Visar inlägg från "tankar"

MORNING

TBT to Maldives with my love <3

Hej på er <3 Känner mig så oinspirerad?? Kanske för att jag ska åka iväg nästa vecka och vet att jag ska fota massa fina saker, det känns inte så spännande hemma då. Typiskt bloggproblem haha, så töntigt! Fattar inte varför man får prestationsångest ibland, det blir inte direkt bättre av att inte förmå sig att göra nåt =)

En baksida med att vara sin egen chef är att allt känns otillräckligt. Igår jobbade jag från att jag vaknade tills kl 23.30, sen var jag så upp i varv att jag inte kunde somna pga tänkte på jobb, ändå vaknade jag imorse och kände att jag inte presterat tillräckligt. Det är nog för att det alltid finns saker som kan bli bättre, göras mer av osv. Det är inte ett sunt sätt att tänka på, men ibland det som behövs för att hinna med allt. Jag brukar inte känna så, men jag vet inte vad det har varit med mig på slutet? Det blir nog jättebra att byta miljö nästa vecka, det brukar hjälpa mig i mina dippar. En fördel med att ha mått dåligt tidigare i livet är att jag känner mig själv väldigt bra och vet vad som behövs för att bryta negativa mönster. Helst när det är helt ogrundat och bara en klump som måste bort.

Idag ska jag ha en riktig må-bra-dag. Jag ska jobba av saker som hänger över mig, sen ska jag äta min supergröt (hehe) och sedan gå till gymmet, köra ett intensivt lunchpass med riktigt hög musik i hörlurarna och kanske luva på så jag skrämmer bort alla och sen jobba igen. Ska iväg och fixa naglarna sen och ikväll kommer några vänner på middag. Jag har lagat det godaste jag vet, min 24h chili. Jag har experimenterat fram det bästa receptet. Det ska jag dela här framöver!

Hello, you <3 Feeling so uninspired?? Perhaps it’s because I’m going away next week and knowing that I’m going to shoot lots of nice things, it does not feel so exciting at home then. Typical blog problem haha, so weird! Do not know why I get performance anxiety sometimes, it does not get better by not doing anything instead =)

A backside of being your own boss is that everything feels insufficient. Yesterday, I worked from waking up until 23.30, then I was filled with adrenaline that I could not fall asleep because I was thinking about work, yet I woke up this morning and felt I did not perform enough. It’s because there are always things that can be better, made more of, etc. It’s not a healthy way of thinking, but sometimes what’s needed to get rid of everything. I do not usually feel like that, but I do not know what has happened to me at the end? It will be great to change the environment next week, it usually helps me in my lows. An advantage of have been feeling bad earlier in life is that I know myself very well and I know what it takes to break negative patterns. At least when it’s completely unfounded and just a heavy chest that must be removed.

Today I will have a feel-good-day. I’m going to work on things that hang over me, then I’ll eat my super oats hehe and then go to the gym, do an intense lunch workout with really loud music on the headphones and maybe have my hoodie on so I scare everyone and then back to work again. I will go away and fix my nails later and tonight some friends will come for dinner. I have cooked the best I know, my 24h chili. I have experimented with the best recipe. I’ll share it here in the future!

FUTURE DAY

Hej fina ni! Igår var jag och Bring Sportswear inbjudna till Future Day. Det var en dag med fokus på framtidens ekonomi, köpbeteende och vår utveckling. Vi fick lyssna på föreläsningar med Anders Borg, Nordea, Swish & Mobiento. SÅ kul att 3 av 4 föreläsare var tjejer, bland annat VD:n på Swish 🙂 Blev glad i hjärtat! Efter föreläsningarna tog vi bussen till Nybrokajen och tog en båt ut där det bjöds på mat, trolleri och livemusik. Så rolig heldag med massa inspirerande människor.

När vi skulle äta middag hamnade jag bredvid två män, en äldre man från ”den gamla generationen”. Jag och Axel som jobbar hos mig satt och kallpratade lite med dom. Han frågade lite vad vi höll på med och vi berättade om vad Bring Sportswear är. Efter en stund vänder han sig mot Axel och frågade när han startade bolaget. Varpå Axel pekar på mig, och säger att det var hon som startade det. Den typen av fördomar stöter jag på väldigt ofta i mitt arbete, och samtidigt som jag njuter lite av att göra människor ställda tycker jag att det är tragiskt att det ska finnas så mycket fördomar mot unga tjejer. Jag tycker att det är viktigt att vi tror på oss själva och har självförtroendet att starta upp saker själva. Den här ”lilla gumman”-attityden som funnits med alldeles för länge måste försvinna.

