GLAD

Hej fina! Efter några dagar förra veckan när jag kände mig nere och ensam såg jag till att döda den känslan och planerade in massa saker, haha! Haft en väldigt härlig vecka med ny energi <3 Det känns alltid så töntigt att må dåligt över ”små” saker, men jag är lite känslig som person och jag har typ inte gjort något sen min graviditet (levde inte direkt wild life då men ah ni fattar) och det är så skönt att känslan kom från att jag helt plötsligt börjar få energi och det kryper lite i kroppen =) Energi = inte för att jag ha sovit men för att jag landat i allt med Lou, vi är två i hemmet igen, vi  HAR ett hem, vi har ingen renovering kvar osv. Så himla härligt! Igår hade jag till och med fjärilar i magen.

Nu har känslan av att vara lite ensam bytts ut mot en stor tacksamhetskänsla och positiv energi. Tack för alla era tips! Jag ska verkligen prova öppna förskolan snart. Lou har verkligen börjat tycka att det är kul med andra bebisar, det märkte jag igår när vi var på ett Newbie event. Hon har nog en liten crush på Sannes charmtroll Frans. Så söta att man smälte.

Efter eventet igår så bestämde jag mig för att ta en planlös promenad. Jag är väldigt dålig på att komma ut men nu när Lou har börjat sova i vagnen har jag tänkt ta mig ut varje dag, i alla fall när det är fint väder. Lite frisk luft och sol gör verkligen mycket för en. Jag bara gick och helt plötsligt var vi i stan, sen promenerade vi hemåt och mötte min kille som cyklade till jobbet och sa hej lite snabbt. Igår ansökte vi också om förskola för Lou. Jag vet att vi redan borde ha gjort det, men jag tror att jag lever i förnekelse eftersom att jag inte vill att hon ska börja. Dock blir det nog ingen heltid för henne i och med att jag jobbar hemifrån. Jag behöver ju lite tid att jobba på dagarna och min tanke är att hon ska börja när hon är 1,5 år, men om det inte känns rätt då får vi helt enkelt ändra på det. Kommer i alla fall sluta ta föräldrapenning efter nyår och jobba lite mer om det fungerar. Nu jobbar jag 25% med vissa undantag. Så magiskt att kunna kombinera! Vi har också turen att hennes pappa jobbar en hel del hemifrån.

Hello cuties! After a few days last week when I felt down and lonely I killed that feeling and planned lots of things, haha! Have had a very good week with new energy <3 It’s always feels bad to feel bad about ”little” things, but I’m a bit sensitive as a person and I haven’t done anything since my pregnancy (did not live wild wild then but ah you get the point) and it’s so nice that I’m suddenly getting energy and it’s crawling a bit in the body =) Energy = not because I’ve slept but because I landed in everything with Lou, we’re two at home again, we have a home, we have no renovation left etc. So nice! Yesterday I even had butterflies in my stomach.

Now the feeling of being a little lonely has been replaced by a great gratitude and positive energy. Thank you for all your tips! I will really try to go to open preschool soon. Lou has really begun to think it’s fun with other babies, I noticed yesterday when we were at a Newbie event. She’s got a little crush on Sannes’s charming Frans. So sweet that we melted.

After the event yesterday, I decided to take a walk. I’m very bad at getting out but now that Lou has begun to sleep in the stroller, I’m going to get out every day, at least when it’s nice weather. A little fresh air and sun really do a lot for one. I just went and suddenly we were in town, then we walked home and met my guy who took the bike to work and said hi a little fast. Yesterday we also applied for a preschool for Lou. I know we should already have done it, but I think I’m living in denial because I do not want her to start. However, it will not be full time for her as I work from home. I need some time to work on my days and my thought is that she will start when she is 1.5 years old, but if that does not feel right then we simply have to change it. Will in any case stop taking parental allowance after New Year and work a little more if it works. Now I work 25% with some exceptions. So magical to be able to combine! We are also lucky that her dad is working a lot from home.

4 reaktioner på “GLAD”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.