Visar inlägg från "training-exercise"

LEG WORKOUT W IDA

Den här posten innehåller reklamlänkar till min shop Bring Sportswear 

My top – here / my tights – here

Hej babes! Igår tränade jag och Ida tillsammans. Vi brukade träna mycket tillsammans när vi bodde nära varandra förut på Östermalm, och nu bor vi nära varandra igen. Så skönt med en träningskompis =) Vaknade och kände mig så sjukt sugen på gym, så messade henne och 45 minuter senare (ok jag var typ 10 min sen som vanligt haha) stod vi på gymmet och körde ben. Jag har mest tränat hemifrån på sistone så det var skönt att köra ett lite traditionellt gympass på ett nästan tomt gym.

Ska absolut börja träna mer förmiddagar, förut tränade jag verkligen bara kvällspass men har min topp på förmiddagen med energi så ska nyttja den. En fördel med att ha flexibla arbetstider helt klart! Ännu ett plus att min tyyyyp granne har samma arbete som mig, så nu får vi släpa varandra till gymmet!!! 😀 <3 Läs mer om mitt pass nedan:

Hi babes! Yesterday me and Ida worked out together. We used to workout very much together when we lived close to each other at Östermalm, and now we live close to each other again. So nice with a workout friend =) Woke up and felt like I really was longing for gym, then I texted her and 45 minutes later (ok I was kind of 10 mins late as usual haha) we stood at the gym and did legs. I have been training most recently from home so it was nice to do a little traditional gym workout at an almost empty gym.

Should definitely start working out more mornings, before I really practiced just evening workouts but I have my peak in the morning with energy to use it. An advantage of having flexible working hours! Another plus that my almost neighbor has the same work as me, so now we have to force each other go to the gym !!! 😀 <3 Read more about my workout below:

My workout: 

10 x 3 ”squats” (ej djupa pga höften) 
10 x 3 deadlifts 
10 x 3 kick backs 
10 x 3 hamstring curl on a ball
10 x 3 kettlebell swings 
10 x 3 ”squats” in the cable cross (visar sen)

HOME WORKOUT

– In collab with my shop Bring Sportswear – 

Dressed in Bring Sportswear – free worldwide shipping the whole weekend <3

Hej fina ni! Körde ett så skönt benpass hemma igår. Älskar att träna hemma men är sämst på att fota hemma haha, så här kommer en bild från ett träningspass på gymmet. Idag ska jag köra ett ryggpass hemma, och sen blir det helg 🙂 Eftersom många var lediga igår känns det som helg redan för mig, och sjukaste vädret. Sitter på balkongen och jobbar nu, kan inte klaga direkt!! 😀

Jag körde i alla fall: 
Rehabövningar (min höft börjar bli mycket bättre, så jävla glad!!!!) 
10×3 sumosquats 
10×3 raka marklyft med hantlar 
10×3 ryggresningar 
10×3 ”stillastående utfall”
10×3 step-ups 

Om ni undrar hur fan jag gör ryggresningar hemma, så har jag ställt en ”puff” framför vardagsrumsbordet med en filt på, så sätter jag benen under bordet och kör. Bara fantasin kan sätta stopp när det kommer till hemmaträning 😉

Hello, you guys! Did such a good workout at home yesterday. Love to workout at home, but I always forget to take pictures, so here’s a picture from a workout at the gym instead. Today I will do  a back session at home, and then it will be weekend 🙂 Since many were free from work yesterday, it feels like a weekend already for me and the sickest weather. Sitting on the balcony and working now, can not complain!! 😀

I did:
Rehab exercises (my hip starts to get much better, so damn happy!!!!)
10×3 sumosquats
10×3 stiff deadlifts with dumbbells
10×3 back extensions
10×3 ”standing lunges”
10×3 step-ups

If you wonder how I’m doing back extensions at home, I’ve put a ”puff?” in front of the living room table with a blanket on, so I put my legs under the table and doing it. Only the imagination can put a stop when it comes to home exercises 😉

ABS SESSION

In collab w Bring Sportswear: Wearing top & tights from Bring Sportswear 

Hej babes! Igår var det äntligen dags för ett träningspass, hade riktig gymabstinens så det var så skönt att få köra lite. Man är ju rätt begränsad med hotellgym men lyckades ändå få till ett bra mag- och ryggpass! Jag kör ju en hel del rehabövningar just nu, men försöker få ett bra pass och inte köra alla övningar på samma pass eftersom mitt pass skulle bli typ 1,5 h då =) Här är några magövningar jag gjorde:

Hi babes! Yesterday it was finally time for a workout, I was craving for a gym workout so it was so nice to finally do one. You are quite limited to hotel gym but I still managed to get a good abs and back workout! I’m doing a lot of rehab exercises right now, but try to get a good workout and not do all exercises on the same workout session because my session would be like 1.5h  =) Here are some of the abs exercises I did:

Plank to elbows 

Side plank, perfect for me since I have a hard time to activate one of the sides on my core!

This one may not look hard but it burns so good!

HOW I WORKOUT NOW

This posts contains adlinks to my webshop Bring Sportswear

Bring Sportswear: Top – here / Tights – here

Fått lite frågor om hur min träning ser ut just nu. Med handen på hjärtat så har jag inte tränat bra alls på slutet, det beror på stress och jag vet att jag borde prioritera att träna men ibland är det sjukt svårt när man inte kan skjuta på andra saker.

MEN – jag har ju haft problem med min höft deluxe senaste 1,5 året som ni förmodligen vet, det har sugit ur mig mycket motivation eftersom jag inte kan köra många benövningar utan att få ont. Anledningen är att jag överkompenserar min skolios och det har gjort att min ena höftböjare är väldigt ansträngd och min ena höft börjat strula. Jag har äntligen hittat en person som kan hjälpa mig med detta, har börjat gå till en grym kiropraktor varannan vecka som studerat mitt rörelsemönster och gett mig jättebra övningar för att jämna till det som inte är bra. Så nu är min träning väldigt fokuserad på att rätta till mina fel och det går framåt. Jag har alltid en stenhård ”bula” på ryggen pga min skolios, och den är så mjuk nu som den aldrig varit och jag har börjat aktivera musklerna på den andra sidan på ett nytt sätt. Det här innebär att jag börjar från 0 i allt jag gör typ, har bytt teknik i flera övningar och använder muskler som jag inte förut kunnat aktivera. Det är alltså en hel del fokus på teknik och jag kör mest hemma då det är mest tidseffektivt. Jag kommer dock börja köra mer på gymmet som ligger bredvid mig nu, så jag är väldigt motiverad. Det enda jobbiga är att min höft blir lite arg efter behandlingarna och jag låter den vila mellan varven så det går sakta, men framåt. Jag har även fått mycket bättre kontakt med min ena sida av magen som jag haft stora problem med, så även fast det är lite tråkigt nu är det långsiktigt väldigt bra. Jag är ändå glad att min kropp sa ifrån och jag var tvungen att gå till kärnan av mina problem.

Det är väldigt jobbigt att bana om rörelser som jag haft sedan barnsben, men det är något jag måste göra för att kunna bli bra i kroppen så jag kämpar på och benträningen är annorlunda än förut men det är i alla fall skönt att känna att det går framåt!

I recieved some questions about how my workout looks right now. Honestly,  I haven’t worked out well at the end, it’s because of stress and I know that I should give priority to training, but sometimes it’s hard tough when you can not wait with other things.

BUT – I’ve had a problem with my hip the last 1.5 years, as you probably know, I’ve lost a lot of motivation because I can not do many exercises without getting hurt. The reason is that I overcompensate my scoliosis and it has made me one hip flexor very tense and my one hip started to stroke. I have finally found someone who can help me with this, have begun going to a really good chiropractor every other week who studied my movement pattern and gave me great exercises to match what’s not good. So now my training is very focused on correcting my wrongs and moving forward. I always have a rocky bump on my back because of my scoliosis and it’s as soft now it’s never been and I’ve started activating the muscles on the other side in a new way. This means that I start from 0 in all I do, I have switched technology into several exercises and use muscles that I could not previously activate. There is therefore a lot of technique focus and I do most of it at home as it is most time-efficient. However, I will start doing more at the gym next to me, so I am very motivated. The only thing hard is that my hip gets a bit angry after the treatments and I let it rest between the yards so it goes slowly, but onward. I’ve also got a lot better contact with my one side of the stomach that I had big problems with, so even though it’s a little bit boring now it’s very good at the long term. I’m still glad my body said no, and I had to go to the core of my problems.

It’s very hard to change movements I’ve had since I was a child, but that’s something I have to do to get well in my body so I’m struggling and the leg workout is different than before, but it’s nice to feel it’s going to go forward!

ROOF TOP

– showing up news in collaboration with Bring Sportswear –

Heeeeej! Och lite sen god morgon. Internet är segast här så fick bli en lite senare post! Galen dag igår minst sagt, men nu har vi verkligen gjort utrymme för nya kläder. Är kär i leggingsarna ovan som kommer med nya kollektionen. Den kommer lanseras i april! Kommer såklart hålla er uppdaterade 🙂

Jag har en hel del jobb att stå i nu men det är väldigt roligt att få ta på allt man jobbat med sista månaderna, ser jättemycket framemot 2017 och får ett pirr i magen när jag tänker på allt och att min dröm är verklighet. Jag är så tacksam och glad även fast vägen hit varit allt annat än lätt haha. Men ingenting känns så bra som att få ett kvitto på allt jobb och jag hade helt ärligt aldrig velat att allt bara skulle ordna sig för mig. Det är alla motgångar som har gjort mig till den jag är och att jag uppskattar mitt liv idag så sjukt mycket. Hade någon berättat för mig för 10 år sedan när jag var 17 år att mitt liv skulle se ut som det gör idag hade jag aldrig trott på det. Mitt förflutna har varit många svarta fläckar och jobbiga tider men det gör verkligen att jag uppskattar nuet. Jag är på en så bra plats att jag inte ens hade kunnat föreställa mig att livet skulle kännas såhär.

När jag var yngre mådde jag inte alls bra, jag har inte varit en lycklig människa och jag har attraherat negativa saker och personer eftersom jag själv inte varit på ett bra ställe. Jag tror mycket på tankens kraft och jag försöker att attrahera positivitet, framgång och bra människor. Det är precis så mitt liv ser ut nu och jag tror därför ännu mer på tankens kraft. Såklart måste man även agera, det räcker inte med att bara tänka att saker ska bli bra. Jag har gjort många jobbiga beslut som lett till att jag är där jag är. Det är så värt det i efterhand även om man måste  göra jobbiga val. Är extra tacksam idag och fylld av kärlek och en bra känsla. Blicken är alltid vänd framåt men det är också väldigt bra att ibland stanna upp och se vart man hamnat. Ha en fin dag babes och tack för allt ni gör för mig, stöd och kärlek. Hade aldrig kunnat göra det jag gör om det inte vore för er <3

Heeeeey! And a little late good morning. Internet is quite slow so this had to be a little late post! Crazy day yesterday, but now we really made room for new clothes. I’m so in love with the leggings above that will come with the new collection. It will be launched in April! Will of course keep you updated 🙂

I have a lot of work at the moment but it is very exciting to see everything I worked with the last months, really looking forward to 2017 and get a tingling feeling in my stomach when I think of everything, and that my dream is reality. I am so grateful and happy even though the road here has been anything but easy haha. But nothing feels as good as getting a receipt for all the work and I had honestly never wanted that everything would work out for me the easy way. It is all the setbacks that have made me who I am and that I appreciate my life today so much. If someone had told me 10 years ago when I was 17, that my life would look as it does today, I had never believed it. My past has been a lot of black spots and tough times but it really makes me appreciate the present. I’m in such a good place that I had not even imagined that life would feel like this.

When I was younger, I felt not good at all, I have not been a happy person and I have attracted negative things and people because of the fact that I have not been in a good place. I believe strongly in the power of thinking and I’m trying to attract positivity, success and great people. This is exactly how my life looks now, and I believe, therefore, even more on the power of thinking. Of course we must also act, it is not enough to just think things should be fine. I have made many tough decisions that led to that I am where I am. It is so worth it afterwards, even if you have to make tough choices. Im extra thankful today and I feel filled with love and a good feeling. The eyes are always facing forward but it is also very good to sometimes stop and look where I ended up. Have a nice day babes and thanks for all you do for me, support and love. I had never been able to do what I do if it were not for you <3

LATEST FROM BRING SPORTSWEAR