Q/A – OM LOKI

Fortsätter svara på frågor under denna kategori, plockar ur frågor ur kommentarsfältet så fråga på om ni undrar något :*

Q: Kan inte du berätta mer om Loki?! Varför du köpte hund osv 🙂 Har växt upp med hund och vill skaffa en igen men vet inte hur det skulle fungera med jobb osv.när man bor själv, du har inte ett jobb knutet till en fysisk plats på samma sätt kanske, men hur löser du det och vad tänker du om att ha hund?

A: Jag såg Lokis annons på Hundstallet och såg att det kommit in typ 13 andra hundar tillsammans med honom så jag tänkte att äh, jag skriver upp mig ifall att dom inte hittar någon annan som kan ta honom. Så ca 30 minuter senare ringde telefonen och jag hade bokat in en tid för att träffa Loki som då hette Kotte haha. Jag åkte dit och såklart smälte mitt hjärta direkt. Jag blev så ledsen när jag tänkte på hur hemskt han haft det och jag tog hem honom på prov för att kolla att det funkade med katterna jag hade då. Det funkade bra och Loki fick stanna tillsammans med sitt nya namn.

Jag jobbar ju hemifrån nästan jämt så Loki är väldigt sällan ensam, just därför kände jag att det passade sjukt bra med hund i mitt liv. Det är inte lätt att ta hand om en hund ensam, absolut inte en valp. Jag sov väldigt dåligt i början och det var ett helvete att få honom rumsren haha. Det har verkligen tagit så många timmar av träning och tålamod för att få Loki dit han är idag. Han hade ganska mycket problem med sig från sitt förflutna, han var bland annat livrädd och hatade andra hundar, det var sjukt påfrestande men nu går det bra 99% av alla gånger =) Det var tufft men SÅ värt! Och sen har jag världens bästa kompis Vickan som alltid ställer upp som hundvakt till Loki, även min syrra och Erik <3 Det har räddat mig och gjort att det är möjligt för mig att resa, åka iväg osv. Man måste verkligen tänka igenom innan man skaffar hund, för det är mycket jobbiga saker också, men känner man att man fixar allt runtom är det så otroligt värt. Den kärleken jag får av Loki är från en annan planet. Han är som mitt barn men som jag måste vara sjukt sträng med för att han inte ska bli knäpp haha!

Hoppas du blev lite klokare <3

Continuing to answer questions under this category, picking out questions from the comments section so ask if you have any questions: *

Q: Can not you tell us more about Loki ?! Why you bought the dog, etc. 🙂 Have grown up with dogs and want to get one back but do not know how it would work with jobs etc. When you live by yourself, you do not have a job tied to a physical location in the same way, perhaps, but how resolve it and what do you think about having a dog?

A: I saw Loki ad on Dog stables and saw it come in like 13 other dogs with him so I thought oh, I write me up if they do not find someone else who can take him. Then about 30 minutes later the phone rang and I had booked an appointment to meet with Loki then called Kotte haha. I went there and of course melted my heart instantly. I was so sad when I thought of how awful he had it and I took him to test to check that it worked with the cats I had then. It worked well and Loki were allowed to stay with his new name.

I work from home after almost all the time so Loki is rarely alone, just because of that I felt it fit well with a dog in my life. It is not easy to take care of a dog alone, certainly not a puppy. I slept very poorly at the beginning and it was hell to get him housebroken haha. It really has taken so many hours of practice and patience to get Loki where he is today. He had a lot of issues from his past, he was among other terrified and hated other dogs, it was sick strenuous but now it’s good 99% of all the times =) It was tough, but so worth it! And then I have the world’s best friend Vicky who always stand as pet sitter to Loki, also my sister and Erik <3 It has saved me and made it possible for me to travel, to go away and so on. You really need to think through before you get a dog, for it is a very difficult thing, too, but know that to fix everything around it is so incredibly worth it. The love I get from Loki’s from another planet. He is like my child, but I must be crazy tough because if not he’s going to be crazy haha!

Hope you got a little wiser <3

5 reaktioner på “Q/A – OM LOKI”

 • Fanny skriver:

  Hej! Du har kanske skrivit om detta och jag har i så fall missat det men vad hände med dina katter? Har inte tänkt på att du inte har visat upp dom i bloggen på länge förrens du skrev det nu. Ha en fin dag! ☀️?

  • Alexandra Bring skriver:

   Dom fick flytta med mitt ex =)

   • Sara skriver:

    Jag tänker, saknar du inte dina katter? För var det inte de som du egentligen föredrog framför hundar? Att du är mer en kattperson framför en hundperson? Eller har det ändrats? 🙂

    Kram Sara

    • Alexandra Bring skriver:

     Självklart är det tomt och dom är superfina men man får acceptera att saker i livet förändras och dom har det bra. Jag skulle kalla mig djurmänniska och Loki har nog gjort mig mer till en hundmänniska eftersom den lilla skiten tagit över mitt hjärta på ett nytt sätt 🙂 kram!

 • Hedda Söderberg skriver:

  Det vore en dröm för mig och du ville kolla på min blogg, den handlar dels om min resa bort från den hemska sjukdomen anorexia, men också om livet efter sjukdomen. För tro det eller ej, men jag är nästan helt frisk! 😀 <3
  http://nouw.com/heddasöderberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.