Visar arkiv från december 2017

WEDNESDAY

Innehåller sponsrad länk till min shop Bring Sportswear

New in: tights – HERE

Hej fina och hej onsdag!!! Tar en liten paus i att bomba er om min graviditet, men lovar att ni kommer få svar på era frågor (tack för alla kommentarer mina finaste) och jag kommer bomba er så mycket så att ni kommer bli trötta haha, kanske tur att jag väntade ett bra tag med att berätta om det 😉 Kommer också att uppdatera er om min träning nu, har helt avstått från att göra det eftersom den ändrats en del jämfört med tidigare, så ville inte skriva vad jag kör tills ni visste 🙂 Träningsmotivationen är i alla fall högre än vad den varit på länge, och nu tränar jag verkligen endast för välmående och stark kropp för att undvika problem!

I veckan är det fokus på nyheter på shoppen men också på att julbaka, i helgen är det faktiskt JULAFTON och jag vill inte stå i sista sekunden med allt så jag har börjat förbereda inför helgen. Ska dela med mig av några recept jag gjort i dagarna, sista rycket innan det är slut på julbakandet! Nu ska jag i alla fall äta något och sen dra iväg till gymmet och köra ett pass. Vi hörs senare babes! <3

Hi babes and hello Wednesday!!! Taking a little break in bombing you about my pregnancy but I promise that you will get answers on your questions (thank you for all comments my best) and I will bomb you so much that you will be tired of it haha, maybe it was a good thing that I was waiting long until telling you about it 😉 I will also update you about my workouts now, I completely stod off from doing it because it has changed a lot compared to before, so I did not want to write what I’m doing until you knew 🙂 The workout motivation is in anyway, higher than it has been for a long time, and now I’m only training for good health and a strong body to avoid problems!

This week, it’s been focus on news at the shop, but also on Christmas baking, this weekend it’s actually Christmas and I do not want to be in the last second with everything so I’ve started preparing for the weekend. I will share some recipes of what I’ve done in the days, the last ones before it’s over! Now I’ll eat something and then go to the gym and do a workout.  Talk to you later babes! <3

NÄR JAG FICK VETA ATT JAG VAR GRAVID

Tusen tack för varje gratulation vi fått av er! Jag är helt mållös. Att få kommentarer om att man kommer bli en bra mamma, det är det FINASTE jag någonsin har fått. Hormoner + det = läst genom allt helt tårögd <3 Jag har så himla mycket jag vill dela med mig av till er och jag tänkte att jag börjar från början, hur jag blev gravid och fick reda på det. Jag fick reda på att jag var gravid i början på augusti, så jag har hällt på den här hemligheten ett bra tag (av olika anledningar) kan man säga så det känns verkligen SÅ kul att få ta med er på min resa. Om ni vill att jag ska ta upp något speciellt, så kommentera bara. Igen, tack för ALL kärlek! Ni är finast.

När jag fick reda på att jag var gravid

Inför ett samarbete jag skulle ha ville jag testa ett hormonfritt alternativ till P-piller. Jag var inte helt nöjd med det och det kändes lite oklart när den skulle hitta min cykel (inte så konstig sen), jag tog ägglossningstest när det stod att jag skulle göra det och hade inte fått någon ägglossning trots att appen indikerade på det. Inväntade min första mens men som känt kan det ju dröja sjukt länge när man käkat p-piller flera år. Jag har slutat en gång tidigare och då tog det nog ett halvår innan kroppen kom igång.

Efter typ två veckor fick jag i alla fall mensvärk och blödde litegrann, men det kan ju vara så himla oregelbundet så jag tänkte inte mer på det. Någon månad efter jag slutat med mina p-piller tog jag ett graviditetstest just in case för att vara på säkra sidan men det visade som väntat negativt. Eftersom jag inte hade någon ägglossning tänkte jag inte mer på det och fortsatte med mitt hormonfria. Fick mensvärk igen och inväntade den första mensen. Den drog verkligen ut på tiden. Min syrra sa att jag säkert blivit skengravid eftersom hon är gravid och vi snackar så mycket om de, så därför drog vi och köpte ett graviditetstest på vägen hem från en middag så att kroppen skulle sluta inbilla sig.

