MY PINTEREST

Hej fina ni! SÅ kul att ni är lika pepp som jag på inredning/renovering 😀 Börjar min första post i HOME-kategorin med lite bilder från min Pinterest. Där sparar jag allt från fina stuckaturer, ideér till möbler jag hittat och blivit kär i för att ha allt samlat. Har även en mapp i telefonen för det som ej finns där. Vi har hunnit väldigt långt i planeringen av lägenheten pga att vi är två personer som inte klarar av att vänta med saker, haha! Men – det här är ett litet axplock från saker jag sparat ner. Såhär har vi tänkt hittills:

Kök: Grått, marmor, mässing. Precis som nu fast vi kommer vilja ha en hel kyl, en hel frys. Nu har vi micro/spis i kombination som jag tycker funkar skitbra men kanske bättre att ha dom för sig med tanke på att det kommer bli en del välling främsta åren. Andra krav jag har (hehe) är vinkyl och stort skafferi. Vet dock inte om vi ska ha skafferi i helskåp eller lådor och överskåp, man vill ju inte tappa all arbetsyta. I köket kommer vi troligtvis sätta in ett mindre ”cafébord” med 2-4 stolar.

Badrum: Vi kommer bygga ena badrummet typ dubbelt så stort, där ska vi ha både takdusch och en väggdusch samt sittbänkar (jag sitter alltid och duschar) i samma, dvs en stor dusch. Här tänker vi också marmor och mässing. Det passar verkligen in i lägenheten. Är sugen på fiskbensmarmor till golv, stooooor spegel, vägghängd toalett med inbyggd knapp och en vacker komod. Det finns även en liten toalett, med bara toalett och handfat. Där kommer vi nog köra samma kakel som stora toaletten på golvet men annars hålla den väldigt basic.

Vardagsrum: Här funderar vi på att köra en färg på väggarna. Vi får se hur det känns. Finns även en kakelugn med väldigt romantiska detaljer, typ blommor. Vet inte om man ska kolla på att måla om kakelugnen? Vet att det är big no-no men det kommer inte riktigt passa in i vår stil. Men vi får nog spara det till sist och se hur det känns. Vi kommer nog i alla fall ha en stor djup soffa, min killes favoritfåtöljer och ett avlångt soffbord +  en dagsbädd. Det kommer vara mest fokus på sittplatser så att alla kan hänga hos oss. Där vill jag ha ett perfekt bord som alltid är fixat men om jag ska vara realistisk kommer det nog vara tomt och undanplockat då vi kommer ha någon som vill dra ner allt hemma 😉  Är förövrigt besatt av glasbordet ovan, det enda problemet är att det kostar 40k. Såklart fastnade jag för just det.

Lillans rum: Här kommer det vara grått och vitt (som typ överallt annars haha). Tänker grå väggar och vit inredning. Väldigt mysigt med väggfigurer och textiler.

Vårt sovrum: Hotellkänsla. Vi är sugna på fina väggstuckaturer och en säng med sängkappa. Grå/beiga toner och en fåtölj + lampa framför sängen. Sänglampan som är ovan är favorit, min kille har en golvlampa i samma serie sedan innan och jag är helt kär i modellen. Bäddning med många stora kuddar och nätta sängbord. Här finns idag två garderober från två olika håll, vi kommer öppna upp mellan och få en liten walk-in-closet som jag kommer nyttja till 95%. Oroa er inte, det var min kille som sa det själv haha!  Jag vill också ha en tv i sovrummet men min kille tycker det är fult och förstör. Jag vill bara se nyheterna i sängen på helgen. Vad tycker ni?

Gästrum: Det blir typ ett gästrum/kontor. Vi tänker en platsbyggd bokhylla med plats för dator och alla våra företagsgrejer och massa, massa böcker. Dröm för en bokmal som mig. Där fastnade jag för stolen på bilden. Sparade ner den, visade min kille och kände att det var vi. Sen såg jag prislappen. 36k. HEHEHE skulle aldrig våga sitta på den.

Matsal: A dream come true! Här ska vi ha ett långbord. Vi har kollat på antika träbord + några stolar. Här ska alla rymmas och jag ska kunna duka efter säsonger, har redan planerat juldukningen för nästa år haha. Här kommer vi också ha vår julgran. Viktigt.

Hall: Här ska jag äntligen få köpa min fina runda spegel som inte skulle passa här. Och en låg bänk under. Vi ska också göra om lilla ”förrådet” till tvättstuga med tvättmaskin + tumlare ovanpå. Ingen aning vad vi ska ha för hallmöbler annars, men det känns som det tråkigaste att köpa.

Övrigt: Alla tak, väggar och golv måste fixas. Vi hoppas att golvet under går att ha i alla rum, isåfall är det troligtvis furu. Förutom att göra badrummet större kommer vi behöva dra in all el och planera alla uttag. Det ska bli stambyte i samband med att vi får tillträde och hela fastigheten håller på att rustas upp. Vi kommer även att bygga en till balkong, det finns en mot vägen idag men vi ska ha en mot innergården som kommer ha sol dom viktiga timmarna. Balkongerna ska vi inreda så mysigt som vi bara kan. Älskar balkonghäng på sommaren, så det här är helt otroligt för oss att vi kommer få ha två stycken och fånga alla timmar!

Vi är så himla peppade och tacksamma. Det kommer vara en häftig känsla att flytta in, där vi förhoppningsvis kommer att spendera alla våra dagar och barn/barnen kommer ha sina barndomsminnen. Det som motiverar mig mest just nu är tanken på att ge mitt barn den bästa uppväxten hon kan få tillsammans med världens finaste man vid min sida. Kan någon nypa mig i armen? Aldrig hade jag trott att livet skulle se ut såhär nu. Allt har fallit på plats. Jag ska ha barn, med honom, jag har precis köpt min första bostad som jag inte gör själv. Jag har alltid känt mig så ensam genom livet, även fast jag har varit omgiven av fina vänner. Det är så svårt att förklara. Men nu känner jag aldrig så längre, jag delar med mig av varje liten tanke och känsla. Det är fint, att bli ett med någon. Jag är glad och extremt tacksam att jag får uppleva det.

Hello, you guys! So fun that you’re as excited  I am on interior / renovation 😀 Starting my first post in the HOME category with some pictures from my Pinterest. There I save everything from fine stucco, ideas to furniture I found and fell in love to have it all together. I also have a folder on the phone for what’s not there. We have come very far in the planning of the apartment because we are two people unable to wait for things, haha! But – this is a small ax of things I’ve saved. Here is what we have thought so far:

Kitchen: Gray, marble, brass. Just like now, but we want to have a whole fridge, a whole freezer. Now we have micro / stove in combination, which I think is good, but maybe better to have it separate, because it will be a lot of gruel in the first few years. Other requirements I have (hehe) are wine fridge and big pantry. However, do not know if we have a pantry in full cabinets or split into low and high cabinets instead, you do not want to lose any work space. In the kitchen we will probably put in a smaller ”cafe table” with 2-4 chairs.

Bathroom: We will build one bathroom twice as big as the one now, where we will have both a regular shower and a  overhead shower, as well as a bench (I always sit and shower) in the same, ie a big shower. Here we also think about marble and brass. It really fits into the apartment. I desire for fishbone marble to floor, a big mirror, wall-mounted toilet with built-in button and a beautiful sink. There is also a small bathroom, with only toilet and sink. There we will probably run the same tile as the large toilet on the floor but otherwise keep it very basic.

Living Room: Here we are thinking of doing a color on the walls. We’ll see how it feels. There is also a tiled stove with very romantic details, like flowers. Do not know if you are going to paint the tiled stove? I know it’s big no-no but it will not really fit into our style. But we’ll probably save it and see how it feels. We will probably have a big deep sofa, my boyfriend’s favorite armchairs and an elongated coffee table + a day bed. It will be most focus on seating so that everyone can hang out with us. I want to have a perfect table that is always fixed but if I’m realistic it will probably be empty because we will have someone who wants to pull down everything at home 😉 Im obsessed by the glass table above, the only problem is that it costs 40k. Of course I got stuck on that.

Baby’s room: Here it will be gray and white (like almost everywhere else haha). Thinking gray walls and white decor. Very cozy with wall figures and textiles.

Our bedroom: Hotel feeling. We want some on wall details and a bed with a roach. Gray / beige tones and an armchair + lamp in front of the bed. The bedside lamp above is favorite, my guy has a floor lamp in the same series since before and I’m totally in love with the model. Bedding will be with many big pillows and a some petite bedside tables. Today there are two closets from two different directions, we will open up and have a small walk-in closet that I will use 95% off. Do not worry, it was my guy who said it himself haha! I would also like to have a tv in the bedroom but my guy thinks it’s ugly and not good in a bedroom. I just want to see the news in bed at the weekend. What do you think?

Guest room: It will probably be a mix of guest room / office. We think of a space-built bookcase with space for computer and all our business stuff and a lot,  lots of books. Dream for a book lover like me.  I fell in love with the chair in the picture. Saved it down, showed my guy and felt it was us. Then I saw the price tag. 36k. HEHEHE would never dare to sit on it.

Dining room: A dream come true! Here we will have a long table. We have looked at antique wooden tables + some chairs. Here everyone will fit and I will be able to set the table for seasons, I have already planned the Christmas setting for next year haha. Here we will also have our Christmas tree. Important.

Hall: Here I’ll finally get my nice round mirror that would not fit in my guys apartment. And a low bench below. We will also change the small ”storage” to the laundry room with washing machine + tumble dryer on top. No clue what we will have for hall furniture otherwise, but it feels as boring to buy.

Other: All ceilings, walls and floors must be fixed. We hope for a good floor underneath in all rooms, which is probably pinewood. Except for making the bathroom bigger we will need to pull in all electricity and plan all socket outlets. There will be a pipe replacement in connection with us moving in and the entire property is being refurbished. We will also build one more balcony, one is against the road today but we will have one towards the inner courtyard that will have sun those important hours. We will decorate the balconies as cozy as we can. Loving balcony hang outs in the summer, so this is absolutely amazing for us that we will have two and catch all hours!

We are so excited and grateful. It will be a cool feeling to move in, where hopefully we will spend all our days and our child/children will have their childhood memories. What most motivates me right now is the idea of giving my child the best time she can get along with the world’s best man on my side. Can someone pinch me in my arm? I never thought that life would look like this now. Everything has fallen in place. I will have a kid, with him, I have just bought my first home that I do not do by myself. I have always felt so alone through life, even though I have been surrounded by nice friends. It’s so hard to explain. But now I never feel like that anymore, I can share every little thought and feeling. It’s nice to be one with someone. I am happy and extremely grateful that I get to experience it.

34 reaktioner på “MY PINTEREST”

 • Dixi Wonderland skriver:

  Blir så rörd av det du skriver på slutet. Du har hittat hem! Fantastisk känsla och lägenheten låter så himla fin, hoppas verkligen att ni ska trivas och att renoveringen inte drar ut på tiden. Du är så värd detta så njut en massa även fast det förmodligen kommer komma ett par stressiga månader framöver 🙂

 • H skriver:

  Åå ska bli så härligt att få följa er genom denna resa!
  Har följt din blogg sen 2013 och än idag är jag inne varje dag och kikar.
  Önskar er all lycka och fortsätt med det du gör för du sprider sån bra energi!
  Kram

 • Jasmine skriver:

  Inte tv i sovrummet ? ett big no no för mig åtminstone. Man vill väl ha ett lugn och bara ägna sig åt varandra i sovrummet.
  Ska bli kul att följa er renovering. Vi själva flyttar i slutet på mars och jag längtar såå mycket!

  • Alexandra Bring skriver:

   Åh det är så olika för alla! Men vi får se om jag får genom det eller inte. Vad kul!!! Då får vi dela tips här. Kram

 • Minna skriver:

  Så fint det du skrev på slutet, det är verkligen drömmen att kunna dela allt med någon!! Tips angående soffbordet är att hålla utkik på aktionssidor, vet att Bukowskis har ett sånt bord på aktion nu dock annan storlek. Vet inte hur kakelugnen ser ut men ibland är det så fint när något inte passar in i stilen man har hemma, något som sticker ut.. ser fram emot massa mer inredningsinlägg och att sedan se resultatet ? Kramar

  • Alexandra Bring skriver:

   <3 Ja så bra!! Ja vi såg det, det avlånga va? Men jag gillar det fyrkantiga så mycetk, men det kommer nog bli ett billigare och mer praktiskt bord eftersom vi kommer behöva något avlångt som en bebis kan banka i haha! TACK <3 Kram

 • Christine skriver:

  Hej! Jätteroligt att se era tankar och kommer bli så roligt att få följa er. Låter som att det kommer bli riktigt bra!
  Ang. soffbordet, håll koll på Bukowskis! De har haft liknande flera gånger och tror nästan de har precis sådant inne nu.

  • Alexandra Bring skriver:

   Både den appen och Barnebys(?) är nedladdade, min kille hänger där rätt flitigt så han har fått in mig i det lite nu haha! Tack för tips <3

 • Karin skriver:

  Så kul att läsa det här inlägget. Härliga planer ni har och det låter som att det kommer att bli jättefint!! Skulle dock bara vilja slänga in ett litet tips att glasbord kanske inte är helt praktiskt med barn 🙂 och ta en extra funderare på vad ni väljer för knoppar/handtag i köket… Vår son var sex månader när vi gjorde vårt kök och trots ”förmaningar” från vänner med barn så valde vi (jättefina) handtag till luckorna i köket som är väldigt kantiga och vassa. Kan säga att nu när barnen snart är 5 och 3,5 så svär vi rätt mycket över de där handtagen som inte helt sällan leder till små olyckor… Stor kram, det här kommer att bli super!

  • Alexandra Bring skriver:

   Nej jag håller med om det, helst inte om man ska punga ut en förmögenhet 😉 Tack för tipsen! Vi får se vad vi väljer för några, men vi kommer nog ha lite semi-barnpassat och sen får man anpassa det lite eftersom också! Tack fina du! KRAM

 • ule skriver:

  I used to have a tv in my bedroom, but barely ever used it. It was just an ugly thing on the wall. I donated it and hung a color-me-in map of the world in its place. I look at it every day before I fall asleep to relax and think about travels instead of everyday worries.

  • Alexandra Bring skriver:

   I love to fall asleep to the TV but I hate to wake up in the sofa haha!! Maybe I will use it more =)

 • Jennifer skriver:

  Spännande ??

 • N skriver:

  Jag önskar dig all lycka <3

 • Nina N skriver:

  Absolutely loving your taste in decorating & designing! Your house is going to be so beautiful <3 Only thing that I'd add to these ideas are plants for a pop of colour & to improve air quality (oxygen, humidity, absorbs toxins).

  About having a tv in a bedroom: I'd say don't put it in the bedroom. At least for me it's mostly disrupting sleep pattern with the blue light and causing neckpain from the awkward-lazy-position haha.

  • Alexandra Bring skriver:

   Aww thank you! YES we will have to add a lot of greens, too bad we kill all the flowers all the time 🙁

 • Ida skriver:

  Såå fint det kommer til å bli og så glad på dine vegne! <3 Vi har TV på soverommet og jeg synes det er kjempekoselig med morgenmys i helgene 🙂

 • Madeleine skriver:

  Älskar att ha tv i sovrummet! Jag och min sambo har definitivt tid för varandra ändå och det är mysigt som du säger att titta på tv på morgonen med en kopp kaffe osv?
  Stör inte min sömn heller men jag sover hårt så det är få saker som gör det.
  Ska bli kul att följa eran renovering!

 • Emma skriver:

  Du som ändå är påläst om kost hur tänker du just kring välling? Det är näringsfattigt, innehåller främst olika sorters mjöl samt maltodextrin som främst används som fyllnad i sötningsmedel.
  Har själv 2 barn och jag personligen förståe inte hur man kan vilja ge sitt barn ngt sådant.

  Tack för en toppen blogg, så kul att få följa dig som gravid!

  • Ebba skriver:

   Hej Emma! Eftersom barn inte äter välling första tiden kanske man inte reflekterar över innehållet när man fortfarande är höggravid. Det gjorde inte jag i alla fall.

   Är nyfiken på vad du ger istället för välling? Min ettåring dricker välling och står sig fint på det. Tänker att det är rejäla kontroller på barnmat så jag är inte så orolig. Innehåller inte gröt ungefär samma?

