LOU UPDATE: 4 months

För några dagar sedan blev den här tjejen 4 månader. Idag var vi på BVC och hon har nu nått kurvan för normalvikt för sin ålder. 6350g. Stark tjej som nådde den så snabbt. Sjukt att hon egentligen bara ”är” 2.5 månad. Varje gång jag tänker så tänker jag att jag hade varit så mycket mer utvilad men fan vad tråkigt det hade varit att vara utan henne dessa veckor. Älskling! Hon har börjat snacka och le massor, så kul. Jag uppskattar verkligen att hänga med henne nu. Det var såklart mysigt innan, men nu får man en helt annan respons.

Generellt skulle jag säga att hon sover vääääldigt mycket. Hon har inte så mycket vakna perioder varje dag. Hon är antingen övertrött, trött eller sovandes. När hon är vaken och glad brukar jag försöka lägga henne mycket på mage. Idag påpekade bvc att hon har väldigt platt skalle, vilket vi också vet haha! Men nu ska jag verkligen försöka ha henne mer på mage. Så idag fick hon sova på mage för första gången. Det rekommenderas inte pga plötslig spädbarnsdöd men hon är ju över 3 månader nu och har ett andningslarm så det känns ändå lugnt i alla fall på dagen! Marcella (Marres fru) sa att om hon får lite platt skalle får hon finare volym i håret, haha, så om det inte går till sig får jag väl försöka tänka på dom estetiska fördelarna 😉 Just nu så har hon bara hår på baksidan så det börjar bra med volymen där.

Nu när Lou börjat visa personlighet har vi upptäckt att hon är så glad och nöjd. Hon skriker till när hon ska ha mat men annars är hon nästan alltid glad. När hon vaknar och man kollar på henne ler hon direkt. Hon älskar också att snacka innan hon ska sova precis som mig, stackars hennes pappa. Vi har alltid trott att hon kommer vara arg och bestämd, men hon har verkligen blomstrat på slutet. Vi trodde seriöst att hon kunde le men bara inte ville. Efter Spanien känns det som vi fick ett ännu starkare band och vi börjar verkligen lära känna varandra.

När vi kommit hem från Umeå ska vi börja ge henne lite smakportioner av mat. Hon är väldigt matglad så det blir spännande att se vad hon tycker om ”riktig” mat 🙂

Hennes andra favoritsysslor förutom mat är att se sig själv och en prasslig färgglad bok jag köpte på ICA Maxi. Hon har även blivit fäst vid en snuttekanin som hon myser mer när hon ska sova och sover. Det är så gulligt att jag dör. Beställde hem 5 st till likadana ifall vi tappar bort nån. Framförhållning Alex!

A few days ago this girl became 4 months. Today we were at BVC and she has now reached the normal weight curve for her age. 6350g. Strong girl who reached it so fast. Sick she’s only ”2.5 months”. Every time I think so I think I’d been so much more rested but how boring it had been to be without her these weeks. Darling! She has started chatting and laughing so much. I really appreciate hanging with her now. Of course it was cozy before, but now you get a completely different response.

Generally, I would say that she is sleeping a lot. She does not have much waking periods every day. She is either too tired, tired or asleep. When she is awake and happy, I usually try to put her a lot on my stomach. Today, bvc pointed out that she has very flat head, which we also know haha! But now I’m really going to try more. So today she was sleeping on the stomach for the first time. It is not recommended because of sudden infant death but she is over 3 months now and has a breathing alarm so it still feels calm at least during the day! Marcella (Marre’s wife) said that if she gets a little flat skull she gets a better volume in her hair, haha, so if it does not work, I’ll try to think about the aesthetic benefits 😉 Right now she only has hair on the backside so it starts well with the volume there.

Now that Lou has begun to show personality, we have discovered that she is so happy and satisfied. She screams when she wants food but otherwise she is almost always happy. When she wakes up and you look at her, she smiles straight away. She also loves to chat before she’s going to sleep just like me, poor Daddy. We have always thought she will be angry and determined, but she has really changed at the end. We seriously thought she could laugh but just did not want to. After Spain it feels like we got an even stronger connection and we are really starting to get to know each other.

When we have arrived from Umeå, we will start giving her some taste portions of food. She is very happy in food so it’s exciting to see what she likes ”real” food 🙂

Her other favorite to-dos in addition to food are to see herself and a colorful book I bought at ICA Maxi. She has also been affixed to a cozy rabbit as she hugs when she is going to sleep and sleeps. It’s so cute that I die. Ordered 5 more of the same if we lose someone. Go Alex!

3 reaktioner på “LOU UPDATE: 4 months”

  • Karin skriver:

    Men gosan! Så fin hon är! Lik dig, tycker jag.
    Båda mina barn har haft platta huvuden. Med ena barnet fick vi tom gå på ”sjukgymnastik” då det visade sig att hennes ena sida var starkare än den andra och det förmodligen var därför ena sidan av huvudet var plattare (hon sov alltid på den sidan). Slutet gott allting gott, nu har båda ”normala” huvuden 🙂

  • Linnéa skriver:

    ?? hon är så himla söt!! Och ni verkar vara en så fin familj ❤️ kram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.