  Love xxx

 • Linda skriver:

  YAY!! So happy for you <3 Can't wait to read more about your pregnancy. I'm also waiting my first born in week 22 and it's so fun to read others experiences.

 • ule skriver:

  It’s totally understandable that you don’t want to share everything (I was surprised you shared as much since it’s very personal), but could you please elaborate more on which contraceptive it was? Or is it in your contract that you must not report anything negative? I think it would be only fair to let us know which method it was, even if maybe not with exact name, but in a way that we can still find out. I’m sure we are all the same and want to know of every single success or failure story of a new method.
  My partner and I have been together for 4.5 years and we still use condoms. I don’t respond well to hormonal contraceptives and he doesn’t want a vasectomy (though if I was a guy I’d much rather have vasectomy, which is a small reversible procedure, than use condoms… or to take hormones that make me suicidal and cause 1-week long migraines).

  I’m happy that you are happy!

  • Kathy skriver:

   She will never answer but I’m pretty sure it’s Natural Cycles! It has become like a huge thing in Sweden because apparently is a good enough hormone free method but as you can see and as I’ve heard many girls have gotten pregnant ”by mistake”… I wonder when will Swedish bloggers stop saying yes to every stupid collaboration that misleads youngsters

   • ule skriver:

    Ah, thanks, I thought it was something more exotic. I have suggested this method to my partner before but he’s been sceptical. Though I think that if you monitor yourself, have regular cycles, no stress etc. and know your body well, it can be relatively good (I’d monitor my temperature for a couple of months before letting go of condoms, but then again we don’t mind using condoms that much – besides we’re all up for the male contraceptive gel, can’t wait till that stuff is approved and distributed here). And no method is 100% anyway, it’s just a smaller risk. You can miss a pill and get pregnant or a condom is torn or slips off or your hormone patch gets dislocated… Then again a lot of girls and women don’t have regular cycles or they get disturbed easily by diet, stress, strenuous exercise, travel (it looks like I don’t ovulate when I travel, weird). I’m not sure how much I’d even trust my temperature measurements when influenced heavily by all that.

   • ZeniTh skriver:

    I tried the same method, Natural Cycles and ended up pregnant also.

   • alex skriver:

    It is written in the app that it takes three months for it to know your cycle.
    The app never claimed to be able to detect ovulation from the first cycle. Just to clarify:)
    So here it is more that she did not understand how the app worked.

 • Petra skriver:

  Ja det låter lite märkligt med hela grejen… låter lite som att ”ojdå jag blev gravid! Kul grej vi behåller barnet!” Ni har väl inte varit tillsammans så länge heller??

  • J skriver:

   Men de har varit ihop i ett och ett halvt år. Jag tycker det är fantastiskt att hon behåller barnet, värre vore ifall hon gjorde abort för vissa kan inte få barn efter en abort…..

  • :) skriver:

   Dom är vuxna människor och kan nog ta det beslutet på egen hand. Du borde skriva grattis istället 🙂

  • J skriver:

   Sorry, men du låter lite märklig som person. Vilken sjukt skitnödig attityd.

  • Emma skriver:

   Fast så låter det ju inte alls. Instämmer med ovanstående, de är båda vuxna människor och fattar det beslutet själva. Vad spelar det ens för roll hur länge de varit tillsammans om de känner sig redo för att behålla barnet? Människor…

  • Hannah skriver:

   Mina föräldrar hade bara träffats i 4 månader när min mamma blev gravid, nu har dom varit tillsammans i 26 år 🙂

 • L skriver:

  Vad tråkigt att du får appen att framstå som något dåligt! Om du blev gravid så pass nära inpå så har ju appen inget med saken att göra, eftersom man ska vänta ungfär en vecka med att använda den efter att man slutat med sina piller. Plus att de första dagarna ändå var röda om jag minns rätt! Jag kanske helt misstolkade din text, men det lät aom att du ”skyller” på appen :/

 • Linda skriver:

  Grattis!!
  jag blev också oväntat gravid pga/tack vare ett hormonfritt alternativ med termometer. tog nästan hela graviditeten att komma över chocken! vi båda hade tänkt oss barn men inte alls pratat om när. Men nu väntar vi barn nummer 2 och första barnet är den roligaste person vi känner och får oss att skratta varje dag! <3
  Man kan inte alltid planera allt men det kommer bli grymt!

 • Emilia skriver:

  Grattis Alexandra! Så roligt! Ser verkligen fram emot att följa din graviditet! Jag har själv valt att inte använda något preventivmedel alls (sedan snart 2 år tillbaka). För mig räcker det att följa kroppens naturliga signaler på fertilitet vilket fungerar toppen! Skulle gärna vilja höra mer om hur du mått de första månaderna? Och är såklart nyfiken på din kille, men förstår att han inte vill medverka i dina kanaler :). Kram!

 • A skriver:

  Grattis! Detta är dock ytterligare ett exempel på att Natural Cycles inte är att lita på! Härligt att officiella personer berättar och inte bara gör reklam för hur ”bra” det är, som Blondinbella o Co sedan gör pengar på.

  • B skriver:

   Fast det är ju inte fel på appen för att hon blev gravid utan felet var att kroppen har gått på syntetiska hormoner som rubbar den naturliga cykeln och i början gör kroppen allt för att hitta tillbaka till den. Natural cycles är säkert om en har en naturlig cykel…

   Grattis Alexandra till graviditeten !!! 😀

 • Denise Larsson skriver:

  Att plussa är verkligen det häftigaste som finns! ☺️Jag fick höra att jag nog aldrig skulle kunna bli gravid så när jag fick ett plus kunde jag verkligen inte tro det. Bästa dagen i mitt liv!

 • Mathilda skriver:

  Allt händer av en anledning <3

 • Simone skriver:

  Stort grattis fina du, du kommer att bli en sån himla bra mamma! ?

  Jag funderar på en sak i slutet på texten där du skriver att det var en del komplikationer som gjorde att ni inte kunde ta ut lyckan i förtid, är något du vill berätta mer om? Är bara lite nyfiken, men förstår till 100% om det är något du vill hålla privat! Då kan du bara hoppa denna frågan. ?

  Det hade även varit kul att kunna följa dina månader som gravid via exempelvis youtube/filmklipp och se hur din vardag ser ut med den lille i magen ?

  Önskar er all lycka, så glad för er skull! ?
  Puss och kram

 • Caroline skriver:

  Hei Alexandra! Gratulerer så mye med graviditeten! Så glad på dine vegner! Jeg er selv gravid med mitt første barn, han kommer i slutten av januar. Vi går ei fantastisk tid i møte 🙂 jeg har fulgt deg og bloggen din i et par år nå, og du er en stor inspirasjon i hverdagen. Gleder meg til å følge deg videre på denne reisen, spesielt gøy siden vi begge venter barn!
  Gleder meg til å få vite mer når du er klar til å fortelle. God jul til deg og dine! Stor klem fra nord-Norge 🙂

 • Anna skriver:

  Hej!

  Jag har köpt NC men inte börjat än. Vill inte bli gravid utan vill använda det som ett preventivmedel. Men, hur länge använde du appen INNAN ni började ha oskyddat samlag? Hade du fått din riktiga mens innan? Funderar på om man kanske inte vågar testa detta om det är så lätt att bli gravid (eftersom jag inte vill det)

  Skulle bli så tacksam för svar!
  Och såklart JätteGrattis!
  Bästa hälsningar Anna

  • JK skriver:

   Jag kör själv NC och det tar ca 3mån innan appen lär känna din cykel (du måste vara utan hormonella medel under tiden) så u det den tiden bör du skydda dig själv. Men man kan ju även använda lite förnuft, ägglossningen kommer normalt ca en vecka efter mens och spermier kan överleva upp till fem dagar i kvinnan så precis innan mens ska det vara lugnt. Har man däremot precis slutat det hormonella medel kan ju cykeln vara rubbad. Hoppas svaret hjälpte lite ?

 • Sara skriver:

  Grattis!! Du kommer bli en fantastisk mamma! ???

 • Emma skriver:

  Hej, och grattis!!! Vad kul för er!!
  Men jag undrar, det var lite oklart om detta var planerat eller inte?
  Önskar er all lycka!

 • Beffe skriver:

  Bästa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.