   • Alexandra Bring skriver:

    Jag hade faktiskt ingen koll på välling alls =) Men menade nog allt som man måste värma för barnet haha! Jag får fördjupa mig mer när det börjar närma sig! Kram

   • Emma skriver:

    Förstår självklart att man innan ungar inte har stenkoll. Men välling är ju ngt som används av tradition i Sverige och finns inte i ngt annat land. Förvisso görs ordentliga kontroller på barnmat men lite kan man tänka till själv och välling har granskats och kritiserats en del i det senaste dels pga att det visade sig att övervikt hos barn i flera fall har ett direkt samband med välling.

    Personligen ser jag inte när jag skulle behöva ge välling. Lillan på 10 månade äter 4 mål mat om dagen mellan 6:30-18:00 (havregrynsgröt till frukost + 3 mål vanlig mat).
    Barn behöver inte välling för att sova (pch absolut inte ur näringssynpunkt) utan det är ngt som vi föräldrar vänjer dem vid (som med allt annat).
    Första ungen fick fabriksgröt mellan månad 3-4 tills jag läste baksidan och såg att det i princip har samma innehåll som välling plus lite juicekoncentrat om man väljer ”fruktgröt”.

    Men orolig behöver man inte vara utan men helt klart värt att reflektera över och sen göra valet vad man vill proppa i sina små??

 • sandra skriver:

  Åh kommer bli finfint det där, alltid roligt att följa inredningsprojekt! Och KLART att ni ska ha färg i vardagsrummet!! 🙂 Behöver ju inte vara en mastig färg, men en gråblå ton gör sig så FINT mot gamla trägolv och stuckaturer. Jag är iofs 100% anti vita väggar, haha, så våga färg är mitt go-to! Går ju alltid att måla om ifall man tröttnar. :)) Ps. Hittade hit nyligen via er mysiga podd!

  • Alexandra Bring skriver:

   Tack för den kommentaren, och så kul att du hittat hit via podden och ej blev avskräckt haha!! Kram

 • Julianne skriver:

  Så fint skrevet på slutten <3 Gleder meg til å følge med videre på din reise.
  Elsker podden deres, så morsom!

 • Julia skriver:

  Glad för din skull, stort lycka till. Allt gott, slutet gott. Kram J

 • Matilda skriver:

  Ja våga färg! Det blir så mycket mysigare och inte alls lika sterilt som vitt. Vi har alltid haft vitt, men slog till och målade hall/kök/vardagsrum (öppen planlösning) ljusgrått (nordsjö house of philia light grey) och den skillnaden! Känns så mycket mer rofyllt och vi trivs verkligen i det. Målade sovrummet väldigt mörkblått (jotun lady deco blue), väldigt vågat för två ”vita” personer, men det är mitt favoritrum. Det är ett lugn här inne nu. Näst på tur är kontoret. Nu är vi överens om att aldrig mer ha vitt. Ett hem vill man trivas i och få ett lugn när allt annat är så stressigt.

  Påtal om tv i sovrummet – jag har alltid varit skeptisk men när vi köpte ny tv åkte den gamla in i sovrummet. Fult, absolut, men gud vad mysigt att kolla nyheterna eller mysa ner sig till en bra film eller serie på kvällarna. Och jag kan tycka det är rofyllt att somna till tvn ibland (kanske lite knäpp sådär).

  Och kan du inte visa en bild på planlösningen? Lättare att förstå och jag älskar planlösningar!

  Så glad att jag hittat till din blogg. Följt din syster förr i tiden när hon skrev djupa texter och sen till och från. Men sen eran podd började jag följa dig med och älskar blandningen på inläggen. Alltid tänkt att din blogg bara är träning, men den är så mysig att gå in på. Bra jobb och ser fram emot dina mysiga bebisinlägg och eran renovering. Kram!

  • Alexandra Bring skriver:

   Åh vad kul! Vi kommer faktiskt inte ha vitt i något rum och jag är också en som alltid kör vitt haha! åh jag är tyvärr nedröstad när det kommer till tv men ska visa din kommentar haha!!! Tack fina du <3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.