Visar inlägg från "training-exercise"

BENTRÄNING

 

This is an ad to my shop: Tights & top from my brand Bring Sportswear

Hej fina ni <3 Haft en galet flängig dag med möte fm, lunch med en vän, sen åkt fram och tillbaka till min fotograf med prover och hem för att jobba mellan haha! Nu är jag i alla fall hemma, ska dra till gymmet strax och köra ett benpass (skulle egentligen köra rygg men har sån jäääävla träningsvärk så det blir ben haha) så tänkte dela med mig av mitt träningpass från förra veckan när vi körde ben:
Hi babes <3 Had a crazy day with meeting before lunch, lunch with a friend, back and forth to my photographer with samples and home to work between haha! Now I’m at home at least, going to the gym right away for a leg workout (was suppose to do back  but I sooooo sore so I changed it to legs haha) so thought about sharing my training session last week before I leave:

Rehab exercises
10 x 4 leg press 
10 x 3 cable kick backs 
10 x 3 squats in cablecross 
20 x 3 side steps with resistance band 
10 x 3 TRX bulgarian split squats
10 x 3 Finishing off in the ”kick backs” machine on the first pic with light weights

WORKOUT UPDATE

Hej fina! Ibland är det bra att kolla i arkivet, har helt glömt bort dessa skor, ska plocka fram dom idag. Jag ställer alltid undan mina skor för har så sjukt många olika, och jag vill ha olika nästan varje dag. Haha, typisk tjejgrej kanske =) Har dock blivit mycket bättre, köper några basskor för träning så håller jag mig till dom. Förut köpte jag träningskläder och skor heeeeela tiden, men nu när jag har mina egna är jag inte så sugen på det längre.. Kanske för att jag jobbar med kläder varje dag!

Just nu håller jag på med 2018, har gjort en moodboard (på papper, jag kanske är en av dom enda som fortfarande inte jobbar digitalt haha) och håller på sätta looks för nästa år. Oftast brukar jag jobba kollektion för kollektion, men nu ska jag sy ihop allt med varandra. Det är jättekul, älskar att utvecklas i det jag gör. Det är verkligen kul att man kan göra så mycket med små medel, jag hade nog aldrig varit så kreativ som jag är nu om jag haft tunga investerare bakom mig. Jag är i alla fall överdrivet peppad, det här är den roligaste delen av alla och jag vaknade flera gånger inatt och skrev upp olika idéer. Jag var helt pirrig i magen när jag vaknade haha, så nu kommer mina favoritveckor på det här året, sen blir det mer administrativt jobb.

Men – tänkte skriva om min träning. Det går så JÄVLA bra! Efter att ha haft konstant smärta i snart två år, börjar min kropp fan ordna upp sig. Jag kan inte förklara hur tacksam jag är att jag började gå till Anna som är min kiropraktor. Hon har verkligen hjälpt mig så mycket, och jag är glad att jag följt hennes råd och att kroppen svarar. Jag har kört väldigt mycket rehab sista månaderna, nästan inga vikter och fokus på att ”jämna ut mig”. Det är fortfarande inte 100 såklart men jag har kommit väldigt långt. Mina höfter som spökat mest börjar bli så mycket bättre. Nu ska jag sakta men säkert börja bygga upp kroppen igen med lite mer vikter. Körde tre stycken styrkepass förra veckan, väldigt jobbiga men med försiktighet. Idag ska jag träna igen, och imorgon, och på torsdag. Nu ska jag även försöka få ordning på min bål, pga min skolios så har jag jättesvårt att aktivera ena sidan på ryggen och magen, och har alltid försökt få till det främst med magen eftersom jag är så ojämn i musklerna att det syns, men nu har jag fått några superbra övningar som jag börjat köra.

Sist jag var hos henne hade jag dock extremt mycket spänningar i nacken, har haft ont i huvudet över en vecka, tänkte att det kanske kom därifrån. Jag är ju rätt härdad med behandlingar eftersom min pappa började trycka och knäcka redan när jag var typ 10 år, men det här var något utöver det.. Jag svimmade! Haha! Medan hon tryckte började jag må lite illa sen började jag se stjärnor, fick lock för öronen och det började svartna, så fick ligga ner och ta  det lite lugnt. MEN – nu är huvudvärken borta. Är inte det sjukt hur allt i kroppen spelar med varandra? Oftast har man en kärna där alla problemen kommer från, och i mitt fall är det min skolios som gör att kroppen försöker använda fel muskler och jag blir väldigt stel och felbelastad, men det är bara att kämpa på. Det var lite uppdatering på läget! 🙂 Nu ska jag fortsätta jobba på 2018 innan det är dags att dra och träna. Puss

Hello cuties! Sometimes it’s good to check out the archive, have completely forgotten these shoes, I will pick them out today. I always have to put shoes away because I have way too many, and I want different almost every day. Haha, typical girl problem maybe =) Have, however, become much better, I only bought some basic shoes for training, so I stick to them. Previously I bought training clothes and shoes whoooole the time, but now that I have my own I’m not so crazy about it anymore .. Maybe because I work with clothes every day!

Right now I’m doing 2018, have done a moodboard (on paper, maybe I’m one of the only ones who still do not work digital haha) and put on looks for next year. I usually work one each collection at the time, but now I’m going to sew everything together. It’s great fun loving to develop in what I do. It’s really fun that you can do so much with little money, I’d probably never been as creative as I am now if I had heavy investors behind me. In any case, I’m overwhelmed, this is the funniest part of all, and I woke up several times and wrote different ideas during the night. I was completely excited  when I woke up haha, so now my favorite weeks will be on this year, then it will be more administrative work.

But – thought about writing an update about my training. It’s okay good! After having constant pain for almost two years, my body begins to get better. I can not explain how grateful I am that I started going to Anna, my chiropractor. She really helped me so much, and I’m glad I followed her advice and that the body responds. I’ve been driving a lot of rehab for the last few months, almost no weights and focus on ”leveling up” me. It’s still not 100, of course, but I’ve come a long way. My hips gets so much better. Now I will slowly start building the body again with a little more weight. I did three strength workouts last week, very tough but with caution. Today I will workout again, and tomorrow, and on Thursday. Now I’m going to try to fix my core, because of my scoliosis  I’m activating one side of my back and stomach, and I’ve always tried to get it mainly with my stomach because I’m so uneven in my muscles that it’s visible, but now I have had some great exercises that I started doing.

Last time I was with her, though, I had extremely tension in my neck, had a headache for a week, thought it might come from there. I’m pretty used with treatments and pain because my dad started pushing and cracking already when I was 10 years old, but this was something beyond that .. I fainted! Haha! As she pushed, I began to feel a bit bad, then I began to see stars, got my ears blocked and it started to blacken, so lay down and take it easy. BUT – now the headache is gone. Isn’t it sick how everything in the body plays with each other? Most often you have a core where all the problems come from, and in my case it is my scoliosis that makes the body try to use the wrong muscles and I get very stiff and ill-stressed, but it’s just a struggle. There was some update on the situation! 🙂 Now I’ll continue working on 2018 before it’s time to go and work out. Kiss

SATURDAY IS HERE

Hej fina ni! Nu är det lördag och helg. För mig ser typ helgen likadan ut som vardagarna förutom att jag försöker jobba lite mindre, men det är inte så jättestor skillnad 🙂 Jag somnade dock sjukt sent igår så är sviiiiintrött idag!

Veckans träning har i alla fall gått som planerat, två pass avcheckade och ett kvar. Det ska jag köra imorgon. Älskar att träna på söndagar, det brukar vara en väldigt stressfri dag och då kan man äta mycket och sen träna i lugn och ro. Har kört båda mina pass hemma i veckan och kommer nog köra det imorgon med, men nästa vecka ska jag släpa mig till gymmet. Det är så skönt att träna hemma, men känner ändå att jag saknar vissa maskiner och redskap för att verkligen tömma musklerna helt på energi. Motivationen har börjat hitta tillbaka lite, så sjukt skön känsla.

Mitt största problem just nu är att jag inte har några träningsmål förutom med min rehab, det tar mycket fokus och jag vill försöka stärka upp kroppen. Det är ju ett mål i sig men det är svårt att mäta, lite små framsteg hela tiden men inte lagom för att hålla min energi på topp haha. Längtar verkligen tills jag kan börja köra lite hårdare.. Får kämpa vidare och tänka att det är för framtiden. Puss

Hello, you guys! Now it’s Saturday and weekend. For me, the weekend looks kind of the same as everyday, except I try to work a little bit less, but that’s not that huge difference 🙂 I fell asleep late yesterday, so I am super tired today!

The week’s training has anyway gone as planned, two workouts done and one left. I’ll do that one tomorrow. I love to workout on sundays, it’s usually a very stress free day and you can eat a lot and then exercise in peace and quiet. I have done both my sessions at home this week and will probably do it tomorrow as well, but next week I’ll go to the gym. It’s so nice to work out at home, yet I feel that I need some machines and tools to really empty my muscles completely on energy. The motivation has begun to find back a little, such a nice feeling.

My biggest problem right now is that I have no workout goals except my rehab, it takes a lot of focus and I have to try to strengthen the body. It’s a goal in itself, but it’s hard to measure, a little bit of progress all the time but not enough to keep my motivation on top haha. I really want to workout a little harder. I just have to keep going and think it’s for the future. Kiss

VECKANS TRÄNING

Hej fina! Hur gör man för att inte banga träningen? Man skriver upp den i förväg på sin blogg så ni kan ifrågasätta om jag tränat haha! Fan har verkligen hamnat i en svacka med träningen. Har så svårt att hitta motivationen. Det var längesen jag kände mig så omotiverad som nu. Men nu blir det ändring på det! Älskar måndagar för det känns så enkelt med en nystart då. Idag kl 12.00 ska jag träna! 🙂 Den här veckan ska jag köra mina tre pass så jag börjar med det första idag. Om jag väntar tills ikväll kommer förmodligen det dyka upp något, så det är bättre att köra direkt jag kan. Det här med ”sen” är nog det värsta man kan göra när motivationen inte finns där. Här kommer mina bästa tips om motivationen saknas:

1) Boka in träningsdejter (messade just Ida)

2) Köp nya träningskläder (det hjälper faktiskt mig sjukt mycket att träna i något fint) 

3) Berätta för någon att du ska träna. Igår sa jag till min kille att jag ska ta tag i mig själv idag och nu har jag även skrivit det här. Nu har jag inget val 😉 

4) Ät rejält! Om man inte har energi är det omöjligt att träna. Nu har jag ätit en bra frukost som hjälper mig genom träningspasset. 

5) Dokumentera. Att skriva om min träning har varit en motivation i sig för mig. Att inspirera andra och kunna peppa varandra. 

Har ni några andra tips ni vill dela med er så kör. Nu ska jag äta klart och sen röra mig mot gymmet. Puss!

Hello babe! How do you do not skip the training? You write it in advance on this blog so you can get questions if I trained haha! I have really gotten into a weak exercise period. I have such difficulty finding the motivation. It was the long time I felt so unmotivated as now. But now it will change! Love Mondays because it feels so simple with a new start then. Today at 12 am I’m going to work out! 🙂 This week I will do my three workouts so I start with the first one today. If I wait until tonight, it will probably appear something, so it’s better to do it straight away. This with ”later” is probably the worst thing you can do when motivation is not there. Here are my best tips if the motivation is missing:

1) Book in training dates (just texted Ida)

2) Buy new exercise clothes (it really helps me to work out in something nice)

3) Tell someone you’re going to work out. Yesterday I told my boy that I will start  today and now I have also written this. Now I have no choice 😉

4) Eat really! If you do not have energy it is impossible to work out. Now I have eaten a good breakfast to help me through the workout.

5) Document. Writing about my workouts has been a motivation for me. To inspire others and to peer each other.

Do you have any other tips you want to share with, feel free. Now I will eat and then move to the gym. Kiss!

CABLE CROSS SQUATS

Ny favoritövning helt klart! Har sett många varianter på den men inte riktigt fått till det, så visade Ida mig hur hon körde när vi var och tränade och shit vad det tog =) Jag är väldigt begränsad i övningar pga min höft, och jag försöker bana in ett nytt rörelsemönster där jag kommer bak med rumpan längre, så den här passar mig perfekt. Glöm inte att lägga på mycket vikt, det ska vara väldigt tungt. Använde även ett band för att se till att knäna hela tiden är ute. Det är något jag ofta gör nu när min träning är väldigt fokuserad på en bra teknik.

Idag är det Sveriges nationaldag, grattis till oss! Tycker det är lite tråkigt att det inte firas så mycket, men ska iväg på ett event med ett gäng tjejer ikväll så det blir lite firande i alla fall. Allt är i alla fall typ stängt idag, och Lokis hundmat tog slut lagom till det haha. Så han kommer få ett oplanerat firande med massa god mat istället för hans supernyttiga. Sjukt för Loki älskar verkligen grönsaker, morötter, gurka osv. Han käkar hellre det än kött haha, vet inte om det är vanligt?

New favorite exercise! I’ve seen many variants on it but did not really get it, so Ida showed me how she was doing it when we were training and it was so good =) I’m very limited in exercises because of my hip and I’m trying to get a new movement pattern Where I get back with my butt so this one suits me perfectly. Do not forget to put on a lot of weight, it should be very heavy. Also use a band to make sure your knees are always out. That’s something I often do now when my workout is very focused on a good technique.

Today is Sweden’s national day, congratulations to us! I think it’s a bit sad that it’s not celebrated so much, but going to an event with a bunch of girls tonight so it’s getting a little celebration anyway. Everything is, of course, closed today, and Loki’s dog food is out haha. So he will have an unplanned celebration with lots of good food instead of his super food. Ill for Loki really loves vegetables, carrots, cucumbers, etc. He rather have that than meat haha, do not know if it’s common?

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR