Visar inlägg från "gravid"

GRAVID – vecka 28

Hej hjärtan! Här kommer en lite sen uppdatering. Mamma kom hit idag så har hängt med henne & hennes kille. Men – det är lördag = ny vecka. Idag går jag in i v 29 och tredje sista trimestern. Bebis är över 70% bakad. Så kul! 🙂 Men i vanlig ordning kommer en summering av v 28.

Magen: Barnet är ca 34 cm och har nu stora chanser att klara sig om det skulle födas nu. Mellan v 28-32 är det en kraftig tillväxt period, och bebisen går upp massor i vikt. I slutet av veckan väger bebisen ca 1.23 kg. Det har verkligen börjat kännas under revbenen och det känns som att dom pressas ut inifrån. Så jag har svårt att sitta i soffan, ligga ner är så mycket skönare. Bebisen har fortsatt ”rulla” runt i magen mer än hårda sparkar vilket är mycket mysigare.

Alexandra: Jag har inte haft en så bra vecka pga mycket att tänka på och varit extremt känslig. Alla känslor har typ förstärkts med 1000 och små saker känts stora. Men har också fått världens bästa pepp från min fina kille och jag känner bara hur vi växer ihop i det här och gör oss redo för att bli familj. Allt börjar falla på plats och börjar kännas lättare nu i alla fall. Vi har också beställt vagn, vagga, säng, skötdyna, babysitter etc och gjort plats hemma för allt. Jag känner att jag gör mig redo för allt som ska komma både mentalt och hemma. Jag har också börjat längta väldigt mycket tills hon kommer och för allt som hör till. Jag har också blivit lite friskare och kunnat träna två pass = mått så mycket bättre av att få röra lite på mig. Gymmet i mitt hjärta!

Hello my hearts! Here comes a little late update. Mommy came here today so I’ve been hanging out with her & her guy. But – it’s Saturday = new week. Today I entered the 29th week and third, last trimester. Baby is over 70% baked. So fun! 🙂 But as always here’s a summary of week 28.

The belly: The child is about 34 cm and now has great chances to make it if it should be born now. Between week 28-32, it is a strong growth period, and the baby gains a lot of weight. At the end of the week, the baby weighs about 1.23 kg. It has really begun to feel under the ribs and it feels like they are pushed from within. So I have trouble sitting on the couch, lying down is so much more comfy. The baby is still ”rolling” around in the stomach more than kicking hard, which is much more cozy.

Alexandra: I have not had such a good week because of a lot of thinking and being extremely sensitive. All feelings have been amplified by 1000 and small things felt big. But I have also got the world’s best support from my boyfriend and I just feel how we grow in this and get ready to be a family. Everything begins to fall into place and starts to feel easier now anyway. We also ordered stroller, cradle, bed, babysitter etc and made room for everything. I feel I’m getting ready for everything that’s coming both mentally and at home. I have also begun to long a lot until she comes and for everything that belongs to it. I’ve also gotten a little better from the cold and could workout two times = been feeling so much better by that. The gym in my heart!

IT’S A…

GIRL!

Som ni säkert såg på min IG igår så kände jag att det var dags att dela med mig av att det är en liten flicka vi väntar <3 Det är så kul, jag har verkligen alltid tänkt att om jag får barn, kommer det bli pojkar och varit lite inställd på det, men nu känns det så naturligt med en flicka. För oss spelade det verkligen ingen roll såklart, men det var svårare att hitta ett namn till en tjej som vi var överens om haha. Trodde aldrig vi skulle hitta ett, men nu har vi ett som känns perfekt 🙂

Denna vecka är lite kaos med jobb, vaknade 07 av mig själv och ba SHIT måste skicka in det här mailet. Försöker att stressa ner men det är lite svårt, men tänker hela tiden på bebisen. Idag ska jag fota kampanj hela dagen & sedan fixa mina naglar innan det blir hem och jobba vidare framför datorn. Igår hade jag och min kille vår ”date night”, dom är dock inte lika spännande just nu eftersom jag inte orkar göra något hehe. Men vi hyrde en film på tvn & han lagade spaghetti & köttfärssås med bönspaghetti som jag önskade. Så mysigt i alla fall. Direkt vi kom hem märkte vi att vi försvann i våra världar med jobb, eftersom det är så lätt hänt så kommer vi ha våran kväll varje vecka. Nu ska vi vara hemma forever och det har varit så lätt för oss att ”ta igen” all tid när vi har rest, men man får inte glömma vardagarna när man har ett jobb man aldrig går hem från =)

