Visar inlägg från "gravid"

READERS VOICE: inköp till bebis?

Hej fina ni! Längesen jag körde en readers voice, dvs jag frågar er om era bästa tips! Ni brukar vara bäst på sånt här, eftersom jag inte har så många nära vänner med barn tänkte jag att jag ska fråga er mina kloka 🙂 Idag ska vi på vårt första besök till bebisbutik och börja leta allt från vagn till babygym osv osv. Det finns ju en uppsjö av saker, vilka är era bästa tips och inköp i djungeln av babygrejer? Har redan köpt massa filtar, kläder, gosedjur men inga andra saker alls. Puss!

Hello, you guys! It”s been a long time since II did a readers voice, ie I ask you about your best tips! You tend to be the best on this, and because I do not have so many close friends with children, I thought I should ask you my smart ones 🙂 Today we are going to our first visit to the baby shop and start searching everything from wagon to baby gym etc etc. There are a lot of things, which are your best tips and purchases in the jungle of baby purchases? Have already bought lots of blankets, clothes, cuddly toys but no other things at all. Kiss!

GRAVID – VECKA 27

Hej fina ni! Dags för en ny veckouppdatering 🙂 Idag går jag ju in i v 28, dvs 90 dagar av graviditeten kvar. Men – dags att gå genom veckan som varit. Så här kommer vecka 27:

Magen: Barnet är ca 32 cm långt och väger nu över 1 kg. Från att ha haft ingen mage alls till att den bara sa poff, och det kan se så sjukt olika ut från dag till dag när jag kollar mig i spegeln. Här ovan fick jag i alla fall till några riktiga preggobilder, YES 😉 Naveln har verkligen ploppat. Det är en del rörelse i magen men mycket mer vridningar än sparkar.

Alexandra: Har inte mått lika bra som magen förhoppningsvis gjort. Haft feber och nu är jag istället förkyld. Jag orkar inte gå långt och jag har såklart inte tränat på hela veckan heller. Njuren började också ömma efter flyget, tror det blev lite trångt med all svullnad efter planet. Den här veckan har jag också sovit väldigt oroligt och drömt knäppa drömmar. Jag har också fått för mig att jag kommer föda för tidigt och jag är sjukt orolig att det ska hända, men det är bara något jag fått för mig och jag ska se till att ta det väldigt lugnt framöver så bebisen får växa och må gott i magen tills det är dags. Tillsammans med sjuk har jag också varit väldigt ynklig, en kväll grät jag för att jag kände att jag ville känna mig som vanligt igen inuti kroppen och tyckte såååå synd om mig själv. Det var dock bara lite släng av graviditetshormoner och vaknade upp glad dagen efter igen!

Nu sitter vi på väg hem och när jag kommer hem ska jag äta sparris, bästa efter flyget om man binder massa vätska som gravid. Tips!

Hello, you guys! Today it’s time for a new weekly update 🙂 Today I go to week 28, ie 90 days of pregnancy left. But – time to go through the week that has been. Here’s how week 27 was:

The belly: The baby is about 32 cm tall and now weighs more than 1 kg. From having no belly at all, it just said poff, and it may look so different from day to day as I look into the mirror. In any case, I got some real preggo images, YES 😉 The belly button has really came out. There is some movement in the stomach but much more twists than kicks.

Alexandra: Has not been as good as the belly hopefully been. Had first fever and now I am instead having a cold. I can not walk far and, of course, I have not been working out all week either. The kidney also began to feel sore after the flight, thinking it became a bit crowded with all the swelling after the plane. This week I have also slept very worried and dreamed weird. I have also imagined for myself that I will born too early and I am very worried that it will happen, but it’s just something I’ve got an idea about in my head and I’ll make sure to be very calm in the future so that the baby may grow and feel good in the belly until it’s time. Along with sickness I have also been very pitiful, one night I cried because I felt that I wanted to feel as usual again inside the body and so sadly felt sorry for myself. However, it was just a bit of pregnancy hormones and woke up the day after happy again!

