BACK HOME

Hej på er från oss! Tagit några dagar off från allt och bara landat i livet. Eller, typ allt. Först och främst – vi har fått komma hem. Det är helt fantastiskt. Jag känner mig så mycket lugnare och gladare hemma. Vi har haft det toppen på Neon men det finns inget som att vara hemma. Den dagen som vi fick åka hem, var den lyckligaste dagen i hela mitt liv (i måndags). Då kom hela lyckoruset och jag kände mig hel, Loki fick träffa Lou också. Han är SÅ fin mot henne, försiktig och lugn. Han kollar till henne då & då och varje gång hon låter blir han lite orolig för henne. Hur fint? Jag dör lite varje gång. Han sitter också bredvid varje gång jag pumpar eller amningstränar, min älskling.

Mina dagar just nu går ut på att hitta någon form av rutin där jag ska hinna sova, äta och duscha mellan alla Lous grejer haha! Det är inte helt lätt =) Jag trodde jag skulle ha hur mycket tid som helst, men dagarna (och nätterna) går i ett. Nu har vi i alla fall delat upp hennes måltider på varandra, fördelen med att sondmatas om man ska tänka positivt, så jag får sova några timmar i följd på natten vilket har gjort mig till människa igen. Har innan inatt sovit typ 4-5h per dygn så jag är lite snurrig i skallen kan man säga. Hittade min tandborste på toan ståendes men med tandkrämen kvar.. Har alltså lagt på tandkräm men inte borstat och ställt tillbaka den??? Fräsch!

Nu måste jag i alla fall äta mat och sen ska jag mata lillan som ligger och sover och sen sätta mig med bröstpumpen, fyfan det är inte min bästis, men för Lou är det bra. Min kille är i vår nya lägenhet och mäter tillsammans med hantverkare, så att vi kan komma igång med renoveringen direkt vi får tillträde till den. Han har uppdaterat mig med filmer, vi är såååå peppade. Mycket som händer samtidigt nu, men nu hinner vi i alla fall komma in i lite rutiner med henne innan projekt renovering sätter igång.

Hello from us! Have taken a few days off from everything and just landed in life. Or, almost everything. First of all – we are home. It’s absolutely amazing. I feel so much calmer and happier at home. We’ve had a great time at Neon but there’s nothing like being at home. The day we got to go home was the happiest day of my whole life (this Monday). Then all the luck came and I felt complete, Loki got to meet Lou too. He is SO nice to her, careful and calm. He checks her then and then and every time she makes a sound, he gets a little worried about her. He’s so fine and I die a little each time. He’s also sitting next to me each time I’m pumping or breastfeeding, my darling.

My days right now are about finding some sort of routine where I will sleep, eat and shower between all Lous stuff haha! It’s not quite easy =) I thought I’d have so much time, but the days (and nights) go in one. Now, at least, we have divided her meals on each other, the advantage of being fed up through her nose, to think positively, so I can sleep for a couple of consecutive hours at night, which has made me a human being again. Have sleeped 4-5h a day before, so I’m a bit confused and slow in the brain. Found my toothbrush in the bathroom standing but with the toothpaste left.. I put on toothpaste but without brushing my teeth and then put it back??? Fresh!

Now I have to eat food and then I will feed the little sleeping one, and then hangout with the breast pump, and it’s not my best friend, but for Lou it’s good. My guy is in our new apartment and measures together with craftsmen, so we can get started with the renovation right after we get access to it. He has updated me with movies, we are soooo excited. Much happening at the same time now, but now we have the chance to get into some routines with her before project renovation starts.

16 reaktioner på “BACK HOME”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.