As you probably saw on my IG yesterday, I felt it was time to share with me that it’s a little girl we are waiting for. <3 It’s so fun, I’ve always thought that if I get children, there will be boys and have been quite sure about it, but now it’s so natural with a girl. For us, it certainly did not matter, of course, but finding a name for a girl we agreed on was harder. Never thought we would find one, but now we have one that feels perfect 🙂

This week is a little chaos with work, I woke up 07 and thought SHIT I forgot to send a email. Trying to stress down, it’s a bit difficult, but always thinking about the baby. Today I’ll shoot a campaign all day & then fix my nails before I will get home and work in front of the computer. Yesterday, my boy and I had our date night, but they are not as exciting right now because I can not do anything hehe. But we hired a movie on the tv & he made spaghetti & bolognese with bean spaghetti like I wanted. So cozy anyway. Immediately when we came home we noticed that we disappeared in our worlds with work, as it’s so easy happens, we’ll have our night every week. Now we will be home forever and it has been so easy for us to ”catch up” all the time when we have traveled, but it’s important to not forget about the everyday when you have a job you never get home from =)

READERS VOICE: inköp till bebis?

Hej fina ni! Längesen jag körde en readers voice, dvs jag frågar er om era bästa tips! Ni brukar vara bäst på sånt här, eftersom jag inte har så många nära vänner med barn tänkte jag att jag ska fråga er mina kloka 🙂 Idag ska vi på vårt första besök till bebisbutik och börja leta allt från vagn till babygym osv osv. Det finns ju en uppsjö av saker, vilka är era bästa tips och inköp i djungeln av babygrejer? Har redan köpt massa filtar, kläder, gosedjur men inga andra saker alls. Puss!

Hello, you guys! It”s been a long time since II did a readers voice, ie I ask you about your best tips! You tend to be the best on this, and because I do not have so many close friends with children, I thought I should ask you my smart ones 🙂 Today we are going to our first visit to the baby shop and start searching everything from wagon to baby gym etc etc. There are a lot of things, which are your best tips and purchases in the jungle of baby purchases? Have already bought lots of blankets, clothes, cuddly toys but no other things at all. Kiss!

GRAVID – VECKA 27

Hej fina ni! Dags för en ny veckouppdatering 🙂 Idag går jag ju in i v 28, dvs 90 dagar av graviditeten kvar. Men – dags att gå genom veckan som varit. Så här kommer vecka 27:

Magen: Barnet är ca 32 cm långt och väger nu över 1 kg. Från att ha haft ingen mage alls till att den bara sa poff, och det kan se så sjukt olika ut från dag till dag när jag kollar mig i spegeln. Här ovan fick jag i alla fall till några riktiga preggobilder, YES 😉 Naveln har verkligen ploppat. Det är en del rörelse i magen men mycket mer vridningar än sparkar.

Alexandra: Har inte mått lika bra som magen förhoppningsvis gjort. Haft feber och nu är jag istället förkyld. Jag orkar inte gå långt och jag har såklart inte tränat på hela veckan heller. Njuren började också ömma efter flyget, tror det blev lite trångt med all svullnad efter planet. Den här veckan har jag också sovit väldigt oroligt och drömt knäppa drömmar. Jag har också fått för mig att jag kommer föda för tidigt och jag är sjukt orolig att det ska hända, men det är bara något jag fått för mig och jag ska se till att ta det väldigt lugnt framöver så bebisen får växa och må gott i magen tills det är dags. Tillsammans med sjuk har jag också varit väldigt ynklig, en kväll grät jag för att jag kände att jag ville känna mig som vanligt igen inuti kroppen och tyckte såååå synd om mig själv. Det var dock bara lite släng av graviditetshormoner och vaknade upp glad dagen efter igen!