Now we are heading home and when I get home I will eat asparagus, best after the flight if you bind a lot of fluid as pregnant. Good advice!

GRAVID – vecka 26

Hej på er! Idag går jag in i vecka 27 och därför är det dags av en summering av v 26 🙂 Nu är över 65% av graviditeten avklarad, och 97(!!!) dagar kvar. Det kanske låter länge för er, men jag börjar bli pirrig haha.

Magen: Barnet är ca 31 cm långt och väger nästan 1 kg. Magen fortsätter växa och det är ovant men roligt såklart. Det har blivit lite lugnare i magen sen den gjorde lite plats, det är en väldigt lugn bebis där i och jag hoppas att det följer med till utsidan också haha. Efter v 25 är det viktigt att känna fosterrörelser varje dag, men varje kväll när jag äntligen är stilla vaknar bebisen till liv och blir lite galen. Vi var hos barnmorskan som mätte livmodern, så nu kommer vi se att bebisen växer som den ska där inne och första mätningen låg vi i mitten.

Alexandra: Jag mår bra. Jag har inte längre några problem med min njure som blev lite inklämd innan. Berget med kuddar är nu borttaget. Skönt! Annars har jag tränat på och känner mig bra i kroppen, förutom dagen innan vi åkte när jag stressade och fick sammandragningar. Kroppen säger verkligen ifrån på ett sätt som inte går att missa nu, och jag fick skippa ett träningspass innan vi åkte för att kroppen sa vila. Men – jag lyssnar så gott jag kan! Har också sovit jättedåligt och oroligt i veckan, kroppen blir ju lite känsligare då. Hoppas jag sover bättre i veckan.

Hello! Today I’m in week 27 and it’s time for a sum of w 26 🙂 Now over 65% of pregnancy has been completed and 97 (!!!) days left. It may be a long time for you, but I’m getting excited haha.

The belly: The child is about 31 cm tall and weighs almost 1 kg. The belly continues to grow and it’s so new but fun of course. It has gotten a little calmer in my stomach since it made some space, it is a very calm baby there and I hope it will be like that with to the outside too haha. After w 25, it’s important to feel fetal movements every day, but every night when I’m finally still, the baby is alive and crazy. We were at the midwife who measured the uterus, so now we will see that the baby grows as it should in there and the first measurement we was in the middle curve.

Alexandra: I’m fine. I no longer have any problems with my kidney that got a bit clamped before. The mountain with pillows is now removed. Phew! Otherwise, I’ve been training and feeling good in my body, except for the day before we left when I was stressed and got contracted. The body really tells you to calm down in a way that can not be missed now, and I had to skip a workout before we left so the body could rest. But – I listen as much as I can! Have also slept badly during the week, the body becomes a bit more sensitive then. Hope I sleep better this week.

BENPASS MED BENÖVNINGAR – GRAVID

Hej fina ni! När jag blev gravid och började kolla runt med träning insåg jag att det finns väldigt lite om vad man kan köra, och desto mer om vad man måste undvika. Jag tänkte dela med mig av hur ett benpass kan se ut för mig nu under graviditeten. Det här är såklart övningar man kan göra om man inte är gravid också 🙂

Hello, you guys! When I got pregnant and started looking around for training information, I realized that there’s very little about what to do, and more about what to avoid. I will share how a leg workout can look like for me now during pregnancy. These are, of course, exercises you can do if you are not pregnant too 🙂

Cykelintervaller: 

Eftersom många får ont i bäckenet av att gå/springa är cykel en snäll variant av flås för kroppen. Varför har jag börjat köra cardio helt plötsligt då? Jo, min kropp är mycket tyngre än innan, jag blir mycket lättare andfådd och mina tarmar behöver aktivitet. Genom att lägga till cyklingen känner jag att min kropp mår mycket bättre, och min tidigare höga förbränning har under graviditeten stannat av, dvs jag behöver inte oroa mig för att tappa vikt och därför kör jag på. Det är också väldigt bra inför förlossningen och inför att kroppen kommer bli tyngre, då jag har bättre kondition och mår bättre helt enkelt. Gör såhär: Jag kör 6 km (ändrar till distans) på ca 25-30 minuter varje pass, ibland kör jag intervaller och ibland bara trampar jag på.

Because many get hurt in the pelvis of walking/running, bicycle is a nice variant of cardio for the body. Why did I start doing cardio all suddenly? Yes, my body is much heavier than before, I get a heavy breath easier and my guts  need activity. By adding the bicycle, I feel my body is much better, and my previous high metabolism has stopped during pregnancy, ie I do not have to worry about losing weight and therefore I do it. It is also very good for the childbirth and before the body gets heavier, since I have better shape and feel better simply. Do this: I do 6 km (changes to distance on the cycle) in about 25-30 minutes each workout session, sometimes I do intervals and sometimes I just go with the flow.


Bäckenstabilisering. 

Jag har jobbat mycket med hela partiet kring bäckenet och bålen, och under graviditeten är det extra viktigt då det blir instabilt. Genom att ha en stabil muskulatur runt bäckenet hjälper det mig att inte få problem med foglossning mm. Då jag har haft lite struliga höfter har jag kört väldigt mycket såna här övningar, och det har hjälpt mig väldigt mycket sedan jag blev gravid. Jag har inga som helst problem med det området nu, troligtvis tack vare min träning. Gör såhär: Ligg i brygga som på första bilden. Stabilisera dig genom att aktivera bålen. Lyft ena benet som på andra bilden. Viktigt att höfterna är stilla och endast benet ska lyftas.

I have worked a lot with the whole part around the pelvis and the core, and during pregnancy it is extra important when it becomes unstable. By having a stable muscular around the pelvis, it helps me not to get a problem with pelvic girdle pain, etc. Since I’ve had a bit of tricky hips, I’ve been doing a lot of these exercises, and it has helped me a lot since I got pregnant. I have no problem with that area now, probably thanks to my training. Do this: Lie in the bridge position as in the first picture. Stabilize yourself by activating the core. Lift one leg as in the other picture. Important that the hips are still and only the leg should be lifted.

Sätesaktivering. 

”Musslan” som många inom mammaträning kallar den, är en övning jag har kört länge och som hjälpt mig att bygga upp mitt svaga säte. Det är också en väldigt viktig övning att köra för bäckenet. Den är också bra att köra om man inte vill ha ”hål” i sidan av rumpan aka hip dips som jag fått många frågor om. Gör såhär: Börja utan vikt. Ligg på sidan och lyft det övre benet (bara knäet) i en väldigt liten rörelse. Om du breddar för mycket kommer du koppla ur den muskeln. Det ska kännas i sidan av rumpan. Utan vikt behövs rätt många repetitioner innan det börjar kännas. När du känner att du har koll på övningen – addera en vikt.

”The clam” as many calls it, is an exercise I’ve been doing for a long time and helped me build my weak glutes. It is also a very important exercise to do for the pelvis. It is also good to do if you do not want ”holes” in the side of the butt aka hip dips that I received many questions about. Do this: Start without weight. Lie on the side and lift the upper leg (only the knee) in a very small movement. If you spread too much, you will disconnect that muscle. It should feel in the side of the butt. Without weight, it takes a lot of repetitions before it starts to feel. When you feel that you are mastering the exercise – add a weight.

Rumpövning. 

Här mina vänner, har vi den optimala övningen för att aktivera rumpan under graviditeten. Den är väldigt skonsam eftersom belastningen inte kommer från en skivstång, men det går ändå att slänga på mycket vikt. När man är gravid ändras hållningen och kontakten med musklerna runt rumpan blir sämre = viktigare att träna dom än någonsin. Gör såhär: Fega inte med vikten, för att du ska kunna luta dig bakåt och utföra övningen rätt (tänk att du ska sätta dig bakåt i luften)  behövs mycket motstånd i vikt. Sätt dig bakåt, tryck upp dig med rumpan och kläm ihop skinkorna i toppen.

Here my friends, we have the optimal exercise to activate the butt during pregnancy. It’s very gentle because the weight does not come from a barbell, but you will still have the possibility to put a lot of weight on it. When pregnant, the posture changes and the contact with the muscles around the butt gets worse = more important to exercise than ever. Do this: Do not be afraid of the weight, to lean back and perform the exercise correctly (imagine that you’ll be sitting back in the air) requires a lot of resistance. Sit back, lift yourself with the butt and squeeze the buttocks at the top.

Maskiner. 

Jag avslutar alltid passet med maskiner. Lårcurl och benspark är två övningar som jag alltid lägger till i slutet av mina benpass. Eftersom jag inte tränar benen som vanligt så vill jag inte tappa mina muskler, och maskiner är väldigt tacksamt för att träna isolerat.

Utöver dessa så tränar jag nästan allt som vanligt när jag kör ben, men modifierat. Jag kör lite lättare än vanligt, är väldigt noga med att bålen är aktiverad och att bäckenet stabilt. Jag undviker dock hopp och utfall med vikter.

I always finish with the machines. Leg extension and hamstring curls are two exercises that I always add at the end of my leg session. Because I do not exercise my legs as usual, I do not want to lose my muscles, and machines are very good for exercising in isolation.

In addition to these, I practice almost everything as usual when doing legs, but modified. I’m doing everything a little easier than usual, being very careful that the core is activated and that the pelvis is stable. However, I avoid jumps and lunges with weights.

FIRST WORKOUT

Hej fina! Tog några snabba spegelbilder efter mitt gympass. Kan fortfarande inte förstå att det är jag i spegeln när jag vänder mig åt sidan haha. Det är så konstigt att det är en kula där som kom från ingenstans! Jag körde idag årets första träningspass, så vill passa på att med det önska er ett gott nytt år! Hoppas att ni hade ett trevligt nyårsfirande. Vi åt massa gott hemma hos min killes bror och hade en mysig kväll, Loki var dock lite stressad så fokuserade mest på att lugna honom. Stackars djur på nyår! 🙁

Sedan jag blev gravid har jag fått en helt galen träningsmotivation och jag kan ärligt talat säga att jag lever nyttigare nu än vad jag någonsin gjort. Jag tänker mycket på att äta frukt, grönsaker och väldigt näringsrik mat i första hand och jag har även börjat köra lite cardio (japp, tydligen ett barn som krävdes för att jag ska börja med såna galenskaper haha). Jag tränar 3-4 pass i veckan, både cardio och styrka. Jag fotade ett träningspass som jag ska dela med er sen. Jag känner verkligen mig duktig! Eftersom jag i princip aldrig tänkt på vad jag stoppat i mig (aldrig haft sug efter så mycket skit) eller kört kondition, så är det på något sjukt sätt som en rolig utmaning? Att trotsa tröttheten och suget efter att frossa i massa onyttiga saker och istället tänka på bebisen i magen.

Dom första veckorna mådde jag så dåligt att jag inte kunde träna eftersom jag knappt åt, men sedan jag har börjat må bra har jag verkligen tränat på och jag känner mig bättre i kroppen nu än innan jag blev gravid! Jag har mycket mer sug än jag någonsin haft efter godis mm, men jag har hittat en bra balans där jag ger mig själv goda saker i mindre mängder efter att jag sett till att äta bra saker först. Så egentligen äter jag typ som innan fast mer sallad, frukt och sånt. Idag var vi hos barnmorskan och alla mina värden har blivit bra, jag har nästan slutat med järntabletterna så jag får i mig det som behövs via maten = bra kvitto! Sjukt nog har jag också börjat gilla sallad så det är ju bra?? Hoppas att jag kommer gilla det sen också! 🙂 Har fått många frågor hur jag tänker med mat och träning nu, så jag tänkte dela med mig lite mer av det.

