FIRST WORKOUT

Hej fina! Tog några snabba spegelbilder efter mitt gympass. Kan fortfarande inte förstå att det är jag i spegeln när jag vänder mig åt sidan haha. Det är så konstigt att det är en kula där som kom från ingenstans! Jag körde idag årets första träningspass, så vill passa på att med det önska er ett gott nytt år! Hoppas att ni hade ett trevligt nyårsfirande. Vi åt massa gott hemma hos min killes bror och hade en mysig kväll, Loki var dock lite stressad så fokuserade mest på att lugna honom. Stackars djur på nyår! 🙁

Sedan jag blev gravid har jag fått en helt galen träningsmotivation och jag kan ärligt talat säga att jag lever nyttigare nu än vad jag någonsin gjort. Jag tänker mycket på att äta frukt, grönsaker och väldigt näringsrik mat i första hand och jag har även börjat köra lite cardio (japp, tydligen ett barn som krävdes för att jag ska börja med såna galenskaper haha). Jag tränar 3-4 pass i veckan, både cardio och styrka. Jag fotade ett träningspass som jag ska dela med er sen. Jag känner verkligen mig duktig! Eftersom jag i princip aldrig tänkt på vad jag stoppat i mig (aldrig haft sug efter så mycket skit) eller kört kondition, så är det på något sjukt sätt som en rolig utmaning? Att trotsa tröttheten och suget efter att frossa i massa onyttiga saker och istället tänka på bebisen i magen.

Dom första veckorna mådde jag så dåligt att jag inte kunde träna eftersom jag knappt åt, men sedan jag har börjat må bra har jag verkligen tränat på och jag känner mig bättre i kroppen nu än innan jag blev gravid! Jag har mycket mer sug än jag någonsin haft efter godis mm, men jag har hittat en bra balans där jag ger mig själv goda saker i mindre mängder efter att jag sett till att äta bra saker först. Så egentligen äter jag typ som innan fast mer sallad, frukt och sånt. Idag var vi hos barnmorskan och alla mina värden har blivit bra, jag har nästan slutat med järntabletterna så jag får i mig det som behövs via maten = bra kvitto! Sjukt nog har jag också börjat gilla sallad så det är ju bra?? Hoppas att jag kommer gilla det sen också! 🙂 Har fått många frågor hur jag tänker med mat och träning nu, så jag tänkte dela med mig lite mer av det.

Jag tänker att det är viktigt med balans som alltid i livet, även när jag är gravid. Jag hade lätt kunnat spåra ur helt och trycka i mig massa skit tills jag knappt kunde andas men jag mår inte bra av det (japp jag var tvungen att testa innan jag visste det). Jag skulle heller inte må bra av att utesluta något helt som jag har sug efter (japp försökt med det också), och därför har jag hittat en bra balans där jag mår jättebra både fysiskt och psykiskt. Det är ju lite som att flytta in i en ny kropp, allt ändras och det tog lite tid att lära känna mitt ”nya” jag men nu är vi ett team. Jag är glad att jag hittat ett sätt som fungerar bra för mig och kroppen! Jag hoppas verkligen att jag har turen att kunna träna resten av tiden eftersom jag mår så bra av det!!

Nyttigare favoritsnacks: minimorötter, grönsaksdipp, edamamebönor, hårdbröd med keso och kalkon, hårdbröd med makrill & rödlök, saltgurka, granatäpple, ananas, melonskivor, jordgubbar, sugarsnaps, satsumas. 

Hello babes! I took some quick mirror selfies after my workout. Still can not understand it’s me in the mirror when I turn aside haha. It’s so odd that there’s a bump there that came from nowhere! Today I did this year’s first training session, so I want to wish you a happy new year! Hope you had a nice New Year celebration. We ate plenty of good food at my boyfriends brother and had a cozy evening. Loki was a little stressed, so the focus was mostly on calming him. Poor animals on New Year! 🙁

Since I got pregnant, I got a totally crazy gym motivation and I can honestly say I’m living better now than I ever did. I think a lot about eating fruit, vegetables and very nutritious food in the first place, and I have also started doing a little cardio (yes, apparently a baby was needed to start with such crazy things haha). I do 3-4 workouts a week, both cardio and strength. I photographed a training session that I will share with you later. I really feel good! Because I basically never thought of what I was eating (never had a craving for treats in amounts) or been doing cardio, it feels like a fun challenge? To ignore the tiredness and the cravings for eating a lot of unnecessary things and instead think of the baby.

In the first few weeks, I felt so ill so I could not workout because I barely ate, but since I’ve started feeling well I’ve really exercised and I feel better in my body now than before getting pregnant! I have a lot more cravings than I ever had for candy, etc., but I have found a good balance where I give myself treats in smaller amounts after I have been eating good things first. So, I really eat like before but added more salad, fruit and so on. Today we were at the midwife and all my values ​​is now good, I have almost stopped with the iron tablets so I get what I need through the food = very good!  I have also started to like salad so that’s awesome?? Hope I’ll like it later on too! 🙂 I have had many questions how I’m thinking about food and exercise now, so I thought I’d share a bit more of it.

I think it’s important to balance as always in life, even when I’m pregnant. I could easily loose it and eat a lot of crap until I could hardly breathe, but I’m not gonna feel good (yes I had to test before I knew it). I would also not feel good of excluding it totally when I crave something (japp tried it too), and therefore I have found a good balance where I feel great both physically and mentally. It’s a bit like moving into a new body, everything changes and it took some time to get to know my ”new” me but now we are a team. I’m glad I found a way that works well for me and the body! I really hope I’m lucky enough to work out for the rest of the time because I’m so fond of it!!

Some healthy fav snacks: baby carrots, vegetables with dip, edamam beans, keso and turkey on crisp bread, crips bread with mackerel and red onion, salted cucumbers, pomegranate, pineapple, melon slices, strawberries, sugarsnaps, satsumas.

9 reaktioner på “FIRST WORKOUT”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.