Dagen efter på morgonen gick jag upp och tänkte att det skulle bli skönt att göra testet så kanske min kropp fattar att den inte är gravid. Så kissar jag på stickan, eller ja i en kopp haha. Väntar tiden och börjar jobba lite. Kollar på stickan. Ett plus?! Vad fan?! Vi köpte ett till så tog upp det och upprepade samma sak. Hade så mycket puls nu. Såg att det började bli ett plus och tänkte att va?! Hur är detta ens möjligt?! När tiden har gått är det ett väldigt tydligt plus. Går in till min kille som sover. Väcker honom och säger att jag är gravid. Han skrattar massor och tror att jag skojar. När jag förklarar att jag gjort två test blir han i samma chock som mig. Vi var verkligen så inställda på att det var fysiskt omöjligt och var så inte beredda! Ringde min syrra som blev lika chockad som mig, som förövrigt hade typ samma samtal till mig bara typ mindre än en månad innan (heeeeelt sjukt). Sen köpte vi ett test med veckoindikator som visade 3+.

Så alltså hade jag varit gravid när jag tog förra testet. Det tog mig typ fyra dagar att bli gravid efter att jag slutade med p-piller så därför hann jag aldrig se att jag hade ägglossning och den blödning jag fick var en nid-blödning. Jag har alltid haft en bild av att det kommer vara ett projekt när jag ska skaffa barn och jag har alltid haft en liten oro att jag inte kan få barn eftersom jag aldrig varit gravid och det är absolut ingenting vi tagit för givet, men den oron kunde vi släppa snabbt i alla fall 😉 Resten av dagen var vi väldigt chockade och garvade varvat med satt i chock typ. Tacksamma båda två att det fungerade men vi var så oförberedda och därför kändes det overkligt. Vi åkte till Gröna Lund som vi bestämt dagen innan med Vickan och Erik och jag tror aldrig vi varit så tysta!!!

När jag har läst andras historier är det oftast såna man blir tårögd för och alla skriker och är glada och gråter typ, det jag har lärt mig med graviditet är att ingenting är som jag hade föreställt mig och att kroppen är det häftigaste som finns och jag är så tacksam att allt har gått så bra. I början hade vi en del problem som gjorde att vi inte riktigt kunde ta ut lyckan i förskott men mer om det senare..

Thank you so very much for every congratulations we received from you! I’m completely speechless. To get comments that you will be a good mom, that’s the MOST BEAUTIFUL COMMENTS I’ve ever got. Hormones + that = read through it all with tears in my eyes <3 I have so much I want to share with you and I thought I’m starting from the beginning, how I got pregnant and found out about it. I found out that I was pregnant at the beginning of August, so I’ve had this secret for a good time (for various reasons), so it’s really fun to share it now. So nice to bring you on my journey. If you want me to write about something special, just comment. Again, thank you for ALL the love! You are the finest.

When I found out that I was pregnant

For a collaboration that I would have, I wanted to test a hormone-free alternative to birth control pills. I was not completely satisfied with it and it felt a bit unclear when it would find my period cycle (not so strange later), I took an ovulation test when it was said that I would do it and had no ovulation despite the app indicated it. I waited for my first period, but it is known that it may take a long time to get back to a regular cycle after using birth control for several years. I’ve stopped once before and then it took half a year to get everything back.

After about two weeks, at least I had a menstrual pain and bleed just a little bit, but it could be so irregular in the beginning so that I did not think about it anymore. A month after I finished with my birth control pills, I took a pregnancy test just in case to be on the safe side but it showed as expected negative. Because I did not have any ovulation, I did not think about it and continued with my hormone-free birth control. Got a second pain and waited for the first period. It really took time. My sister told me that I probably was ”fake pregnant” because she is pregnant and we talked so much about them so we went to buy a pregnancy test on our way home from a dinner so that the body could stop pretending.

The day after, in the morning, I got up and thought it would be nice to do the test so maybe my body finds out it’s not pregnant. Then I peed on the stick, or yes, in a cup of haha. I was waiting for time to pass and started working a bit. Checking the stick. A plus?! What the hell?! We bought one more so I picked it up and repeated the same thing. Had so much heart rate now. Saw it started to show a plus sign again and thought WHAT?! How is this possible ?! When time has passed, it’s a very clear plus. I went in to my guy who is asleep in the bed room. I woke him up and told him that I’m pregnant. He laughed a lot and thought that I was kidding. When I explained that I have done two tests, he was in the same shock as me. We really thought that it was physically impossible and therefore was so unprepared on this result! I called my sister who was as shocked as me, as before, made the same call to me just a month before (SO crazy). Then we bought a pregnancy test with a weekly indicator that showed 3+.

So, I had been pregnant when I took the first test. It took me around four days to get pregnant after finishing birth control, so I never saw that I had ovulation and the bleeding I received was a nid bleeding. I have always had a picture that it will be a project when I’m getting children and I’ve always had a little worry that may not get children because I’ve never been pregnant and that’s absolutely nothing we took for granted, but that worry could we let go fast anyway 😉 The rest of the day we were very shocked and laughed with shock. The both of us were so grateful that it worked but we were so unprepared so it felt unreal. We went to Gröna Lund as we decided the day before with Vickan and Erik and I never think we’ve been so quiet!!!

When I’ve read others’ stories, it’s usually the way that your eyes gets teared-up and everyone is screaming and are happy and crying, what I’ve learned about pregnancy is that nothing is as I imagined and that the body is the most amazing thing and I I’m so grateful that everything went well. In the beginning, we had some problems that meant that we could not really  feel happiness in advance but more about it later..

JAG ÄR GRAVID

Det känns SÅ sjukt att skriva det här, men 2018 kommer jag och min favoritmänniska få ett tillskott till vårt gäng och vi ska bli mamma & pappa!!!!!!! Kan fortfarande knappt förstå att det händer, men är så otroligt tacksam och lycklig och det här är det absolut största, omtumlande, kaosiga och fina som hänt oss. Det finns så mycket att skriva och berätta, men just nu ville jag bara dela nyheten med er <3

It feels so crazy to write this, but in 2018, me and my favorite person will get a new member to our team and we’ll become a mom & dad!!!!!!! Still can’t barely understand that this is happening, but I’m so incredibly grateful and happy and this is the absolute greatest, tumultuous, chaotic and beautiful that ever happened to us. There is so much to write and tell, but at the moment I just wanted to share the news with you <3

CHILLING IN THE SUN

– in collaboration with Piz Buin –

Read more about their products – HERE

Hej babes! Hur härligt ser inte detta ut? <3 När jag var i Spanien i våras fotade jag dessa magiska bilder i samarbete med Piz Buin. Det var så himla skönt att ligga här vid poolen, hade inte bangat på att vara här igen under blå himmel och det här supervarma vädret. Har dock inget tålamod att ligga stil för länge så det var skönt att jag var on a mission.

Så himla kul samarbete i alla fall eftersom det är min favorit-solskyddsfaktor!  Tycker dom luktar så magiskt och perfekta att ha med sig på resan 🙂 Jag kör alltid hög SPF i ansiktet, året runt och är extra noggrann i stark sol. Nu är det dags för lite mat, hörs sen babes <3

Hi babes! How lovely does this look like? <3 When I was in Spain, I photographed these magic pictures in collaboration with Piz Buin. It was so nice to be here by the pool, wouldn’t say no to be here again under blue skies and this super hot weather. However, I have no patience for a long time in the sun so it was nice that I was on a mission.

Such a great collaboration, anyway, because it’s my favorite SPF! They smell so magical and perfect to take on the trip 🙂 I always use high SPF in my face, all year round and I’m extra careful in strong sunshine. Now it’s time for some food, talk to you later <3

PODCAST AVSNITT 2!

Lyssna – HÄR (kan dröja lite innan det syns på iTunes för vissa, finns i Acast)

Hej fina! Nu är avsnitt 2 uppe och eftersom vi körde igång denna veckan blev det ett litet bonusavsnitt i torsdags =) Det här avsnittet är jag så nervös för, vi spelade in det innan vi la upp podden och även fast det är viktigt att vara öppen i podden så är det lite nervöst att öppna sig om ens privata saker som det här avsnittet, som handlar om förhållanden. Det är mest om nuet men också en del om det förflutna och vad man tagit med sig från det. Hoppas att ni gillar det! <3

Our swedish podcast <3 

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR