GRAVID – VECKA 30

Hej fina ni! Knäppte några snabba bilder på gymmet igår efter att vi hade tränat, så jag kunde visa upp magen för denna vecka =) Idag är det i alla fall lördag = ny vecka! Idag går vi in i vecka 31 (!) och det är dags för mig att summera veckan som varit. Så här kommer vecka 30:

Magen: Barnet är ca 36 cm långt och väger i slutet av veckan ca 1.6 kg. Vi var hos barnmorskan och hon har lagt sig med huvudet nedåt men är fortfarande inte fixerad så kan röra sig fritt i magen. Det är lungor, hjärna och muskler som utvecklats under denna vecka och nu ska hon egentligen mest växa. Bebisen sparkar på mot revbenen och vill gärna trycka upp sig = det går inte att sitta utan att sträcka ut på överkroppen haha! Hon följer också tillväxtkurvan perfekt vilket är skönt att se.

Alexandra: Jag har haft en jättebra vecka! Har dragit ner på arbete och minskad stress har gett mig mer energi så jag har i slutändan orkat göra mer än när jag var stressad. Jag har tyvärr fått urinvägsinfektion igen men ingen feber denna gång, så det är väldigt skönt. 2 dagar kvar på penicillinkuren, jag hoppas att den kommer hjälpa så jag slipper äta penicillin resten av graviditeten.

Träningen går sjukt bra, och det var längesedan jag kände mig i så bra form som nu. Inte utåt sett men inåt. Kroppen känns stark och jobbar med mig. Jag är så fascinerad och stolt över min kropp, som tar mig genom detta i princip smärtfritt trots min skolios och andra saker som hade kunnat ställa till det. Vi är ett sjukt bra team just nu, och det märks. 3 pass har jag hunnit med, och planen är att jag ska köra idag  med 🙂 Så otroligt tacksam att jag hållt igång och släpat mig till gymmet. Jag var mitt mest otränade jag varit på flera år, innan jag blev gravid pga all rehab jag behövt köra, men graviditeten gav mig en motivation och jag har tagit vara på den. Och – att jag jobbat med att stärka upp mina höfter och ojämnheter, har verkligen varit perfekt inför att bli gravid. Det känns helt sjukt att jag som gravid kan träna hårdare än vad jag kunde innan, tack vare alla timmar av bål- och bäckenträning innan. Min hållning har nog räddat mig från smärta i ländryggen också, det är en bra sak att tänka på alla preggos! <3

Hello, you guys! Took some quick pictures on the gym yesterday after we had exercised, so I could show my belly this week =) Today, it’s Saturday = New week! Today we go into week 31 (!) And it’s time for me to summarize the week that has been. Here’s how week 30 was:

The belly: The baby is about 36 cm long and weighs about 1.6 kg at the end of the week. We were at the midwife and she told us the baby is laying with her head down but is still not fixed and can move freely in the belly. There are lungs, brain and muscles developing during this week and now she’s just going to grow until its time. The baby hits on the ribs and likes to push up = it’s not possible to sit without stretching on the upper body haha! She also follows the growth curve perfectly, which is nice to see.

Alexandra: I’ve had a great week! I have slowed down on work and the reduced stress has given me more energy so I ultimately have had energy to do more than when I was stressed. Unfortunately, I have had urinary tract infection again but no fever this time, so it’s very nice. 2 days left on the penicillin cure, I hope it will help so I can avoid eating the penicillin for the rest of my pregnancy.

The training goes well, and it was a long time ago that I felt as good as now. Not outward but inward. The body feels strong and works with me. I am so fascinated and proud of my body, which takes me through this in principle painlessly despite my skolios and other things that could have been causing pain. We are a very good team right now, and it is noticeable. 3 workouts I have done so far, and the plan is that I will do another one today 🙂 So incredibly grateful that I kept going and getting into the gym. I was my most untrained I had been for several years before getting pregnant because of all the rehab I needed to do, but my pregnancy gave me an motivation and I’ve taken care of it. And – that I worked to strengthen my hips and irregularities, has really been perfect for getting pregnant. It feels crazy that, as pregnant, I can workout  harder than I could before, thanks to all hours of pelvis and core training before. My posture has probably saved me from pain in the lower back too, it’s a good thing to think of all the preggos! <3

2 reaktioner på “GRAVID – VECKA 30”

  • Moa skriver:

    Alex! Det här är en fråga till er podd! Vet inte om det är rätt ställe att ställa frågan på, men provar i alla fall 🙂

    Skulle ni inte kunna prata lite om/ta upp hur det var för er att ”bygga upp ett liv” i Stockholm? Hur ni alltså framförallt hittade vänner med tanke på att ni kanske inte har en fast arbetsplats där man kanske kan träffa nytt folk etc. 🙂
    Vore jätteintressant att höra eftersom jag anser att det är många som tycker att Stockholm är en svår stad att ”komma in i”

    Keep up the god work med podden, jag TOKÄLSKAR den!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.