Visar inlägg från "inspiration"

BUSINESS ON MY MIND

pictures from Halstatt, Austria

Hej babes! Kom på att jag inte postat dessa?! eller trodde jag hade det, men jag letade i arkivet efter en och såg att inga fanns haha! Virrhöna. Det var så himla fint här ovan!

Ok jag är verkligen i workmode nu. Min hjärna går på högvarv och ibland blir det lite för mycket att hålla koll på när man har många bollar i luften. Just nu är det en period med allt samtidigt! Jag har sex kollektioner på igång i Bring Sportswear, det kommer komma en kollektion varje månad i april, maj, juni, juli, augusti och september om allt går enligt plan. Det är ett steg jag valt att ta och förra året hade jag tre kollektioner på hela året för att det skulle gå ihop, så ja, ni kan ju tänka er att det är lite extra jobb. Jag sköter ju alla steg i produktionen, allt från skiss, till prover, till planering av släpp, produktfoto, sociala medier och kampanjmaterial. Det som är lite inre stress är att inköpen är utgifter och ska matcha intäkter. Eftersom jag inte har någon bakom mig eller investerare så är allt på mina axlar. Det är ingen dans på rosor jämt men jag älskar det ändå och jag tror stenhårt på mitt bolag och ska se till att jag får allt att klaffa.

Idag har varit en strukturell dag med administrativa delar och försökt få en plan i huvudet så jag är lite virrig haha. Nu har jag i alla fall gjort det jag kan och ska ta tag i lite andra saker jag har hängande över mig så jag kan andas lite sen. Ska även spela in ett nytt YouTube-klipp! Så kul! Ikväll ska jag även till min franstjej och bli ompysslad, jag gillar inte att ha fullt set av fransar så går istället lite oftare och har lite mer ”naturlig” look haha! Nu ska jag dock torka håret, har inte tvättat det på en vecka typ, kaos! Tur att jag ska göra en video så jag måste se lite fresh ut, tröttheten av allt som pågår i huvudet gör att jag blir helt död på kvällarna så passade på =)

Hey babes! I realized, I have not posted these ?! or thought I had it, but I was looking in the media files after another and saw that there was no of these there haha! Scatterbrain. It was so very nice here above!

Ok I’m really in work mode now. My brain is booming, and sometimes it gets a bit too much to keep track of when you have many balls in the air. Right now it is a time of all time! I have six collections at the start of Bring Sportswear, there will be a collection every month in April, May, June, July, August and September if all goes according to plan. It’s a step I have chosen to take, and last year I had three collections of the whole year so it would go together so well, you can imagine that there is a little extra work now. I take care of all the production stages, from sketch, to samples, to the planning of releases, product photos, social media and campaign materials. There is little internal stress in me that is caused by the fact that purchases are spendings and have to match the incomes. Since I do not have anyone behind me or investors so is all on my shoulders. There is no bed of roses but I still love it anyway, and I firmly believe in my company, and will make sure I get everything to run smoothly.

Today has been a structural day administrative parts and tried to get a plan in my head so I’m a little confused haha. Now I have at least done what I can and will take hold of some other things I have been hanging over me so I can breathe a little later. I will also record a new YouTube clip! So fun! Tonight I will do my lashes and be pampered, I do not have the full set of lashes as possible instead more often and have a little more ”natural” look haha! Now I’ll be drying my hair, I have not washed it in a week, chaos! Lucky me to do a video so I have to look a little fresh, weariness of everything going on in my head makes me completely dead at night so took the opportunity while I still have some energy =)