Visar inlägg från "gravid"

GRAVID – VECKA 30

Hej fina ni! Knäppte några snabba bilder på gymmet igår efter att vi hade tränat, så jag kunde visa upp magen för denna vecka =) Idag är det i alla fall lördag = ny vecka! Idag går vi in i vecka 31 (!) och det är dags för mig att summera veckan som varit. Så här kommer vecka 30:

Magen: Barnet är ca 36 cm långt och väger i slutet av veckan ca 1.6 kg. Vi var hos barnmorskan och hon har lagt sig med huvudet nedåt men är fortfarande inte fixerad så kan röra sig fritt i magen. Det är lungor, hjärna och muskler som utvecklats under denna vecka och nu ska hon egentligen mest växa. Bebisen sparkar på mot revbenen och vill gärna trycka upp sig = det går inte att sitta utan att sträcka ut på överkroppen haha! Hon följer också tillväxtkurvan perfekt vilket är skönt att se.

Alexandra: Jag har haft en jättebra vecka! Har dragit ner på arbete och minskad stress har gett mig mer energi så jag har i slutändan orkat göra mer än när jag var stressad. Jag har tyvärr fått urinvägsinfektion igen men ingen feber denna gång, så det är väldigt skönt. 2 dagar kvar på penicillinkuren, jag hoppas att den kommer hjälpa så jag slipper äta penicillin resten av graviditeten.

Träningen går sjukt bra, och det var längesedan jag kände mig i så bra form som nu. Inte utåt sett men inåt. Kroppen känns stark och jobbar med mig. Jag är så fascinerad och stolt över min kropp, som tar mig genom detta i princip smärtfritt trots min skolios och andra saker som hade kunnat ställa till det. Vi är ett sjukt bra team just nu, och det märks. 3 pass har jag hunnit med, och planen är att jag ska köra idag  med 🙂 Så otroligt tacksam att jag hållt igång och släpat mig till gymmet. Jag var mitt mest otränade jag varit på flera år, innan jag blev gravid pga all rehab jag behövt köra, men graviditeten gav mig en motivation och jag har tagit vara på den. Och – att jag jobbat med att stärka upp mina höfter och ojämnheter, har verkligen varit perfekt inför att bli gravid. Det känns helt sjukt att jag som gravid kan träna hårdare än vad jag kunde innan, tack vare alla timmar av bål- och bäckenträning innan. Min hållning har nog räddat mig från smärta i ländryggen också, det är en bra sak att tänka på alla preggos! <3

Hello, you guys! Took some quick pictures on the gym yesterday after we had exercised, so I could show my belly this week =) Today, it’s Saturday = New week! Today we go into week 31 (!) And it’s time for me to summarize the week that has been. Here’s how week 30 was:

The belly: The baby is about 36 cm long and weighs about 1.6 kg at the end of the week. We were at the midwife and she told us the baby is laying with her head down but is still not fixed and can move freely in the belly. There are lungs, brain and muscles developing during this week and now she’s just going to grow until its time. The baby hits on the ribs and likes to push up = it’s not possible to sit without stretching on the upper body haha! She also follows the growth curve perfectly, which is nice to see.

Alexandra: I’ve had a great week! I have slowed down on work and the reduced stress has given me more energy so I ultimately have had energy to do more than when I was stressed. Unfortunately, I have had urinary tract infection again but no fever this time, so it’s very nice. 2 days left on the penicillin cure, I hope it will help so I can avoid eating the penicillin for the rest of my pregnancy.

The training goes well, and it was a long time ago that I felt as good as now. Not outward but inward. The body feels strong and works with me. I am so fascinated and proud of my body, which takes me through this in principle painlessly despite my skolios and other things that could have been causing pain. We are a very good team right now, and it is noticeable. 3 workouts I have done so far, and the plan is that I will do another one today 🙂 So incredibly grateful that I kept going and getting into the gym. I was my most untrained I had been for several years before getting pregnant because of all the rehab I needed to do, but my pregnancy gave me an motivation and I’ve taken care of it. And – that I worked to strengthen my hips and irregularities, has really been perfect for getting pregnant. It feels crazy that, as pregnant, I can workout  harder than I could before, thanks to all hours of pelvis and core training before. My posture has probably saved me from pain in the lower back too, it’s a good thing to think of all the preggos! <3

BABY GIFTS

God morgon raringar! Jag tog en sovmorgon till kl 10 idag. SÅ skönt. Behövde verkligen sova, igår värkte hela kroppen på kvällen. Jag är i så stort behov av vila just nu, det är en ovanlig känsla men jag lyssnar på kroppen så den orkar med dom viktiga sakerna 🙂

Kolla vilket fint bud jag fick! Första bebis-budet. Speciell känsla. Det var från Lidl och innehåller deras ekologiska bebiskläder. Så fina och perfekt om man inte vill lägga en halv förmögenhet på att köpa det som bara ska användas några veckor. Som ni vet har jag kört all-in på neutrala färger så det här passade perfekt 🙂 Säger hela tiden ”jag”, eftersom min kille överlåtit den delen till mig. Eller, han hade inget val haha! Det är typ det mysigaste som går att göra, och något jag längtat efter att göra sen jag var typ 12.

Idag ska jag spela in en video, och sen ska jag träna. Vi poddade aldrig igår eftersom att Vickan inte mådde 100, så vi ska göra det idag istället 🙂 Har faktiskt rätt mycket att göra idag, allt råkade hamna på den här dagen men jag stressar inte. Jag har börjat göra allt jag måste i så god tid, så att om det inte hinns med får jag bara skjuta på det. Allt för att undvika stress! En sak är att jag inte känt mig stressad på en vecka typ? Kan inte minnas sist det hände. Men – jag fortsätter att justera mina dagar så att jag är bebisredo. Igår satt jag i typ fyra timmar med försäkringskassan för att reda ut djungeln av att vara mammaledig. Nu är det lite intyg osv som ska skickas in men sen är det nästan klart. SKÖNT!

Good morning babes! I slept until 10 o’clock today. So nice. I really needed to sleep, yesterday my whole body was sore. I’m so in need of sleep right now, it’s an unusual feeling, but I’m listening to the body so it’s capable of doing the important things 🙂

Check out what a nice bid I received! The first baby bidding. A special feeling. It was from Lidl and contains their organic baby clothes. So nice and perfect if you do not want to spend half a fortune to buy what’s only to be used for a few weeks. As you know, I’ve gone all-in in on neutral colors so this perfectly suited 🙂 I always say ”me”, because my guy let that part over to me. Or, he had no choice haha! It’s kind of the most cozy thing to do, and something I longed to do since I was like 12.

Today I’ll record a video, and then I’ll workout. We never recorded the pod yesterday because Vickan did not feel 100, so we’ll do it today instead 🙂 Actually, I have a lot to do today, everything happened to end up on this day, but I’m not stressing. I have started doing everything I need in very good time, so if I do not make it, I’ll just do it later. Everything to avoid stress! One thing is that I have not feel stressed on like a week? I can not remember the last time it happened. But – I keep adjusting my days so I’m baby ready. Yesterday I was sitting with all the forms for like four hours ro sort out the jungle of being free from work while the baby arrives. Now there is some forms, etc. to be submitted, but then it’s almost done. NICE!

GRAVID – VECKA 29

Heeeej på er och god morgon =) Idag är det lördag = ny vecka! Idag går vi in i vecka 30 och 76 dagar kvar tills beräknad födsel. Det går så sjukt fort nu, blir typ lite nervös av det haha. Om 10 veckor är det alltså v 40. Galet! Här kommer i alla fall en summering av vecka 29 som varit.

Magen: Barnet är ca 35 cm långt och väger i slutet av veckan ca 1.4 kg. Fokus dessa veckor är verkligen viktuppgång för barnet, och det märks. Det kliar på huden och jag känner att magen blir större. Min kille tycker att den bara kom och ser likadan ut, men jag känner mig större och att magen är mer i vägen än innan. Det är extra viktigt att äta regelbundna mellanmål nu och näringsrik mat så bebisen får bra grunder att växa på.

Alexandra: OMG vad jag är gravid nu?! Börjar nu vänja mig och istället för att böja mig ner för saker får det bli squats. Jag har känt mig mycket gladare och lugnare i veckan då jag försökt lösa allt jag kan som stressat mig. Jag har även börjat kolla på det här med föräldraledighet, jag tror att jag ska vara 75% mammaledig och jobba 25% som utgångsläge, sen får man korrigera i efterhand om det blir mer jobb. Jag har i alla fall redan nu börjat dra ner på allt för att jag ska känna mig lugn och inte bebis ska känna av stress, det har varit så himla skönt. Det här året kommer vara fokus på vår dotter och sedan får allt annat komma i andra hand helt enkelt! 🙂 Det är i alla fall ett pusslande med eget och kommande barn.

Kroppen har mått bra i veckan, ska strax iväg och köra fjärde passet för veckan och träningen har gått bra. Det enda jobbiga är att min energinivå är extremt låg. Orkar knappt göra något förrän jag blir helt över. Så jag är väldigt selektiv med mina aktiviteter. Igår tvättade jag upp alla bebiskläder och städade lite, då fanns det inte så mycket energi kvar alls på gymmet men köttade ändå på. Idag ska jag träna först, sen får vi se om det finns energi för något annat senare. Prioriteringar 😉 Nu ska jag visa en lägenhet för min kille som jag tycker att vi ska köpa. Håll tummarna!

Heeeey and good morning =) Today is Saturday = a new week! Today we go into week 30 and it’s 76 days left until estimated birth. It’s going so fast now, I kind of getting nervous about that haha. In 10 weeks, then it’s  week 40. Crazy! Here is a summary of week 29 that has been.

The belly: The baby is about 35 cm long and weighs about 1.4 kg at the end of the week. Focus these weeks is really weight gain for the child, and it is noticeable. My skin itches and I feel that the stomach grows bigger. My guy thinks it just came and looks the same, but I feel bigger and that my stomach is more in the way than before. It is extra important to eat regular snacks now and nutritious food so the baby gets good food to grow on.

Alexandra: OMG I’m so pregnant now?! Starting to get used to the new me and instead of bending down after things I have to do squats. I have felt much happier and calmer this week when I tried to solve all I can that stressed me. I have also begun to look at this with parental leave, I think I will be 75% off and work 25% as a starting point, then I will have to correct later if there is more work. In any way, I have already begun to calm down on everything to make me feel calm and make sure the baby feel no stress, it’s been so nice. This year will be the focus of our daughter and then everything else will come in second hand! 🙂 But it’s a mess with your own company and coming children.

The body has been feeling good during the week, I’m soon off to do the fourth workout of the week and the training has gone well. The only problem is that my energy level is extremely low. I barely have energy to do anything until I get over completely. So I am very selective with my activities. Yesterday I washed up all baby clothes and cleaned a little, because of that there was not much energy left at the gym yet I pulled it off. Today I’m going to workout first, then we’ll see if there’s energy for something else later. Priorities 😉 Now I will show an apartment for my guy that I want us to buy. Keep your fingers crossed!

VITAMINER UNDER GRAVIDITETEN

God morgon fina! När jag blev gravid blev jag stressad över att jag inte hade ätit Folsyra, det är något som mamma har tjatat om sedan vi var små ”när ni ska skaffa barn, börja ät Folsyra” haha! Men, det första jag köpte hem var i alla fall gravidvitaminer från Aco, där fick jag i mig det. Utöver det har jag ätit Omega-3, eftersom jag inte är så stort fan av fisk och ännu mindre nu när jag är extra kinkig med maten..  Jag har även ätit järntillskott och D-vitamin. Men – sista trimestern hittade min kille dessa. De innehåller både Omega-3, Folsyra & D-vitamin. Så – nu äter jag bara dom + mina tranbärskapslar som hängt med sedan jag hade alla urinvägsinfektioner och en järntablett i veckan. Jag försöker få i mig allt som går via kosten, men dessa känns bra då jag vet att jag är så dålig på att äta fisk och att det är lite trögt på D-vitamin fronten (heja Sverige).

Sista trimestern är verkligen en tillväxtfas, det är nu bebisen har utvecklats till en bebis och ska egentligen främst bygga på sig. En sak jag försöker är att få i mig mycket protein, dels för att det mättar och jag blir mindre sugen på skit men också för att det är vad jag är sämst på att få i mig och där finns också järnet som jag helst äter så lite tabletter av som möjligt pga magen. Jag äter edamamebönor och makrill (typ enda firren jag gillar hehe) som mellis! Jag äter fortsatt mycket frukt, bär och grönsaker varje dag för att få i mig bra näring. I veckan har jag ätit ett paket jordgubbar per dag och en påse morötter per dag utöver sallad till maten för att det är så sjukt gott (ok hade hellre velat ha lösviktsgodis men det är det mest näringsrika jag varit sugen på). Mitt tips till alla är att ha massa frukt och grönt som är gott hemma som valmöjlighet. Då när man öppnar kylen för 78:e gången för att man bara är sugen på något, så tar man tillslut den där morotspåsen eller vad det nu är och det gör verkligen gott för bebisen även fast det inte är riktigt vad man kanske vill ha just då hehe… Jag känner i alla fall mig väldigt stolt när jag tänker på bebisen först. Sen såklart, vissa dagar kanske bebisen mår bäst av att mamma får äta sina godisar istället för att sitta och må dåligt över att det suger att vara gravid haha! Men det handlar om den här balansen jag varit inne på innan. Försöker alltid att tänka 1. näring och barnet 2. suget och Alex även fast det ibland är väldigt tråkigt och inte alls det jag vill men innerst inne vet att jag mår bäst av också.

Good morning babes! When I got pregnant, I became stressed that I had not eaten Folic acid, it’s something that mom has been telling us since we were little ”when you’re going to have children, start eating Folic acid on time” haha! But, the first thing I bought home was at least pregnant vitamins from Aco, when I knew. In addition to that, I have eaten Omega-3, because I’m not a big a fan of fish and even less now that I’m extra picky with the food. I’ve also eaten an iron supplement and vitamin D. But – for the last trimester, my guy found these. They contain both Omega-3, Folic acid & Vitamin D. So – now I only eat those + my tranberrie pills that’s been with me since I had all urinary tract infections and also an iron tablet a week. I try to get everything I need through the food, but these are good because I know that I’m so bad at eating fish and that it’s a bit bad on the vitamin D front (hello Sweden).

The last trimester is really a growth phase, it is now the baby has developed into a baby and should really build on itself and grow. One thing I’m trying to get is a lot of protein, partly because it gets you full and I’m less crazy about crap, but also because that’s what I’m worst at eating and there’s also the iron, that I prefer to eat so little tablets off as possible due to my stomach. I eat edamam beans and mackerel (one of the only fish I like hehe) as snack! I still eat a lot of fruit, berries and vegetables every day to get good nutrition. During the week I have eaten a packet of strawberries a day and a bag of carrots a day in addition to salad because it is so yummy  (ok would rather had candy but it’s the most nutritious I’ve been craving). My tip to everyone is to have lots of fruits and vegetables that are good at home as a choice. Then when you open the fridge for the 78th time, just craving something, you choose that carrot bag or whatever it is and it’s really good for the baby, even if it’s not right what you might want just then hehe… At least I feel very proud when I think about the baby first. Then, of course, some days, maybe the baby is best off that the mother is allowed to eat her candy instead of sitting and feeling bad that it sucks to be pregnant haha! But it’s about this balance I’ve been talking about before. Always trying to think 1. nutrition and the child 2. cravings and Alex even if is sometimes sucks and is not all what I want, even though I know that I am feeling best of it too.

GRAVIDTRÄNING – RYGG

Latsdrag / Lateral pull-downs

Hej fina! Omg, tre träningsinlägg på raken, vad händer =) Börjar bli som förut haha! Nä men jag har fått mycket frågor om hur min träning ser ut nu, och jag tänkte att jag ska börja dela med mig lite av vilka övningar jag kör! Det är egentligen inte så stor skillnad mot innan, jag har lagt till lite för bäckenbotten och stabilisering, tagit bort vissa övningar också. MEN det jag fokuserar på är ben och rygg samt lite andra övningar för att klara av att bära bäbisen sen.

Rygg är extremt viktigt, fatta hur man sitter med datorn, men att sitta så 24/7 med ett barn fastklistrad framför en, det kommer behövas ryggmuskler. Det är egentligen en perfekt tid att träna förebyggande, under graviditeten om man kan. Så finns det liksom en stark grund där under när de tunga veckorna kommer. Det kommer inte bli någon träning alls i början, och därför prioriterar jag styrketräningen högt då jag vet att det kommer hjälpa mig. Jag som otränad hade extrema ryggproblem, men nu med en 7 månaders bebis i mig och fortfarande typ 100% smärtfri säger jag bara styrketräning for life! Latsdrag här ovanför är en övning jag alltid kört, men jag nu kör ännu mer reducerad och ser till att det är fokus på kontakt med musklerna före att lasta upp massa vikt. Jag har sänkt vikterna i det mesta sedan jag blev gravid, och jag känner noga efter att det känns bra i kroppen när jag kör, även hur det känns på natten/dagen efter. Teknik var viktigt innan, men nu är det extremt viktigt. Jag tror att det är många som är försiktiga med att rekommendera styrketräning och belastning, eftersom att om man är en nybörjare är det lite knepigt att bara sätta igång som gravid. Jag skulle dock rekommendera alla att isåfall köra med t ex gummiband och snäll träning. Hade ni velat se lite gummibandsträning för dom som är lite ovana gym eller hellre gymövningar/pass?

Hello cuties! Omg, three workout posts on the row, what’s happening =) Start being as before haha! No but I’ve got a lot of questions about how my workout looks like now, and I thought I’ll start sharing some of the exercises I’m doing! It’s really not that big difference to before, I’ve added a bit for the pelvic stability and stabilization, removed some exercises as well. BUT my focus is on legs and back as well as some other exercises to manage to wear the baby later.

Back is extremely important, imagine how you sit with the computer, but sitting 24/7 with a child stuck in front of one instead, it will be necessary with back muscles. It’s really a perfect time to exercise now, during pregnancy if you can. Then there’s a strong ground there when the heavy weeks come. There will be no training at all at the beginning, and therefore I prioritize the weight training high as I know it will help me  then. I, as an untrained, had extreme back problems, but now with a 7 month baby in me and still like 100% pain free, I can only say weight training for life! Lateral pull-downs here above is an exercise I always do, but I now do it even more reduced and make sure there is focus on contact with the muscles over loading weights. I have lowered the weights in most since I got pregnant, and I always make sure I feel well in my body afterwards, and how it feels the night / day after. Technique was important before, but now it is extremely important. I think there are many who are careful about recommending strength training and weights, because if you are a beginner, it’s a bit tricky to just get started as pregnant. However, I would recommend everyone to do workouts with eg rubber bands and a kind form of training. Do you want to see some rubber band training for those who are a little unused with gym or rather at the gym exercises?

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR