Visar inlägg från "training-exercise"

HOW I WORKOUT NOW

This posts contains adlinks to my webshop Bring Sportswear

Bring Sportswear: Top – here / Tights – here

Fått lite frågor om hur min träning ser ut just nu. Med handen på hjärtat så har jag inte tränat bra alls på slutet, det beror på stress och jag vet att jag borde prioritera att träna men ibland är det sjukt svårt när man inte kan skjuta på andra saker.

MEN – jag har ju haft problem med min höft deluxe senaste 1,5 året som ni förmodligen vet, det har sugit ur mig mycket motivation eftersom jag inte kan köra många benövningar utan att få ont. Anledningen är att jag överkompenserar min skolios och det har gjort att min ena höftböjare är väldigt ansträngd och min ena höft börjat strula. Jag har äntligen hittat en person som kan hjälpa mig med detta, har börjat gå till en grym kiropraktor varannan vecka som studerat mitt rörelsemönster och gett mig jättebra övningar för att jämna till det som inte är bra. Så nu är min träning väldigt fokuserad på att rätta till mina fel och det går framåt. Jag har alltid en stenhård ”bula” på ryggen pga min skolios, och den är så mjuk nu som den aldrig varit och jag har börjat aktivera musklerna på den andra sidan på ett nytt sätt. Det här innebär att jag börjar från 0 i allt jag gör typ, har bytt teknik i flera övningar och använder muskler som jag inte förut kunnat aktivera. Det är alltså en hel del fokus på teknik och jag kör mest hemma då det är mest tidseffektivt. Jag kommer dock börja köra mer på gymmet som ligger bredvid mig nu, så jag är väldigt motiverad. Det enda jobbiga är att min höft blir lite arg efter behandlingarna och jag låter den vila mellan varven så det går sakta, men framåt. Jag har även fått mycket bättre kontakt med min ena sida av magen som jag haft stora problem med, så även fast det är lite tråkigt nu är det långsiktigt väldigt bra. Jag är ändå glad att min kropp sa ifrån och jag var tvungen att gå till kärnan av mina problem.

Det är väldigt jobbigt att bana om rörelser som jag haft sedan barnsben, men det är något jag måste göra för att kunna bli bra i kroppen så jag kämpar på och benträningen är annorlunda än förut men det är i alla fall skönt att känna att det går framåt!

I recieved some questions about how my workout looks right now. Honestly,  I haven’t worked out well at the end, it’s because of stress and I know that I should give priority to training, but sometimes it’s hard tough when you can not wait with other things.

BUT – I’ve had a problem with my hip the last 1.5 years, as you probably know, I’ve lost a lot of motivation because I can not do many exercises without getting hurt. The reason is that I overcompensate my scoliosis and it has made me one hip flexor very tense and my one hip started to stroke. I have finally found someone who can help me with this, have begun going to a really good chiropractor every other week who studied my movement pattern and gave me great exercises to match what’s not good. So now my training is very focused on correcting my wrongs and moving forward. I always have a rocky bump on my back because of my scoliosis and it’s as soft now it’s never been and I’ve started activating the muscles on the other side in a new way. This means that I start from 0 in all I do, I have switched technology into several exercises and use muscles that I could not previously activate. There is therefore a lot of technique focus and I do most of it at home as it is most time-efficient. However, I will start doing more at the gym next to me, so I am very motivated. The only thing hard is that my hip gets a bit angry after the treatments and I let it rest between the yards so it goes slowly, but onward. I’ve also got a lot better contact with my one side of the stomach that I had big problems with, so even though it’s a little bit boring now it’s very good at the long term. I’m still glad my body said no, and I had to go to the core of my problems.

It’s very hard to change movements I’ve had since I was a child, but that’s something I have to do to get well in my body so I’m struggling and the leg workout is different than before, but it’s nice to feel it’s going to go forward!

ROOF TOP

– showing up news in collaboration with Bring Sportswear –

Heeeeej! Och lite sen god morgon. Internet är segast här så fick bli en lite senare post! Galen dag igår minst sagt, men nu har vi verkligen gjort utrymme för nya kläder. Är kär i leggingsarna ovan som kommer med nya kollektionen. Den kommer lanseras i april! Kommer såklart hålla er uppdaterade 🙂

Jag har en hel del jobb att stå i nu men det är väldigt roligt att få ta på allt man jobbat med sista månaderna, ser jättemycket framemot 2017 och får ett pirr i magen när jag tänker på allt och att min dröm är verklighet. Jag är så tacksam och glad även fast vägen hit varit allt annat än lätt haha. Men ingenting känns så bra som att få ett kvitto på allt jobb och jag hade helt ärligt aldrig velat att allt bara skulle ordna sig för mig. Det är alla motgångar som har gjort mig till den jag är och att jag uppskattar mitt liv idag så sjukt mycket. Hade någon berättat för mig för 10 år sedan när jag var 17 år att mitt liv skulle se ut som det gör idag hade jag aldrig trott på det. Mitt förflutna har varit många svarta fläckar och jobbiga tider men det gör verkligen att jag uppskattar nuet. Jag är på en så bra plats att jag inte ens hade kunnat föreställa mig att livet skulle kännas såhär.

När jag var yngre mådde jag inte alls bra, jag har inte varit en lycklig människa och jag har attraherat negativa saker och personer eftersom jag själv inte varit på ett bra ställe. Jag tror mycket på tankens kraft och jag försöker att attrahera positivitet, framgång och bra människor. Det är precis så mitt liv ser ut nu och jag tror därför ännu mer på tankens kraft. Såklart måste man även agera, det räcker inte med att bara tänka att saker ska bli bra. Jag har gjort många jobbiga beslut som lett till att jag är där jag är. Det är så värt det i efterhand även om man måste  göra jobbiga val. Är extra tacksam idag och fylld av kärlek och en bra känsla. Blicken är alltid vänd framåt men det är också väldigt bra att ibland stanna upp och se vart man hamnat. Ha en fin dag babes och tack för allt ni gör för mig, stöd och kärlek. Hade aldrig kunnat göra det jag gör om det inte vore för er <3

Heeeeey! And a little late good morning. Internet is quite slow so this had to be a little late post! Crazy day yesterday, but now we really made room for new clothes. I’m so in love with the leggings above that will come with the new collection. It will be launched in April! Will of course keep you updated 🙂

I have a lot of work at the moment but it is very exciting to see everything I worked with the last months, really looking forward to 2017 and get a tingling feeling in my stomach when I think of everything, and that my dream is reality. I am so grateful and happy even though the road here has been anything but easy haha. But nothing feels as good as getting a receipt for all the work and I had honestly never wanted that everything would work out for me the easy way. It is all the setbacks that have made me who I am and that I appreciate my life today so much. If someone had told me 10 years ago when I was 17, that my life would look as it does today, I had never believed it. My past has been a lot of black spots and tough times but it really makes me appreciate the present. I’m in such a good place that I had not even imagined that life would feel like this.

When I was younger, I felt not good at all, I have not been a happy person and I have attracted negative things and people because of the fact that I have not been in a good place. I believe strongly in the power of thinking and I’m trying to attract positivity, success and great people. This is exactly how my life looks now, and I believe, therefore, even more on the power of thinking. Of course we must also act, it is not enough to just think things should be fine. I have made many tough decisions that led to that I am where I am. It is so worth it afterwards, even if you have to make tough choices. Im extra thankful today and I feel filled with love and a good feeling. The eyes are always facing forward but it is also very good to sometimes stop and look where I ended up. Have a nice day babes and thanks for all you do for me, support and love. I had never been able to do what I do if it were not for you <3

ÖVNING: RAKA MARKLYFT MED KETTLEBELL

Hello babes! Sorry för sen uppdatering, fick ett paket med typ 20 samples med dagens datum som deadline hehe 🙂 Har bara några produkter kvar att gå genom och skicka feedback på, skönt! Igår på gymmet körde jag bland annat raka marklyft med kettlebell. Älskar! Fick så bra kontakt. Känns idag vill jag lova 🙂

Inatt sov jag 12 h, var så dödens död att jag vaknade precis innan kl 10 imorse när jag skulle ha möte med Axel haha! Kaos. Jag brukar aldrig försova mig men kroppen var over and out så ändå glad att jag fick sova trots att jag har liiiiite att fixa klart idag. Hade tänkt dra och träna på dagen men det var bara att glömma. Ikväll ska jag på middag och sen packa så det blev en ofrivillig vilodag. Imorgon fyller Bring Sportswear 1 år, helt sjukt vad tiden flyger!!! Kommer såklart firas, kommer skriva om det sen!

My leg workout: 
10 x 3 TRX bulgarian split squats
10 x 3 Stiff kettlebell deadlifts 
10 x 3 Squats w weightplate 
10 x 3 Back extensions w weight 
10 x 3 Side Steps 

Hello babes! Sorry for the late update, received a package with like 20 samples with the current date as the deadline hehe 🙂 Have a few products left to go through and send feedback, good! Yesterday at the gym, I did straight dead lifts with the kettlebell. Love! Got so good contact. I feel it today 🙂

Last night I slept 12 hours, I was so dead that I woke up just before 10 am this morning when I would be at a meeting with Axel haha! CHAOS. I never oversleep but the body was over and out anyway so glad I got to sleep even though I have a lot to fix today. Was going to go to the gym and train during the day today but it was just to forget. Tonight I’ll be at dinner and later I’ll have to pack so it was an involuntary rest day. Tomorrow Bring Sportswear turns 1 year, absolutely crazy how time flies !!! Will of course be celebrated, but I’ll write about it later!

WEIGHTLIFTING

– This post is in collaboration with my brand Bring Sportswear –

Basic Long Sleeve & new samples from Bring Sportswear (we have free shipping until sunday, use code IWD17 <3

Hello babes! Igår körde jag lite tyngdlyftning på mitt benpass, det k ä n n s haha! Hade tänkt fota och filma massa men det var tyvärr smockat på gymmet så det får bli vid nästa tillfälle =) Har varit extremt trött i några dagar, så att jag bara somnat och däckat överallt. Inatt sov jag äntligen bra och jag känner mig som en ny person. Vaknade fylld av energi! Så skönt 🙂 Hatar att vara trött och seg så nu är jag aspepp!!!

Idag ska jag snart spraytanna mig för en plåtning imorgon (tack för att det finns), senare idag blir det äntligen nya naglar (slog av två stycken hehe) och ikväll ska jag hänga med mina älskade Marre & Marcella. Mys! Känner mig så pepp idag. Sömn kan verkligen göra underverk. Provade fota med min nya lilla kamera igår, ändå helt ok? Den är typ lika liten som min mobil, så smidigt. Har också köpt en ny systemkamera men det är typ som att bära runt på en bebis för den är så stor haha, inte läge att smygfota sig själv på gymmet med den haha!

Hello babes! Yesterday, I did some weightlifting on my leg workout, I’m so sore today haha! Was going to take photos and videos  but it was unfortunately full house the gym so it will be the next time =) I’ve been extremely tired for a few days, so I just fell asleep and passed out everywhere. Last night I finally slept well and I feel like a new person today. I woke up full of energy! So nice 🙂 I hate to be tired and lazy so now I’m so happy!!!

Today I will soon spraytan me for a shoot tomorrow (so glad it’s possible), later today I will do some new nails (two is gone hehe) and tonight I’m gonna hangout with my beloved Marre & Marcella. Cosy! Feel so excited today. Sleeping well can really do wonders. Tried to take pictures with my new little camera yesterday, still ok? It is as small as my mobile, so smooth. Also bought a new SLR but it’s like carrying around a baby because it’s so big ha ha, not perfect for secretly shoot selfies in the gym with it haha!

My workout: 

10 x 3 bulgarian split squats in TRX
10 x3 stiff deadlifts with kettle bell 
10 x 3 sumo squats with kettle bell 
10 x 3 step-ups 

Finish with:

5 sets of hang cleans 

ÖVNING – STÅNGRODD

ryggövning stångrodd-3 ryggövning stångrodd-4

Hello  babes! Igår var det onsdag = ryggträning =) Jag har börjat prioritera ryggen över all annan träning då den är så viktig. Övningen ovan är en riktig favorit. Viktigt att tänka på att dra in stången in mot höften, jag kör med omvänt grepp så handflatan uppåt. Ta inte för mycket vikt, det är viktigt då det är lätt att tappa kontakten!  Hade i alla fall ett perfekt pass och min rygg kändes lagom slut efteråt.

Mitt ryggpass bestod av följande:

10 x 4 latsdrag (se min video på IG för ett bra tips!)
10 x 4 smala latsdrag med omvänt grepp
10 x 4 sittande rodd
10 x 4 ryggresningar med vikt
10 x 4 stångrodd

//English: 

Hello babes! Yesterday it was wednesday = Back day! =) I have begun to prioritize the back of all training because it is so important. The exercise above is a real favorite. Important to remember to pull the barbell toward the hips, I do it with the reverse grip palm up. Do not put on too much weight, it’s important because it’s easy to lose contact! Had a great workout and my back felt sore afterwards.

My back workout:

10 x 4 lat pull-downs (see my video on IG for a good tip!)
10 x 4 tight reversed grip pull-downs
10 x 4 seated rowing
10 x 4 back extension with weight
10 x 4 bar row

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR