LOU UPDATE – 5 veckor

1 week & 5 weeks

2 weeks & 5 weeks

Kolla hur mycket den här tjejen har växt! Hon är ju fortfarande under 3 kg, så för alla andra är hon väldigt liten men för oss är hon skitstor nu. Vi fick idag väga henne hos läkaren, 2.91 kg. När hon föddes vägde hon 2086g, men var nere på 1760g som minst tror jag. Hon äter samma mängder som en fullstor bebis nu på ersättningen. Läste att dom kan äta väldigt mycket i perioder, och sen lugnar det sig. Antar att hon är i en sån period nu. Vi är dock väldigt glada. Vill bara att hon ska växa på sig och bli stark <3

Det är en SÅN sjuk känsla att hon låg i min mage för 5 veckor sen? Och att hon egentligen skulle ligga kvar där fortfarande! Så kul att Sanne fött nu också. Jag och Sanne blev gravida nästan exakt samtidigt & har haft väldigt liknande graviditeter. Det har varit så kul att kunna bolla med henne. Längtar tills dom kommer till Sverige, kommer bli massa häng med henne och Vickan i vår med våra jämngamla. MYS!

Hur går allt annars då? Det går väldigt bra. Man märker att hon blivit stark nog att visa vad hon vill i alla fall, haha 😉 Att ligga ner för sig själv är inte alls lika mysigt längre. Igår somnade jag i soffan med henne på mig i 2 h och drömde t o m att jag behövde vara försiktig. På natten sover hon fortfarande bra i sin säng och det är skönt, då har vi andningslarmet på och kan slappna av på ett annat sätt. Hon har också fått börja träffa lite människor, idag var hon med hos mäklaren när vi signade avtalet för nya lägenheten. Dock känner jag mig febrig och illamående, vet inte om det beror på att jag slutat amma? Läste lite att fler haft samma. Hoppas det går över snart! Pumpar när brösten känns spända men läste också att det kan ta 1-2 veckor innan produktionen är nere på en lägre nivå. Nu ska jag vila, är helt död och det här inlägget tog mina sista krafter. Puss

Check out how much this girl has grown! She is still under 3 kg, so for all the others she is very small, but for us she is crazy big now. We today weighed her at the doctor, 2.91 kg. When she was born, she weighed 2086g, but was down at 1760g I think as lowest. She eats the same amount as a full-grown baby now on the formula. Read that they can eat very much in periods, and then calm down. Guess she’s in such a period now. However, we are very happy. Just want her to grow up and stay strong <3

It’s such a crazy feeling that she was in my stomach 5 weeks ago? And that she should actually stay there still! So nice that Sanne has born now too. Me and Sanne became pregnant almost exactly at the same time & have had very similar pregnancies. It has been so fun to be able to bump with her. When they come to Sweden, there will be a lot of hanging with her and Vickan in spring with our babies. COZY!

How is everything going then? It goes very well. We notice that she has become strong enough to show what she wants in any case, haha ​​;-) Lying down by herself is not as cozy anymore. Yesterday I fell asleep with her on me for 2 hours, I even was dreaming that I needed to be careful. At night she is still sleeping well in her bed and it is nice, then we have a breathing alarm and can relax in a different way. She has also begun to meet some people, today she was with us to the broker when we signed the agreement for the new apartment. However, I feel sick and nauseous, do not know if it is because I stopped breastfeeding? Read a bit that others had the same. Hope it passes soon! Pumps when the breasts feel tense but also read that it may take 1-2 weeks before production is down at a lower level. Now I will rest, I’m completely dead and this post took my last power. Kiss

18 reaktioner på “LOU UPDATE – 5 veckor”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.