Jag tänker att det är viktigt med balans som alltid i livet, även när jag är gravid. Jag hade lätt kunnat spåra ur helt och trycka i mig massa skit tills jag knappt kunde andas men jag mår inte bra av det (japp jag var tvungen att testa innan jag visste det). Jag skulle heller inte må bra av att utesluta något helt som jag har sug efter (japp försökt med det också), och därför har jag hittat en bra balans där jag mår jättebra både fysiskt och psykiskt. Det är ju lite som att flytta in i en ny kropp, allt ändras och det tog lite tid att lära känna mitt ”nya” jag men nu är vi ett team. Jag är glad att jag hittat ett sätt som fungerar bra för mig och kroppen! Jag hoppas verkligen att jag har turen att kunna träna resten av tiden eftersom jag mår så bra av det!!

Nyttigare favoritsnacks: minimorötter, grönsaksdipp, edamamebönor, hårdbröd med keso och kalkon, hårdbröd med makrill & rödlök, saltgurka, granatäpple, ananas, melonskivor, jordgubbar, sugarsnaps, satsumas. 

Hello babes! I took some quick mirror selfies after my workout. Still can not understand it’s me in the mirror when I turn aside haha. It’s so odd that there’s a bump there that came from nowhere! Today I did this year’s first training session, so I want to wish you a happy new year! Hope you had a nice New Year celebration. We ate plenty of good food at my boyfriends brother and had a cozy evening. Loki was a little stressed, so the focus was mostly on calming him. Poor animals on New Year! 🙁

Since I got pregnant, I got a totally crazy gym motivation and I can honestly say I’m living better now than I ever did. I think a lot about eating fruit, vegetables and very nutritious food in the first place, and I have also started doing a little cardio (yes, apparently a baby was needed to start with such crazy things haha). I do 3-4 workouts a week, both cardio and strength. I photographed a training session that I will share with you later. I really feel good! Because I basically never thought of what I was eating (never had a craving for treats in amounts) or been doing cardio, it feels like a fun challenge? To ignore the tiredness and the cravings for eating a lot of unnecessary things and instead think of the baby.

In the first few weeks, I felt so ill so I could not workout because I barely ate, but since I’ve started feeling well I’ve really exercised and I feel better in my body now than before getting pregnant! I have a lot more cravings than I ever had for candy, etc., but I have found a good balance where I give myself treats in smaller amounts after I have been eating good things first. So, I really eat like before but added more salad, fruit and so on. Today we were at the midwife and all my values ​​is now good, I have almost stopped with the iron tablets so I get what I need through the food = very good!  I have also started to like salad so that’s awesome?? Hope I’ll like it later on too! 🙂 I have had many questions how I’m thinking about food and exercise now, so I thought I’d share a bit more of it.

I think it’s important to balance as always in life, even when I’m pregnant. I could easily loose it and eat a lot of crap until I could hardly breathe, but I’m not gonna feel good (yes I had to test before I knew it). I would also not feel good of excluding it totally when I crave something (japp tried it too), and therefore I have found a good balance where I feel great both physically and mentally. It’s a bit like moving into a new body, everything changes and it took some time to get to know my ”new” me but now we are a team. I’m glad I found a way that works well for me and the body! I really hope I’m lucky enough to work out for the rest of the time because I’m so fond of it!!

Some healthy fav snacks: baby carrots, vegetables with dip, edamam beans, keso and turkey on crisp bread, crips bread with mackerel and red onion, salted cucumbers, pomegranate, pineapple, melon slices, strawberries, sugarsnaps, satsumas.

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR