LOUS RUTINER (uppdatering)

Vi använder den HÄR babymonitorn. Samma märke som vårt andningslarm, är så himla nöjda med den!

På efterfrågan ska jag uppdatera lite om Lou! Hon har nu några nätter sovit i sitt egna rum vilket har funkat SÅ bra. Jag vet att vissa har barn som sover hela natten, andra har barn som vaknar varje timme och det går inte att jämföra barn. Att få Lou att sova hela natten har inte gått så bra för oss MEN det har blivit otroligt mycket bättre! Såhär ser våra rutiner ut nu:

19.30 – 1 portion gröt. 
20.00 – pyjamas & sovpåse på och lägger henne i hennes säng (hon somnar typ direkt)
ca 00.00 – 200 ml ersättning 
ca 06.00 – 50 ml ersättning (minskar med 5 ml varje dag, började på typ 180 ml) 
ca 8.30 – vaknar & äter 1 portion gröt. 

Resten av dagen har vi faktiskt inga bra rutiner än, men runt lunch brukar hon äta lite mat men inte en hel portion. Efter maten ger jag henne mosad frukt eller något annat och sen ersättning. Sen äter hon en gång till med bara ersättning och sen runt 17 äter hon mellanmål (t ex yoghurt, smoothie eller liknande). Varför hon äter så lite mat är för att jag är så jävla mesig, jag tycker det är sjukt jobbigt att hon hulkar och hostar och därför vill jag inte stressa det. Hon får vänja sig sakta men säkert med lite mer konsistens. Lou är ju egentligen ca 6 månader (beräknat efter när hon skulle födas) och därför tar jag det lite extra lugnt. Ambitionen är såklart att hon ska äta bara ”riktig” mat på dagen men det får ta sin tid 🙂

Lou sover vid 10, 13.30 och 17.00 (30-45 min sista napen) och det funkar toppen. Hon själv var vaken längre perioder och därför tog jag bort en sovstund. Att träna Lou att somna själv är det bästa jag gjort, jag började redan när hon var liten att försöka att inte gunga henne så mycket osv och lägga henne när hon var väldigt trött precis innan hon somnat efter maten. Sen har vi försökt att inte plocka upp henne vid minsta gnäll, utan försöka låta henne komma till ro själv. Hon har aldrig behövt gråta, då har vi tagit upp henne direkt. Det blir verkligen bara lättare och lättare pga det. Det funkar såklart olika på alla barn men vi har kört stenhårt på det och vi behöver inte lägga någon tid på att natta henne längre. Vet inte om Lou är väldigt enkel eller om det är för att vi hela tiden försökt sträva efter att hon ska somna av sig själv, men det funkar toppen! Kan tipsa om boken ”good night, sleep tight” som jag tycker är väldigt bra.

On demand I will update a little about Lou! She has been sleeping for some nights in her own room, which has worked so well. I know that some have children who sleep all night, others have children who wake up every hour and can not compare children. Getting Lou to sleep all night has not gone so well for us BUT it has become incredibly much better! Here’s how our routines look like now:

19.30 – 1 serving porridge.
20.00 – pajamas & sleeping bag and put her in her bed (she falls asleep directly)
about 00.00 – 200 ml formula
Approximately 6.00 – 50 ml formula (decreases with 5 ml each day, started on like 180 ml)
about 8.30 – wake up & eat 1 serving porridge.

For the rest of the day, we actually have no good routines yet, but at lunch she usually eats some food but not a whole serving. After the food I give her mashed fruit or something else and than formula. Then she eats once more with only formula and then around 17, she eats snacks (eg yogurt, smoothie or the like). Why she eats so little food is because I’m so damn careful, I find it hard to see her almost puke and cough, and so I do not want to stress it. She will get used to slowly but surely with a little more consistency. Lou is actually about 6 months (calculated when she would be born) and therefore I take it a bit extra calmly. The ambition is, of course, that she will only eat ”real” food in the day but it may take time.

Lou sleeps at 10, 13:30 and 17:00 (30-45 min last nap) and it works great. She herself was awake for longer periods and therefore I took away a nap. To train Lou to fall asleep on her own is the best I did, I already started when she was little trying not to swing her so much, etc, and lay her when she was very tired just before she fell asleep after the food. Then we have tried not to pick her up at the least, but try to let her come to rest herself. She has never had to cry, then we have taken her straight away. It just gets easier and easier because of that. Of course, it seems different to all children, but we have been running hard on it and we do not have to spend time putting her to sleep longer. Do not know if Lou is very simple or if it’s because we constantly try to make her fall asleep by herself, but it works great! Can recommend the book ”good night, sleep tight” which I think is very good.

9 reaktioner på “LOUS RUTINER (uppdatering)”

 • Anna skriver:

  Hej 🙂 använder ni fortfarande andningslarmet till Lou?

 • Elina skriver:

  sovpåse?
  Vad är det?
  Vänder sig inte Lou på natten?

 • Elin skriver:

  Hej!
  Ska beställa den boken direkt 🙂 har du fler tips på böcker eller hemsidor som ni använt er av? Har en två-månaders bebis hemma och vill skapa bra rutiner redan nu!

  • Alexandra Bring skriver:

   Asså jag har typ läst ALLT! Men sen får man sålla och ta ut dom delar man känner sig bekväm med. Finns massa bra engelska sidor, bara googla ❤️

 • Sabrine skriver:

  Undrar om ni bytt till ersättning nr 2? Lou är så söt ❤️

 • Sanna skriver:

  Vill tipsa om Facebookgruppen ”plockmat för barn”. Där fick iallafall jag jättebra information om barnets kräkreflexer, när dom klöks/hulkar, riktigt luftvägsstopp och även superbra tips och råd vad man kan börja ge för mat. Hur stora bitar, vad i vilken ålder osv. Och en massa pepp när man själv kände sig superfeg ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.