Nu sitter vi på väg hem och när jag kommer hem ska jag äta sparris, bästa efter flyget om man binder massa vätska som gravid. Tips!

Hello, you guys! Today it’s time for a new weekly update 🙂 Today I go to week 28, ie 90 days of pregnancy left. But – time to go through the week that has been. Here’s how week 27 was:

The belly: The baby is about 32 cm tall and now weighs more than 1 kg. From having no belly at all, it just said poff, and it may look so different from day to day as I look into the mirror. In any case, I got some real preggo images, YES 😉 The belly button has really came out. There is some movement in the stomach but much more twists than kicks.

Alexandra: Has not been as good as the belly hopefully been. Had first fever and now I am instead having a cold. I can not walk far and, of course, I have not been working out all week either. The kidney also began to feel sore after the flight, thinking it became a bit crowded with all the swelling after the plane. This week I have also slept very worried and dreamed weird. I have also imagined for myself that I will born too early and I am very worried that it will happen, but it’s just something I’ve got an idea about in my head and I’ll make sure to be very calm in the future so that the baby may grow and feel good in the belly until it’s time. Along with sickness I have also been very pitiful, one night I cried because I felt that I wanted to feel as usual again inside the body and so sadly felt sorry for myself. However, it was just a bit of pregnancy hormones and woke up the day after happy again!

Now we are heading home and when I get home I will eat asparagus, best after the flight if you bind a lot of fluid as pregnant. Good advice!

GRAVID – vecka 26

Hej på er! Idag går jag in i vecka 27 och därför är det dags av en summering av v 26 🙂 Nu är över 65% av graviditeten avklarad, och 97(!!!) dagar kvar. Det kanske låter länge för er, men jag börjar bli pirrig haha.

Magen: Barnet är ca 31 cm långt och väger nästan 1 kg. Magen fortsätter växa och det är ovant men roligt såklart. Det har blivit lite lugnare i magen sen den gjorde lite plats, det är en väldigt lugn bebis där i och jag hoppas att det följer med till utsidan också haha. Efter v 25 är det viktigt att känna fosterrörelser varje dag, men varje kväll när jag äntligen är stilla vaknar bebisen till liv och blir lite galen. Vi var hos barnmorskan som mätte livmodern, så nu kommer vi se att bebisen växer som den ska där inne och första mätningen låg vi i mitten.

Alexandra: Jag mår bra. Jag har inte längre några problem med min njure som blev lite inklämd innan. Berget med kuddar är nu borttaget. Skönt! Annars har jag tränat på och känner mig bra i kroppen, förutom dagen innan vi åkte när jag stressade och fick sammandragningar. Kroppen säger verkligen ifrån på ett sätt som inte går att missa nu, och jag fick skippa ett träningspass innan vi åkte för att kroppen sa vila. Men – jag lyssnar så gott jag kan! Har också sovit jättedåligt och oroligt i veckan, kroppen blir ju lite känsligare då. Hoppas jag sover bättre i veckan.

Hello! Today I’m in week 27 and it’s time for a sum of w 26 🙂 Now over 65% of pregnancy has been completed and 97 (!!!) days left. It may be a long time for you, but I’m getting excited haha.

The belly: The child is about 31 cm tall and weighs almost 1 kg. The belly continues to grow and it’s so new but fun of course. It has gotten a little calmer in my stomach since it made some space, it is a very calm baby there and I hope it will be like that with to the outside too haha. After w 25, it’s important to feel fetal movements every day, but every night when I’m finally still, the baby is alive and crazy. We were at the midwife who measured the uterus, so now we will see that the baby grows as it should in there and the first measurement we was in the middle curve.

Alexandra: I’m fine. I no longer have any problems with my kidney that got a bit clamped before. The mountain with pillows is now removed. Phew! Otherwise, I’ve been training and feeling good in my body, except for the day before we left when I was stressed and got contracted. The body really tells you to calm down in a way that can not be missed now, and I had to skip a workout before we left so the body could rest. But – I listen as much as I can! Have also slept badly during the week, the body becomes a bit more sensitive then. Hope I sleep better this week.

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR