MITT <3

Heeej fina! Åh jag har fått en del frågor om min kille sen jag outade det här vilket jag förstår 🙂 Jag är så tacksam att ni blev så glada för mig och det värmer verkligen i hjärtat. Tänkte att det var dags att berätta lite mer.

Han är inget fan av att vara i centrum, och jag har full respekt för det och kommer inte lägga upp något som han inte känner sig bekväm med. Dock blir det lite speciellt när man har en blogg och det är svårt att utesluta en så stor del av ens liv =) OBS han har godkänt att jag postar det här. Eller… hehe jo men det har han!

Vi träffades i jobbsammanhang förra sommaren, trodde verkligen aldrig att jag skulle träffa någon så snabbt eller framförallt någon så bra. Jag har haft en del otur på den fronten genom åren och jag trodde verkligen att han var för bra för att vara sann. Väntade nästan på att det skulle vända, men sedan i höstas när vi gick över gränsen för jobb till något annat har vi suttit ihop dygnet runt. Ingen av oss var ute efter någon eller ville ha någon partner, och det kanske var därför det blev så bra och när vi väl bestämde oss fanns inget annat. Det är verkligen det bästa som har hänt mig i mitt liv och jag är så otroligt tacksam att jag hittat någon jag älskar så mycket och som älskar mig lika mycket tillbaka.

Jag sa på skämt till min syrra och kompisar efter att vi träffades första gången att jag hade hittat min framtida man, och man får verkligen vara försiktig med vad man önskar sig 😉 Det känns verkligen som att allt bara faller på plats och jag kände bara aha, det är SÅHÄR det ska kännas. Hade aldrig i mitt liv kunnat föreställa mig hur lätt det kan vara att leva med en annan människa. En person som är min bästa vän, mitt favoritsällskap, den jag kan bolla jobb och privata problem med, en som värdesätter samma saker som mig och en jag bara kan ge en blick till och som förstår precis vad jag menar. Jag känner verkligen att jag hittat den jag vill dela mitt liv med och därför har jag aldrig känt mig så lycklig och kär som jag gör 🙂 <3 Livet kan verkligen vara fantastiskt! 

Hey you! Oh, I’ve got a lot of questions about my boyfriend since I did the post of it which I understand 🙂 I’m so grateful that you became so happy for me and it really warms in my heart. I thought it was time to tell you a little more.

He is not a fan of being at the center, and I fully respect it and will not post something that he does not feel comfortable with. However, it will be a bit special when you have a blog and it’s hard to exclude such a large part of one’s life =) NOTE he has approved that I post this. Or … hehe, no but he has!

We met in a job meeting last summer, never really thought I’d meet someone so fast or especially someone so good. I’ve had some bad luck on that front over the years and I really thought he was too good to be true. I was almost waiting for it to turn around, but since last fall as we crossed the border for work to something else, we’ve been stuck together. Neither of us was looking for someone or wanted any partner, and maybe that’s why it was so good and when we decided we did not want anything else. It’s really the best thing that has happened to me in my life and I’m so incredibly grateful that I found someone I love so much and who love me as much back.

I said to my sister and friends after meeting him for the first time that I had found my future husband and you really should be careful what you wish for 😉 It really feels like everything just falls into place and I felt just like aha, that’s how it should feels like. Never in my life could have imagined how easy it is to live with another person. A person who is my best friend, my favorite company, the one I can talk about work and private problems with, someone who values ​​the same things as me and one I can only give a look at and understands exactly what I mean. I really feel I’ve found the one I want to share my life with and therefore I’ve never felt so lucky and in love 🙂 <3 Life can really be amazing!

20 reaktioner på “MITT <3”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.