WORKOUT UPDATE

Hej fina! Ibland är det bra att kolla i arkivet, har helt glömt bort dessa skor, ska plocka fram dom idag. Jag ställer alltid undan mina skor för har så sjukt många olika, och jag vill ha olika nästan varje dag. Haha, typisk tjejgrej kanske =) Har dock blivit mycket bättre, köper några basskor för träning så håller jag mig till dom. Förut köpte jag träningskläder och skor heeeeela tiden, men nu när jag har mina egna är jag inte så sugen på det längre.. Kanske för att jag jobbar med kläder varje dag!

Just nu håller jag på med 2018, har gjort en moodboard (på papper, jag kanske är en av dom enda som fortfarande inte jobbar digitalt haha) och håller på sätta looks för nästa år. Oftast brukar jag jobba kollektion för kollektion, men nu ska jag sy ihop allt med varandra. Det är jättekul, älskar att utvecklas i det jag gör. Det är verkligen kul att man kan göra så mycket med små medel, jag hade nog aldrig varit så kreativ som jag är nu om jag haft tunga investerare bakom mig. Jag är i alla fall överdrivet peppad, det här är den roligaste delen av alla och jag vaknade flera gånger inatt och skrev upp olika idéer. Jag var helt pirrig i magen när jag vaknade haha, så nu kommer mina favoritveckor på det här året, sen blir det mer administrativt jobb.

Men – tänkte skriva om min träning. Det går så JÄVLA bra! Efter att ha haft konstant smärta i snart två år, börjar min kropp fan ordna upp sig. Jag kan inte förklara hur tacksam jag är att jag började gå till Anna som är min kiropraktor. Hon har verkligen hjälpt mig så mycket, och jag är glad att jag följt hennes råd och att kroppen svarar. Jag har kört väldigt mycket rehab sista månaderna, nästan inga vikter och fokus på att ”jämna ut mig”. Det är fortfarande inte 100 såklart men jag har kommit väldigt långt. Mina höfter som spökat mest börjar bli så mycket bättre. Nu ska jag sakta men säkert börja bygga upp kroppen igen med lite mer vikter. Körde tre stycken styrkepass förra veckan, väldigt jobbiga men med försiktighet. Idag ska jag träna igen, och imorgon, och på torsdag. Nu ska jag även försöka få ordning på min bål, pga min skolios så har jag jättesvårt att aktivera ena sidan på ryggen och magen, och har alltid försökt få till det främst med magen eftersom jag är så ojämn i musklerna att det syns, men nu har jag fått några superbra övningar som jag börjat köra.

Sist jag var hos henne hade jag dock extremt mycket spänningar i nacken, har haft ont i huvudet över en vecka, tänkte att det kanske kom därifrån. Jag är ju rätt härdad med behandlingar eftersom min pappa började trycka och knäcka redan när jag var typ 10 år, men det här var något utöver det.. Jag svimmade! Haha! Medan hon tryckte började jag må lite illa sen började jag se stjärnor, fick lock för öronen och det började svartna, så fick ligga ner och ta  det lite lugnt. MEN – nu är huvudvärken borta. Är inte det sjukt hur allt i kroppen spelar med varandra? Oftast har man en kärna där alla problemen kommer från, och i mitt fall är det min skolios som gör att kroppen försöker använda fel muskler och jag blir väldigt stel och felbelastad, men det är bara att kämpa på. Det var lite uppdatering på läget! 🙂 Nu ska jag fortsätta jobba på 2018 innan det är dags att dra och träna. Puss

Hello cuties! Sometimes it’s good to check out the archive, have completely forgotten these shoes, I will pick them out today. I always have to put shoes away because I have way too many, and I want different almost every day. Haha, typical girl problem maybe =) Have, however, become much better, I only bought some basic shoes for training, so I stick to them. Previously I bought training clothes and shoes whoooole the time, but now that I have my own I’m not so crazy about it anymore .. Maybe because I work with clothes every day!

Right now I’m doing 2018, have done a moodboard (on paper, maybe I’m one of the only ones who still do not work digital haha) and put on looks for next year. I usually work one each collection at the time, but now I’m going to sew everything together. It’s great fun loving to develop in what I do. It’s really fun that you can do so much with little money, I’d probably never been as creative as I am now if I had heavy investors behind me. In any case, I’m overwhelmed, this is the funniest part of all, and I woke up several times and wrote different ideas during the night. I was completely excited  when I woke up haha, so now my favorite weeks will be on this year, then it will be more administrative work.

But – thought about writing an update about my training. It’s okay good! After having constant pain for almost two years, my body begins to get better. I can not explain how grateful I am that I started going to Anna, my chiropractor. She really helped me so much, and I’m glad I followed her advice and that the body responds. I’ve been driving a lot of rehab for the last few months, almost no weights and focus on ”leveling up” me. It’s still not 100, of course, but I’ve come a long way. My hips gets so much better. Now I will slowly start building the body again with a little more weight. I did three strength workouts last week, very tough but with caution. Today I will workout again, and tomorrow, and on Thursday. Now I’m going to try to fix my core, because of my scoliosis  I’m activating one side of my back and stomach, and I’ve always tried to get it mainly with my stomach because I’m so uneven in my muscles that it’s visible, but now I have had some great exercises that I started doing.

Last time I was with her, though, I had extremely tension in my neck, had a headache for a week, thought it might come from there. I’m pretty used with treatments and pain because my dad started pushing and cracking already when I was 10 years old, but this was something beyond that .. I fainted! Haha! As she pushed, I began to feel a bit bad, then I began to see stars, got my ears blocked and it started to blacken, so lay down and take it easy. BUT – now the headache is gone. Isn’t it sick how everything in the body plays with each other? Most often you have a core where all the problems come from, and in my case it is my scoliosis that makes the body try to use the wrong muscles and I get very stiff and ill-stressed, but it’s just a struggle. There was some update on the situation! 🙂 Now I’ll continue working on 2018 before it’s time to go and work out. Kiss

1 reaktion på “WORKOUT UPDATE”

  • Jennifer skriver:

    Hej Alexandra!

    So glad you’re doing better, this sounds so difficult and painful. You’re a strong person! Just wanted to stop by and say how much I admire you, as a woman, a frontier of fitness and health, and a businesswoman! You inspired me to begin lifting a few years ago, and I’ve followed your story ever since. (I started learning Swedish too! Haha) I admire you very much. I hope you continue to get better via your chiropractor and rehab. You’re a force to be reckoned with! <3

    Love from Canada!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.