Det som gjorde min kväll igår var att könsfördelningen var väldigt jämn. Efter en stund fick jag sällskap av en härlig kvinna som började prata med mig, vi började prata om sociala medier och influencers. Efter en stund visade det sig att hon är VD för Adressändring och är en riktig power woman. Jag blev så himla inspirerad och jag kände att jag har mycket att lära av henne och hon av mig. Det slutade med att vi bytte kontaktuppgifter och planerade en lunch. Jag hoppas att den äldre mannen bredvid mig fick en liten ögonöppnare! Hur som, hade jag en riktigt härlig dag och tack Payson för att ni bjöd in oss 🙂

Hello, you guys! Yesterday, me and Bring Sportswear were invited to Future Day. It was a day focusing on the future economy, buying behavior and our development. We listened to lectures with Anders Borg, Nordea, Swish & Mobiento. So fun that 3 out of 4 lecturers were girls, including the CEO of Swish 🙂 Enjoyed it so much! After the lectures, we took the bus to Nybrokajen and took a boat out for food, magic and live music. Such a fun day with lots of inspirational people.

When we were going to have dinner, I ended up next to two men, an older man from the ”old generation”. Me and Axel who works with me sat and chatted a little with them. He asked a little about what we were doing and we told him what Bring Sportswear is. After a while he turned to Axel and asked when he started the company. Then Axel points to me, saying that it was she who started it. This kind of prejudice I encounter very often in my work, and while I enjoy doing a lot of people chocked, I think it’s tragic that there are so many prejudices against young girls. I think it’s important that we believe in ourselves and have the confidence to start things up ourselves. This ”little girl” attitude that has existed for too long has to disappear.

What made my night yesterday was that the gender distribution was very even. After a while, I was joined by a lovely woman who began to talk to me, we started talking about social media and influencers. After a while it turned out that she is the CEO of Addressändring and is a real power woman. I was so inspired and I felt that I had a lot to learn from her and her from me. We ended up switching contact information and planning a lunch. I hope the older man next to me got a little eye opener! However, I had a really lovely day and thank you Payson for inviting us 🙂

VAD TRÄNING BETYDER FÖR MIG

Hej på er babes! Kom precis hem från 1 h långpromenad med Emma & Loki. Skön paus mitt i dagen! Det blev nog dagens träning. Var och tog gynekologiskt cellprov idag så kände mig lite traumatiserad haha! Gyn-saker skrämmer mig men jag tycker ändå att det är viktigt att kolla upp sånt. Hoppas att ni också gör det och inte skjuter på det! Ett tips är att gå nu, då kan man ha kjol på sig om man tycker det är jobbigt som jag att ligga där helt ”uppfläkt” =) Det är lite obehagligt, men tycker inte att det gör ont. Det är andra gången jag kollar nu!

MEN – det jag började tänka på idag är vad träning betyder för mig och hur det ändras genom åren. Träning var min värld förut, men nu är träning en del av min vardag och något jag försöker göra på ett balanserat sätt för att må bra i kroppen. Det är inte samma fokus på uppbyggnad, ökningar mm som innan utan fokus är på att känna mig bra och stark. Varje dag gör jag en aktiv sak. Det kan vara en långpromenad, ett hemmapass eller ett gympass. Något för att kroppen! Det känns som att allt är stress i livet, och jag vill verkligen inte att träning ska vara ett jobbigt måste. Jag tycker det är så himla skönt som det är nu, ingen press bara välmående 😀 Ser framemot en träningsfylld höst/vinter och det känns så bra.

Fick verkligen avsmak för hela ytliga träningsbubblan förra sommaren och det känns skönt att ha börjat hitta tillbaka fast på ett mer moget sätt efter att pausat lite. Kommer även fortsätta lägga upp träningsvideos på hemmaövningar på min Instagram, om ni vill ha lite hemmaträning inspo!!! Det roliga är att nu kör jag inga kosttillskott, mindre avancerat och bara kör, och min kropp svarar ändå väldigt bra. Jag äter mycket vegetarisk kost nu, men det känns ändå tillräckligt för den nivån jag ligger på med träningen! Har dock haft lite problem med magen sista veckorna så känner att jag tappat en del vikt, men jag vägrar låta det stressa upp mig. Förut kände jag mig äckligt smal varje gång jag tappade lite vikt, men det var nog också för att så många tyckte till om mitt utseende. Nu är inte mina kanaler lika mycket fokus på kropp och jag ”får bara vara” och det är väldigt skönt att slippa den pressen när man själv haft lite problem med hjärnspöken. Jag känner mig lugn och trygg i min kropp <3

Hello babes! Just came home from 1h long walk with Emma & Loki. Great break in the middle of the day! That will be today’s training. I took an gynecological cell sample today so I felt a little traumatized haha! Gyn things scare me but I still think it’s important to look it up. Hope you also do it right away when you can! One advice is to go now, then you can wear a skirt if you think it’s hard, like me, to be there ”bare” =) It’s a bit unpleasant but I don’t think it hurts. That’s the second time I’m testing now!

BUT – what I started thinking about today is what training means to me and how it changes over the years. Training was my world before, but now exercise is part of my everyday life and something I try to do in a balanced way to feel good in the body. It is not the same focus on structure, increases, etc. as before, without focus is on feeling good and strong. Every day I do an active thing. It may be a long walk, a home workout or a gym session. Something for the body! It feels like everything is stress in life, and I really do not want training to be a tough must. I think it’s as heavenly as it is now, no pressure just good feelings 😀 Looking forward to a work-out autumn / winter and it feels so good.

I really wanted to get away from the superficial fitness bubble last summer and it’s nice to have started finding back in a more mature way after pausing a bit. I will also continue posting exercise videos at home exercises on my Instagram, if you want some home exercise inspo!!! The fun is that now I do not use any dietary supplement, I’m less advanced and just doing it, and my body is still responses good. I eat a lot of vegetarian food now, but it still feels enough for the level I’m in with the training! However, having had a little trouble with my stomach last week, I feel that I’ve lost weight, but I refuse to let it stress me. Previously, I felt disgustingly skinny every time I lost weight, but probably because so many people commented on my appearance. Now my channels are not as much focus on body and I’m ”just allowed to be” and it’s very nice to not have that press when you’ve had a little trouble with your bad thoughts. I feel calm and safe in my body <3

SOMMARKROPPEN

Det finns verkligen en röd tråd på alla stora tidningar, många skönhetsshoppar och bland alla människor. Hur ska jag hinna komma i form till sommaren. Det är för mig ganska sjukt hur man väljer att istället för att hitta en bra balans i sitt liv, försöka plåga kroppen genom helt ohållbara dieter bara för att vara så smal som möjligt på stranden. Det är verkligen konstigt just nu, för några år sedan var det ett tydligt ideal att man skulle vara pinnsmal och helst fri från varje antydan till muskler. Nu finns det fler kroppstyper som eftersträvas. Det är allt från den typiska fitness-kroppen med extremt låg fett% och synliga muskler, crossfit-kroppen som innebär mycket mer muskler, kardashian-kroppen där man ska ha superstora bröst, liten midja och jättestor rumpa. Det är lite sjukt hur alla fortsätter sträva efter en orimlig målbild, jag tycker verkligen att det är viktigt med hälsa. En del av mig är glad över anti-smalhetsen som öppnat dörrarna för många fler slags ”ideal” men samtidigt är hälsa en viktig aspekt och det är sjukt viktigt att ta hand om sig. Övervikt är ett stort problem i vårt samhälle. Men med det sagt så är innebär det inte att man är överviktig för att man inte ser ut som en skyltdocka.

Alla människor har olika utgångspunkter. Jag t ex har alltid varit väldigt ”mager”, jag har lyckats lägga på mig lite med hjälp av träning och ålder. Men jag har verkligen blivit negativt påverkad av att hela livet jagas av att jag är för smal, jag kan fortfarande ibland bli äcklad av att mina höftben sticker ut. Men med facit i hand måste jag leva extremt osunt för att dom ska försvinna. På samma sätt som en tjej med en kraftigare kroppsbyggnad försöker eftersträva t ex thigh gap, så blir även det på ett extremt osunt levnadssätt då hon helt enkelt inte är byggd för att se ut så. Det är så otroligt farligt med ideal och att försöka passa in. Jag är väldigt glad att det finns ”fler” ideal att eftersträva men jag hoppas att människor kan bli lite mer realistiska. Jag har fått självdistans nog till att acceptera mitt utgångsläge och ta hand om min kropp för att leva länge i den, inte för att passa in i en norm eller anpassa mig efter vad andra tycker och tänker. Jag känner spontant att folk är lite väl snabba att dra pekpinnen oavsett vilket håll det gäller, antingen ser man ut som ett skelett, en man eller så är man för tjock, det roliga är att jag fått höra samtliga. Det är precis det som gör att man känner sig otillräcklig och strävar efter att passa in i något som andra anser är ”norm” eller till och med ”goals”.

Hur är man då en bra förebild i det samhället som är just nu? Jag försöker att förmedla en positiv känsla till min kropp, utan att försöka pusha folk till att bli fanatiska på något sätt. Tidigare var majoriteten av mina poster från gymmet och jag vet att jag har hjälpt många ur ätstörningar vilket jag är otroligt tacksam över. Men jag känner rent spontant att jag postar lite Nutella då och då har inspirerat mer. Jag hoppas att jag förmedlar en bild av sundhet, trygghet och balans. Det är i alla fall så jag försöker leva. Jag hoppas att fler kan se sånt och inte känna sig pressade och stressade av att höra hemma någonstans. Det finns verkligen bara en person man ska jämföra sig med, och det är sig själv. Sen självklart är det superbra att bli inspirerad till att gymma, laga bättre mat och leva på ett bättre sätt, men såfort det blir negativt och en press tror jag att man ska rannsaka sig själv och sätta igång sitt eget filter. Man kan tycka vad man vill om normer och ideal, men när det kommer till slutet av dagen känner jag att man själv har ett ansvar och en egen vilja på vad man vill vara selektiv med. Jag vet inte exakt vad jag ville komma fram till med den här texten, men det kanske bara är en liten påminnelse om att hitta en balans i er själva och er självbild. Det är verkligen en befriande känsla! <3 Och vad ni än gör, köp inga medel som genvägar, det är aldrig hållbart och det enda som funkar i längden är något som går att applicera på majoriteten av sina dagar, jag lovar att er kropp också kommer tacka er för det.

MY CONFESSIONS 

Varning för långt inlägg!

Hej mina fina tjejer (och några % killar)! Jag tänkte berätta en sak för er. Dom sista månaderna har jag rannsakat mig själv och mina kanaler. Jag har alltid pratat om kroppen och hur viktigt det är med att älska sig själv, och att inte hata på andra. Att vi tjejer ska hålla ihop <3 Det tycker jag att vi alla här är väldigt bra på, och jag försöker boosta er och ni boostar mig tillbaka.

Mina sociala medier har alltid haft ett stort fokus på min kropp, och det har motiverat människor men också har jag haft en del personer som känt sig pressade av det. Jag tycker att det är sjukt viktigt att ha ett eget filter som vi själva ansvarar för att bygga upp, när det kommer till vad vi blir mottagliga för från sociala medier. Eftersom många spenderar extremt mycket tid online är det också väldigt viktigt att välja var man lägger sin fokus. Jag följer typ inga fitnesskonton på IG för jag tycker att dom flesta har ett väldigt extremt synsätt på kost och träning, och även förmedlar det budskapet utåt, så därför filtrerar jag bort det.

Jag har insett att även fast jag inte bett om det, har jag ett ansvar då min röst är ganska stark bland andra kvinnor i min ålder och att jag kan påverka. Jag vet inte om ni har märkt av det, men jag har försökt fokusera mer på andra saker än just kroppen i sin helhet. Jag skriver lite mindre om träning och lite mer om mat, välmående, vardag och tankar. Det är för att jag hellre kan stå för vad jag skriver om och postar, än att få massa nya följare och bara lägga ut mycket hud. Min Instagram backar en del följare och några likes på det men jag struntar faktiskt i det. Jag lägger ut saker som representerar mig och ibland är jag på en strand i en bikini, ibland hänger jag med Loki (jämt typ haha), ibland tränar jag och ibland lagar jag någon smarrig maträtt, eller sötsak. Ibland jobbar jag som satan och att vara egen företagare har även det tagit upp en stor del av mitt liv. Jag försöker även att leva som jag lär, jag har dragit ner på köttätandet och jag har gått upp i vikt på ett trivsamt sätt. Jag vill bli en bättre människa och jag vill också förespråka att andra ska bli bättre människor! Även fast Instagram är en väldigt ytlig kanal så kan man göra det på lite olika sätt.

Nu har jag bloggat om träning i 5 år(!!!) och flera av er har hängt med mig från start. Eftersom jag utvecklats mycket som person har jag försökt få mina kanaler att hänga med mig på den resan. Jag har tänkt efter vad jag vill förmedla utåt och försökt fokusera på det. Mina värderingar på vad som är viktigt i livet ändras stegvis och jag känner att jag mognar som människa. Det är en häftig resa man gör, i livet. Med alla val man tar och vad man bestämmer sig för. Jag är väldigt stolt över mig själv som människa och jag känner att jag är på ett bra ställe i livet och jag hoppas att jag kan uppmuntra andra att hitta sitt bra ställe i livet och känna att dom blir trygga, positiva och glada i sig själva.

En annan sak som är extra viktigt i tider som dessa är att vi tjejer fortsätter hålla ihop, boosta varandra, har bra förebilder, vara ett bra föredöme och framförallt inte ta någon skit från idioter. Jag försöker att peppa alla tjejer runt mig så gott som jag kan och jag hoppas att alla gör det, om vi är förenade är vi ännu starkare. Man kan lätt känna att man själv inte kan göra något, men det är fel! Du kan göra något som gör stor skillnad för en person eller flera, som sen sprider det vidare.

Jag känner bara att 2017 är fan tjejernas år! Nu håller vi ihop, kör på och visar hur grymma vi är och att ingen kan trycka ner oss. PUSS

alexandra bring puss
  • 1
  • 2