ROOF TOP

– showing up news in collaboration with Bring Sportswear –

Heeeeej! Och lite sen god morgon. Internet är segast här så fick bli en lite senare post! Galen dag igår minst sagt, men nu har vi verkligen gjort utrymme för nya kläder. Är kär i leggingsarna ovan som kommer med nya kollektionen. Den kommer lanseras i april! Kommer såklart hålla er uppdaterade 🙂

Jag har en hel del jobb att stå i nu men det är väldigt roligt att få ta på allt man jobbat med sista månaderna, ser jättemycket framemot 2017 och får ett pirr i magen när jag tänker på allt och att min dröm är verklighet. Jag är så tacksam och glad även fast vägen hit varit allt annat än lätt haha. Men ingenting känns så bra som att få ett kvitto på allt jobb och jag hade helt ärligt aldrig velat att allt bara skulle ordna sig för mig. Det är alla motgångar som har gjort mig till den jag är och att jag uppskattar mitt liv idag så sjukt mycket. Hade någon berättat för mig för 10 år sedan när jag var 17 år att mitt liv skulle se ut som det gör idag hade jag aldrig trott på det. Mitt förflutna har varit många svarta fläckar och jobbiga tider men det gör verkligen att jag uppskattar nuet. Jag är på en så bra plats att jag inte ens hade kunnat föreställa mig att livet skulle kännas såhär.

När jag var yngre mådde jag inte alls bra, jag har inte varit en lycklig människa och jag har attraherat negativa saker och personer eftersom jag själv inte varit på ett bra ställe. Jag tror mycket på tankens kraft och jag försöker att attrahera positivitet, framgång och bra människor. Det är precis så mitt liv ser ut nu och jag tror därför ännu mer på tankens kraft. Såklart måste man även agera, det räcker inte med att bara tänka att saker ska bli bra. Jag har gjort många jobbiga beslut som lett till att jag är där jag är. Det är så värt det i efterhand även om man måste  göra jobbiga val. Är extra tacksam idag och fylld av kärlek och en bra känsla. Blicken är alltid vänd framåt men det är också väldigt bra att ibland stanna upp och se vart man hamnat. Ha en fin dag babes och tack för allt ni gör för mig, stöd och kärlek. Hade aldrig kunnat göra det jag gör om det inte vore för er <3

Heeeeey! And a little late good morning. Internet is quite slow so this had to be a little late post! Crazy day yesterday, but now we really made room for new clothes. I’m so in love with the leggings above that will come with the new collection. It will be launched in April! Will of course keep you updated 🙂

I have a lot of work at the moment but it is very exciting to see everything I worked with the last months, really looking forward to 2017 and get a tingling feeling in my stomach when I think of everything, and that my dream is reality. I am so grateful and happy even though the road here has been anything but easy haha. But nothing feels as good as getting a receipt for all the work and I had honestly never wanted that everything would work out for me the easy way. It is all the setbacks that have made me who I am and that I appreciate my life today so much. If someone had told me 10 years ago when I was 17, that my life would look as it does today, I had never believed it. My past has been a lot of black spots and tough times but it really makes me appreciate the present. I’m in such a good place that I had not even imagined that life would feel like this.

When I was younger, I felt not good at all, I have not been a happy person and I have attracted negative things and people because of the fact that I have not been in a good place. I believe strongly in the power of thinking and I’m trying to attract positivity, success and great people. This is exactly how my life looks now, and I believe, therefore, even more on the power of thinking. Of course we must also act, it is not enough to just think things should be fine. I have made many tough decisions that led to that I am where I am. It is so worth it afterwards, even if you have to make tough choices. Im extra thankful today and I feel filled with love and a good feeling. The eyes are always facing forward but it is also very good to sometimes stop and look where I ended up. Have a nice day babes and thanks for all you do for me, support and love. I had never been able to do what I do if it were not for you <3

4 reaktioner på “ROOF TOP”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.