RENOVERING: välja målarfärg & stuckaturer

I samarbete med Måleributiken i Alvik

Färgsättning tillsammans med Karolina från Måleributiken i Alvik.

Hej fina! Här kommer en liten uppdatering i renoveringen. Idag kom Karolina hit från Målarbutiken i Alvik (sjukt mysig och serviceinriktad tjej). Eftersom vi har flera rum som ska målas kände vi att vi behövde lite expertis för att allt ska gå ihop och vilka kulörer som passar hemma hos oss. Vi fick ett hembesök där vi gick genom färgsättning av olika färger och planerade för att lägenheten ska bli enhetlig. Vi kom fram till färg för alla rum, vi kommer att få provmåla sen för att se hur det kommer se ut i lägenheten. Karolina berättade bland annat hur mycket belysning och ljuset i rummet styr hur färgen ser ut på väggen, och det hade jag inte tänkt så mycket på annars hehe.

Eftersom vi kommer göra om allt kändes det så bra att få lite experthjälp med en färgsättare man bokar, vilket jag varmt rekommenderar då det är en djungel av färger. Summering: vi kom fram till att vi vill ha miljövänliga färger i alla rum, vi kommer gå i lite varmare grå, beige och ”grönblå” toner för några av rummen, ljust till mörkare (kommer visa sen). Vi fick också rådet att köra på halvblank färg på alla stuckaturer. DET har varit sjukt svårt att hitta stuckaturer, så vi blev SÅ glada att vi hittade Måleributiken i Alvik som har allt vi behöver för det också. Det viktigaste för oss är att bevara känslan av sekelskifte, och vi vill inte att stuckaturerna ska kännas ditplacerade utan att det ska se ut som att dom funnits med sen lägenheten byggdes, och därför blir det halvblankt och vi kommer behålla dom lister som finns idag och bygga på dom, samt sätta nya där det behövs. Vi kommer nog måla dom i ”stockholmsvitt” som jag fick lära mig att det kallades idag 😉 Så dom kommer alltså inte vara kritvita och se för nya ut. Furugolvet som finns idag kommer vi behandla och använda en färg som gör det ljust och fräscht vi fick se exempel på idag. Längtar SÅ mycket!

Nu blir nästa steg att sätta grunden i lägenheten, sätta upp stuckaturerna som jag tror att vi valt klart (vi fick även se prover på dom vi kikat på idag) och sedan kommer vi få provmålade plank att placera i rummen för att se hur det kommer se ut på plats. Har verkligen ett pirr i kroppen efter vårt möte. Ett steg närmare vår drömlägenhet. Jag håller er uppdaterade. Puss

Hello cuties! Here is a small update in the renovation. Today Karolina came from Alvik Painting Shop (such a cozy and service-oriented girl). Since we have several rooms to be painted, we felt that we needed some expertise to make everything go together and see what colors are right for us. We got a home visit where we went through coloring of different colors and planned for the flat to be united. We chose the color for all rooms, we will then have a test to see how it will look in the apartment. Karolina, among other things, told me how much lighting and light in the room control how the color looks on the wall, and I would not have thought so much about it otherwise hehe.

Because we will do the whole apartment, it’s so good to get some expert help with a color teller you book, which I highly recommend as it is a jungle of colors. Summary: We found that we want eco-friendly colors in all rooms, we will go in a bit warmer gray, beige and ”green blue” tones for some of the rooms, bright to darker (will show you later). We were also advised to drive semi-gloss paint on all the stucco. It has been difficult to find stucco, so we were so pleased that we found the paint shop in Alvik that has everything we need for that too. The most important thing for us is to preserve the feeling of the century, and we do not want the stucco to feel displaced but instead give a feeling of being there since the apartment being built, and therefore it will be semi-glossy and we will keep the lists that are there today and build on them, and put new ones where needed. We will probably paint them in ”Stockholm white” that I learned that it was called today 😉 So they will not be all white and look too new. The floor we have today we will treated and use a color that makes it bright and fresh we saw examples on today. LONGING SO MUCH!

Now the next step will be to set the foundation of the apartment, set up the stucco which I think we have chosen now (we   saw samples of the ones we looked at today) and then we will get a sample to place in the rooms to see how it look on place. Have some butterflies in the stomach after our meeting. One step closer to our dream apartment. I keep you updated. Kiss

18 reaktioner på “RENOVERING: välja målarfärg & stuckaturer”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.